Đấu Sinh Tồn

ĐẤU SINH TỒN

Thời Gian

Mỗi ngày từ 18h - 22h.
Bắt đầu: 18h00 ngày 09/03/2023.

Kết thúc: 22h00 ngày 15/03/2023.

Điều Kiện Tham Gia

 • Cấp 30 trở lên

Quy Tắc

 • Người chơi đủ điều kiện có thể ghép, 6 người vào 1 phòng đấu.
 • Không thể tổ đội thi đấu, chỉ được ghép cá nhân
 • Hoạt động kiểu sinh tồn, turn sinh tồn càng cao, hạng càng cao
 • Turn tối đa 200
 • Sau 20 turn đấu có thể chọn thoát, thoát trong 20 turn sẽ có trừng phạt: Ghép lại cần chờ 5 phút
 • Hoạt động có 3 kiểu chơi, mỗi trận sẽ ngẫu nhiên 1 kiểu.
 • Toàn bộ kiểu chơi đều là turn bắn chung.
 • Trong trận đấu, châu báu, pet, thần hộ mệnh không có hiệu lực, chỉ được dùng máy bay.
Map 1: Người máy bắn tỉa
 • Gunner xuất hiện trên bục, lúc đầu sẽ có 2 người máy bắn tỉa.
 • Sau số turn nhất định sẽ tăng 1 con, tối đa 8 con.
 • Người máy mỗi turn sẽ dùng tia để tấn công, gunner trúng tia laser sẽ thua.
Map 2: Bục chuyển động
 • Gunner phân bố trên các bục.
 • Bục chia thành màu cam và tím. Bục cam sẽ biến mất ở turn sau (Gunner nếu ở trên bục cam sẽ bị rơi) và tạo mới ở vị trí khác . Bục tím sẽ không biến mất nhưng có thể trở thành bục cam.
 • Lúc bắt đầu có số bục tím nhất định, sinh tồn càng lâu số bục tím giảm dần đến tối thiểu là 1 bục tím
Map 3: Từ Trường
 • Gunner xuất hiện ở bên trái. Mỗi turn sẽ có điện từ, tiếp xúc trần nhà có thể xóa điện từ.
 • Mỗi turn sẽ tạo ra sấm chớp, người chơi có điện từ trên người sẽ bị hạ gục tại chỗ.
 • Bên phải mỗi turn sẽ là khu an toàn, khi turn càng nhiều, khu an toàn càng nhỏ.
 • Mỗi turn sau khi sấm chớp, người chơi sẽ tạo lại ở khu bên trái.