Gà Đột Biến [16.03 - 22.03]

Đột biến tuần này có gì đây?

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 Ngày 16.03.2023.
  • Kết thúc: 23:59 Ngày 22.03.2023.

Nội dung sự kiện

Theo đợt thời gian đột biến, mỗi đợt Gunner tham gia nạp tích lũy 200 Xu trở lên sẽ nhận được vật phẩm Đột Biến tương ứng:

Đợt Vật phẩm đột biến (Set trang bị) Thuộc tính đột biến tăng thêm
16.03.2023 19.03.2023

Thanh Uyển
8 ngày
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắnXuân Nha
8 ngày
20.03.2023 22.03.2023
Thiều Hoa

8 ngày

Thiều Huy
8 ngày


Theo đợt thời gian đột biến, mỗi đợt Gunner tham gia nạp tích lũy 2000 Xu trở lên sẽ nhận được vật phẩm Đột Biến tương ứng:

Đợt Vật phẩm đột biến Thuộc tính đột biến tăng thêm
16.03.2023 19.03.2023
Nữ Thần Vương Miện
8 ngày

Nam Thần Vương Miện
8 ngày
+100 Tấn công
+100 Phòng thủ
+100 Nhanh nhẹn
+100 May mắn
+1000 HP
+100 Sát
+100 Giáp

20.03.2023 22.03.2023

Bá Tước Dạ Hội
8 ngày

Nữ Hoàng Dạ Hội
8 ngày

Lưu ý:

  • Mỗi đợt có 1 Mặt, Set đột biến riêng, hết đợt tính năng đột biến của Mặt, Set đó sẽ biến mất.
  • Tất cả vật phẩm nhận được sẽ mặc định là 8 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí/Nhận theo giới tính.
  • Đột biến chỉ có hiệu lực khi thời hạn sử dụng của Item phải nhiều hơn số ngày diễn ra đột biến (Không tính ngày đầu tiên diễn ra sự kiện).