Quà Nạp Mỗi Ngày [16.03 - 22.03]

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 16.03.2023.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 22.03.2023.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, trừ máy chủ mới.

Nội dung

  • Mỗi ngày Gunner nạp vào Gunny tích lũy xu đạt yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

NẠP XU TÍCH LŨY NHẬN THÊM QUÀ
Mốc nạp Phần thưởng Số lượng Hình ảnh

200-499 Xu

Trứng pet 4 sao ngẫu nhiên 1
Đá tăng cấp
1 Ngày
20
Đá Phong Ấn 5
Thuốc Luyện Thể 10
Đá năng lượng-Cao 1

500-999 Xu

Túi Quyển Phù Hiệu Ưu Tú 1
Ngọc 500 EXP 50
Sách Thần-Trung 2
Đá năng lượng-Cao 2
Bụi Sao 50

1000-1999 Xu

Linh Nguyên-Lửa 1
Mã Não 10
Xe Không Gian (7 ngày) 1
Rương trứng pet hiếm 4 sao  1
Rương Ấn Hoàn Mỹ 1

2000-4999 Xu

Ngọc 500 EXP 200
Túi Khắc Ấn PVP-Hoàn Mỹ 1
Nguồn sức mạnh 1
Thẻ Xe Du Hành Vũ Trụ (7 ngày) 1
Châu báu chúc phúc công kích 2
Hắc Diệu 20

5000-9999 Xu

Quà Quyển Phù Hiệu Hoàn Mỹ 1
Đá Thức Tỉnh 3
Hắc Diệu 50
Thẻ Phụ Kiện Đà Điểu
15 Ngày
1
Túi Khắc Ấn PVP-Hoàn Mỹ 3
Linh Nguyên-Tự Chọn 1

10000-99999 Xu

Trùng Sinh Đơn 60
Linh Nguyên-Tự Chọn 2
Ngọc 500 EXP 1000
Đá Thức Tỉnh 6
Thẻ phụ kiện Cún Đại Ca 1
Châu báu Sát Lv.19 1

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư.
  • Trong ngày nạp mốc nào nhận mốc đó. Mỗi mốc được tham gia nhận 1 lần. Qua ngày reset.
  • Mỗi mốc nhận 1 lần/ngày