Quà Nạp Mỗi Ngày [21.03 - 27.03]

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 21.03.2024.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 27.03.2024.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, trừ máy chủ mới.

Nội dung

  • Mỗi ngày Gunner nạp vào Gunny tích lũy xu đạt yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

Mốc nạp Vật Phẩm SL
Nạp 1 lần
200-499 xu
Trứng pet 4 sao ngẫu nhiên 1
Phiếu Giảm Giá VIP 1
Đá tăng cấp
1 Ngày
20
Người Đá Xanh (7 ngày) 1
Đá Ấn Linh Hồn 20
Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Ưu Tú 1
Hắc Diệu 20
Nạp 1 lần
500-999 xu
Đá Hồn Lửa 5
Đá Tín Nhiệm 30
Thẻ Xe Du Hành Vũ Trụ (7 ngày) 1
Quyển Phù Hiệu-Nón-Hoàn Mỹ 1
Đá tăng cấp
1 Ngày
50
Đá Ấn Linh Hồn 50
Châu báu Sát Lv15 3
Hắc Diệu 50
Nạp 1 lần
1000-1999 xu
Rương trứng pet hiếm 4 sao  1
Đá Tín Nhiệm 60
Đá Thức Tỉnh 1
Pha Lê Băng 10
Rương Ấn Hoàn Mỹ 1
Thẻ Phụ Kiện Cá Voi Xanh (10 ngày) 1
Đá Ấn Linh Hồn 100
Hắc Diệu 100
Nạp 1 lần
2000-4999 xu
Nước Linh Hồn 12
Nước Tu Luyện Nguyên Tố Lv2 10
Túi Khắc Ấn PVP-Hoàn Mỹ 2
Đá Tín Nhiệm 120
Mảnh Ấn Linh Hồn Hoàn Mỹ 1
Đá Ấn Linh Hồn 200
Quà Bùa Khắc Ấn Hoàn Mỹ 1
Nguồn sức mạnh 1
Hắc Diệu 200
Nạp 1 lần
5000-9999 xu
Túi Khắc Ấn PVP-Hoàn Mỹ 5
Mảnh Ấn Linh Hồn Hoàn Mỹ 3
Nước Linh Hồn 30
Đá Tín Nhiệm 250
Nguồn sức mạnh 3
Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 1
Đá Ấn Linh Hồn 500
Thẻ Phụ Kiện Đà Điểu (30 ngày) 1
Nạp 1 lần
10000-99999 xu
Nguồn sức mạnh 6
Mảnh Ấn Linh Hồn Siêu Việt 1
Thẻ phụ kiện Cún Đại Ca
10 Ngày
1
Hắc Diệu 1000
Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 3
Châu báu Sát Lv.19 1
Loa Lớn-Siêu 1
Đá Tín Nhiệm 500
Đá Ấn Linh Hồn 1000

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư.
  • Trong ngày nạp mốc nào nhận mốc đó. Mỗi mốc được tham gia nhận 1 lần. Qua ngày reset.
  • Mỗi mốc nhận 1 lần/ngày