Vua Nạp Xu [21.03 - 27.03]

Cùng trở thành ông Vua nạp xu của Gunny nào các thần dân gà. Khi tham gia nạp xu vào Game, các bạn sẽ được ghi nhận vào bảng xếp hạng nạp xu. Ai nạp xu nhiều nhất sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn.

-=- VUA NẠP XU -=-

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 Ngày 21.03.2024.
  • Kết thúc: 23:59 Ngày 27.03.2024.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, tất cả Gunner có tham gia nạp xu vào game đều có tên trong bảng xếp hạng. Event kết thúc sẽ thống kê TOP xếp hạng và trao thưởng.

Xếp hạng NẠP Phần thưởng Số lượng

HẠNG 1

Danh hiệu: Giàu Nứt Vách


Sau khi dùng nhận danh hiệu "Giàu Nứt Vách”, Công+120 Thủ+80 Nhanh+120 May+80, danh hiệu thời hạn 10 ngày Khóa

1
Nhẫn 12 Tuổi +5
7 Ngày
1
Đá Ấn Linh Hồn 3000
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 1
Đá Biến Đổi 1000
HẠNG 2 Rương Ấn Linh Hồn Ưu Tú 1
Rương Ấn Siêu Việt-5 Sao 1
Đá Ấn Linh Hồn 1500
Nhẫn 11 Tuổi +5
7 Ngày
1
Đá Biến Đổi 600
HẠNG 3 Rương Ấn Linh Hồn Ưu Tú 1
Nhẫn 10 Tuổi +5
7 Ngày
1
Đá Ấn Linh Hồn 1000
Rương Ấn Siêu Việt 1
Đá Biến Đổi 450
HẠNG 4 - 10 Rương Ấn Linh Hồn Thường 1
Đá Ấn Linh Hồn 300
Rương Vũ Khí SUPER-St 260/262 1
Đá Biến Đổi 350

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa. Nạp tối thiếu 30.000 Xu trở lên mới đủ điều kiện nhận thưởng.

Tham gia sự kiện Vua Nạp Xu tại Mục EVENT -> Hấp Dẫn ->  Giờ EVENT -> Vua Nạp Xu:

Sau khi kết thúc sự kiện, giải thưởng sẽ tự động gửi về thư cho Gunner thắng cuộc.

Tham gia sự kiện và tha hồ nhận quà cùng GunnyPC nào các bạn!