Gà Tìm Lối Thoát

Thời gian:

00:00 09/03 - 23:59 ngày 15/03/2023.

Thông Tin

《Gà Tìm Lối Thoát》 là cách chơi theo hướng đào tẩu tìm lỗi thoát, bản đồ mới sẽ có màn che, tấm chắn và rương thuốc nổ Sương Mù Vũ Trụ, hạn chế tầm nhìn của người chơi.

Ghép phòng 4 người, người chơi xuất hiện ở vị trí ngẫu nhiên ở dưới cùng bản đồ, dùng đạn thu thập được từ rương hoặc bắn thường để dò xét bản đồ, tìm lối thoát.

Đặc điểm bản đồ:

1. Kiến trúc không thể phá hủy, không đào được.

2. Bản đồ có điểm lối thoát ở ngẫu nhiên vị trí phần trên bản đồ

3. Bản đồ thêm màn che Sương Mù Vũ Trụ

4. Bản đồ thêm 3 loại rương tiếp tế trên cao (Đạn chiếu sáng, đạn laser, máy bay giấy);

5. Bản đồ có các địa hình xem kẽ nhau, người chơi phải bay lần lượt để tìm kiếm điểm tẩu thoát.

Nguyên tố bản đồ:

1. Địa hình cố định vị trí trên bản đồ

2. Lối thoát: Ngẫu nhiên trên bản đồ

3. 3 loại rương: Cố định vị trí, nhưng tạo mới ngẫu nhiên, 4 turn bổ sung 1 lần

Kỹ năng mới:

1. Kỹ năng người chơi: Bắn thường thu thập rương thuốc nổ nhận kỹ năng

  • 1) Đạn chiếu sáng: Sau khi va chạm sẽ nổ Thắp sáng 1 vùng Sương Mù Vũ Trụ lớn 3 turn;
  • 2) Đạn laser: Xuyên thấu khu vực, không phá hủy kiến trúc và thắp sáng đường kính; Xóa Sương Mù Vũ Trụ 2 turn;
  • 3) Máy Bay: Kỹ năng bay, chức năng giống với Máy Bay, dịch chuyển đến điểm tiếp tấn tấn công, không hồi chiêu, cần tốn số lần. Không có hồi chiêu

2. Kỹ năng linh lực: Sau khi thoát sẽ biến thành Linh Hồn thu thập linh lực thi triển kỹ năng giúp người khác

  • 1) Chỉ Đường: Thắp sáng khu vực bán kính 200 trong 2 turn
  • 2) Trọng Lực: Hút máy bay hoặc đạn bán kính 150 xung quanh lối thoát trong 2 turn
  • 3) Xóa Linh Lực: Xóa sương bán kính 300 của người chưa đào tẩu trong 2 turn
Hướng dẫn thi đấu:

1. Gà Tìm Lối Thoát là cách chơi đào thoát liên server, ghép phòng 4 người.

2. Thu thập rương tiếp tế, phối hợp và tìm lối thoát để rời khỏi bản đồ.

3. 1 người thoát sẽ nhận 1 thưởng thoát 1 người (Mỗi ngày 3 lần); Tất cả đều thoát sẽ nhận thêm 1 thưởng thoát đội (Mỗi ngày 3 lần, thoát giữa chừng không có thưởng;

4. Thoát thất bại không có thưởng,

5. Thưởng BXH Tốc Độ, xếp hạng theo số turn sử dụng của gamer, Top 10 sẽ có thưởng xếp hạng;Chưa có hạng và turn đào tẩu ít nhất < 100 turn có thể nhận thưởng tham gia qua thư!

Quy tắc thưởng:

1. Thưởng vượt ải cá nhân: 1 người thoát được trong turn quy định nhận 1 thưởng thoát 1 người.

2. Thưởng Vượt Ải Đội: Cả đội thoát được, người tổng kết bình thường nhận 1 thưởng thoát đội, thoát giữa chừng không có thưởng.

3. Thưởng Tổng Kết BXH Tốc Độ:

4. Thưởng Tham Gia BXH Tốc Độ: Chưa có hạng và turn đào tẩu tốt nhất dưới 100 sẽ được nhận.

Lối Vào

Tại EVENT chọn “Gà Tìm Lối Thoát”

Vào thời gian mở thi đấu, nhấn “Thi đấu ngay”

Phần thưởng

Thưởng Vượt Ải Gà Tìm Lối Thoát (Đơn) Mở nhận: Ngọc 500 EXP x20, Nước Tu Luyện Nguyên Tố Cấp 1 x40
Thưởng Vượt Ải Gà Tìm Lối Thoát (Đội) Mở nhận: Ngọc 500 EXP x100, Nước Tu Luyện Nguyên Tố Cấp 1 x100,  Linh Hồn PET x10
Rương Thắng 3 Lần Gà Tìm Lối Thoát Mở nhận: Thuốc Tăng Cấp Thú x50, Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x25
Rương Thắng 5 Lần Gà Tìm Lối Thoát Mở nhận: Thuốc Tăng Cấp Thú x100, Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x75, nhận ngẫu nhiên (Đá Linh Hồn x100, Châu Báu Chúc Phúc Thuộc Tính x1)
Rương Thắng 10 Lần Gà Tìm Lối Thoát Mở nhận: Thuốc Tăng Cấp Thú x200, Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x150, nhận ngẫu nhiên (Đá Linh Hồn x250, Châu báu chúc phúc tấn công x1)
Thưởng Tham Gia Gà Tìm Lối Thoát Mở nhận: Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x100, Nước Tu Luyện Nguyên Tố Cấp 2 x20
Quà Hạng 1 Gà Tìm Lối Thoát Mở nhận: Thẻ Cao Thủ Phối Đồ x1, Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x500, Nước Tu Luyện Nguyên Tố Cấp 2 x100
Quà Hạng 2 Gà Tìm Lối Thoát Mở nhận: Thẻ Cao Thủ Phối Đồ x1, Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x400, Nước Tu Luyện Nguyên Tố Cấp 2 x80
Quà Hạng 3 Gà Tìm Lối Thoát Mở nhận: Thẻ Cao Thủ Phối Đồ x1, Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x300, Nước Tu Luyện Nguyên Tố Cấp 2 x60
Quà Hạng 4 Gà Tìm Lối Thoát Mở nhận: Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x250, Nước Tu Luyện Nguyên Tố Cấp 2 x50
Quà Hạng 5 Gà Tìm Lối Thoát Mở nhận: Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x200, Nước Tu Luyện Nguyên Tố Cấp 2 x45
Quà Hạng 6 Gà Tìm Lối Thoát Mở nhận: Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x150, Nước Tu Luyện Nguyên Tố Cấp 2 x40
Quà Hạng 7 Gà Tìm Lối Thoát Mở nhận: Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x150, Nước Tu Luyện Nguyên Tố Cấp 2 x40
Quà Hạng 8 Gà Tìm Lối Thoát Mở nhận: Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x150, Nước Tu Luyện Nguyên Tố Cấp 2 x40
Quà Hạng 9 Gà Tìm Lối Thoát Mở nhận: Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x100, Nước Tu Luyện Nguyên Tố Cấp 2 x30
Quà Hạng 10 Gà Tìm Lối Thoát Mở nhận: Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x100, Nước Tu Luyện Nguyên Tố Cấp 2 x30