Tiêu Xu Tích Lũy [21.03 - 27.03]

Tham gia tiêu xu vào các hoạt động ingame các bạn có thể nhận ngay những quà tặng hấp dẫn vào tuần này! Mua đồ trong shop, tiếp phí VIP, tham gia các sự kiện ingame khác có tiêu xu (rương gà, sao may mắn...) đều được tích lũy lại để có quà.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 21.03.2024.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 27.03.2024.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, khi tiêu xu tích lũy đạt đến định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn:

3 mốc 200, 500 Xu, 1000 Xu có thể nhận được nhiều lần tùy theo mức tiêu xu của bạn.

Mốc Tiêu Vật Phẩm SL
200 Vật Tế Cao 2
Đá Phong Ấn 2
Hắc Diệu 1
500 Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 2
Đá Tín Nhiệm 5
Đá Ấn Linh Hồn 5
1,000 Hộp Hồn Tinh-Lớn 2
Đá Luyện Hóa 4
Pha Lê Linh Hồn 16
3,500 Búa S-Phù điêu
7 Ngày
1
Nón S-Phù điêu
7 Ngày
1
Giáp S-Phù điêu
7 Ngày
1
8,000 Đá Thức Tỉnh 5
Bùa Truyền thuyết 1
Mảnh Ấn Linh Hồn Hoàn Mỹ 2
15,000 Mảnh Ấn Linh Hồn Hoàn Mỹ 3
Đá Thức Tỉnh 10
Trứng PET 5 Sao 1
30,000 Rương Ấn Hoàn Mỹ 5 Sao 3
Mảnh Ấn Linh Hồn Siêu Việt 2
Ma Thạch Nhất Linh-Truyền Thuyết 3
50,000 Mảnh Ấn Linh Hồn Siêu Việt 3
Đá Thức Tỉnh 20
Mảnh Ấn Linh Hồn Ưu Tú 5
80,000 Đá Thức Tỉnh 50
Búp Bê Thời Tiết
7 Ngày
1
SUPER-Quạt Tiên
7 Ngày
1
100,000 Kẹo Biến Hóa
7 Ngày
1
Đá Ấn Linh Hồn 1000
Rương Ấn Siêu Việt 1
200,000 Máy múc
7 Ngày
1
Đá Ấn Linh Hồn 2000
Rương Ấn Siêu Việt-5 Sao 1
300,000 Búa S-Đầu bò (Vĩnh viễn) 1
Nón S-Đầu bò (Vĩnh viễn) 1
Giáp S-Đầu bò (Vĩnh viễn) 1
400,000 Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 50
Đá Ấn Linh Hồn 4000
Vòng Tay 13 Tuổi +5
7 Ngày
1
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 1

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

Có thể tiêu nhiều lần để nhận quà từ từ trong thời gian sự kiện hoặc tiêu 1 lúc đến mức cao nhất để nhận tất cả các món quà.

Nhận quà tiêu xu tích lũy ở giao diện Quảng Trường: Chọn EVENT -> Hấp Dẫn -> Giờ EVENT -> Tiêu Xu Tích Lũy.

Sau khi tiêu tích lũy đủ số xu yêu cầu, các bạn ấn nút "NHẬN", phần thưởng sẽ được tự động chuyển Hộp Thư cá nhân.

Lưu ý

  • Tiêu xu trong shop, tiếp phí, gia hạn, mở nông trại,... cũng được tính là tiêu xu. Ngoại trừ các trường hợp sau: đấu giá, giao dịch thư, ngân hàng, tụ bảo, thần tài, tặng quà kết hôn.