Đổi Quà [HOT]

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 16.03.2023.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 22.03.2023.

Đổi quà HOT

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tích lũy Phiếu Đổi từ Nạp xu định mức có thể đổi thưởng ngay:

Mức nạp xu Vật phẩm nhận được SL
1,000 Xu
Phiếu Đổi T3
Nạp xu định mức
nhận được
1
2,000 Xu 2
5,000 Xu 5
10,000 Xu 10
30,000 Xu 30
50,000 Xu 50
80,000 Xu 80
100,000 Xu 100
TÊN ĐẠO CỤ CÁCH NHẬN ĐƯỢC

Trứng Thiên Sứ
MUA TRONG GIẢM GIÁ - 300 XU/CÁI

THÁNH KIẾM THEIA
Vật phẩm cần đổi Quà tặng Số lượng

Phiếu Đổi T3 x500

LEGEND Thánh Kiếm Theia

7 ngày/Khóa
1

Phiếu Đổi T3 x50

Mây Hoàng Gia
7 ngày/Khóa
1

Vực Lửa Đỏ
7 ngày/Khóa
1

Thắp Sao
7 ngày/Khóa
1

Áo Vân Tú
7 ngày/Khóa
1

Xuân Hân Hoan
7 ngày/Khóa
1

Phiếu Đổi T3 x50

Trăm Hoa Khói
7 ngày/Khóa
1

Cảm Xúc Mơ
7 ngày/Khóa
1

Mộng Mây
7 ngày/Khóa
1

Váy Nghê Thường
7 ngày/Khóa
1

Xuân Dịu Dàng
7 ngày/Khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi trang bị hiếm 1
Vật  phẩm cần đổi Quà tặng  SL

Phiếu Đổi T3x200
Vật định tình+5 1

Phiếu Đổi T3 x35
Nhẫn Athena +5
7 ngày
1

Phiếu Đổi T3 x35
Bao tay Athena +5
7 ngày
1

Phiếu Đổi T3 x60

Trứng thiên sứ x20
Vật định tình+4
7 ngày
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

 

Đổi trang bị hiếm 2
Vật  phẩm cần đổi Quà tặng  SL

Phiếu Đổi T3 x330
Tôn Ngộ Không 5* 1

Phiếu Đổi T3 x250
Legend - Rồng Hỏa Diệm
7 ngày
1

Phiếu Đổi T3 x150

Trứng thiên sứ x180
Legend - Pháo Hoa
7 ngày
1

Phiếu Đổi T3 x2
Đá thức tỉnh·Tề Thiên Đại Thánh 1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Vũ Khí Cá Chép
Vật phẩm cần đổi Quà tặng Số lượng

Phiếu Đổi T3 x2

Wow - Cá Chép
7 ngày/ Khóa
1

Trứng Thiên Sứ x5

Phiếu Đổi T3 x35

Super - Cá Chép

7 ngày/ Khóa
1

Wow - Cá Chép x1

Phiếu Đổi T3 x250

Legend - Cá Chép

7 ngày/ Khóa
1

Super - Cá Chép x1

Anh Đào x30

Châu báu thuộc tính Lv13-15
Khóa
1

Dâu Tây x30

Dâu Xanh x30

Lưu ý:

- Có thể đổi 15 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.Thời Trang Hiếm (1)
Vật Phẩm Cần Đổi  Quà Tặng Số Lượng

Phiếu Đổi T3 x55
Phượng Vũ
7 ngày/Khóa
1
Huy Hoàng
7 ngày/Khóa
1
Linh Vũ
7 ngày/Khóa
1
Thương Cảm
7 ngày/Khóa
1
Phượng Nghi
7 ngày/Khóa
1

Phiếu Đổi T3 x55
Phi Long
7 ngày/Khóa
1
Mây Phủ
7 ngày/Khóa
1
Lân Rồng
7 ngày/Khóa
1
Trời Cao
7 ngày/Khóa
1
Cửu Ngũ
7 ngày/Khóa
1

Phiếu Đổi T3 x55
Thầm Thì (nam)
7 ngày/khóa
1
Gió Bấc (nam)
7 ngày/khóa
1
Lửa Ngầm (nam)
7 ngày/khóa
1
Đặc Sắc (nam)
7 ngày/khóa
1

Phiếu Đổi T3 x55
Sương Đen (nữ)
7 ngày/khóa
1
Huyên Náo (nữ)
7 ngày/khóa
1
Hoa Đêm (nữ)
7 ngày/khóa
1
Mộng Mị (nữ)
7 ngày/khóa
1

Thời Trang Hiếm (2)
Vật Phẩm Cần Đổi  Quà Tặng Số Lượng

Phiếu Đổi T3 x55
Nón Sơn Tinh
7 ngày/Khóa
1
Áo Sơn Tinh
7 ngày/Khóa
1
Tóc Sơn Tinh
7 ngày/Khóa
1
Mắt Sơn Tinh
7 ngày/Khóa
1
Mặt Sơn Tinh
7 ngày/Khóa
1

Phiếu Đổi T3 x55
Nón Thủy Tinh
7 ngày/Khóa
1
Áo Thủy Tinh
7 ngày/Khóa
1
Tóc Thủy Tinh
7 ngày/Khóa
1
Mắt Thủy Tinh
7 ngày/Khóa
1
Mặt Thủy Tinh
7 ngày/Khóa
1

Phiếu Đổi T3 x55
Nón Mị Nương
7 ngày/Khóa
1
Áo Mị Nương
7 ngày/Khóa
1
Tóc Mị Nương
7 ngày/Khóa
1
Mắt Mị Nương
7 ngày/Khóa
1
Mặt Mị Nương
7 ngày/Khóa
1

Phiếu Đổi T3 x55
Bộ Thời Trang Chiến Binh Mùa Đông 1
Trang Bị Linh Bảo-Hoàn Mỹ
Vật Phẩm Cần Đổi  Quà Tặng Số Lượng

Phiếu Đổi T3 x50
Châu Báu Hàn Băng-Hoàn Mỹ 1

Phiếu Đổi T3 x50
Khiên Chắn Naga-Hoàn Mỹ 1

Phiếu Đổi T3 x50
Vương Miện Rực Lửa-Hoàn Mỹ 1

Phiếu Đổi T3 x50
Áo Khoác Cánh Đen-Hoàn Mỹ 1
Đổi Linh Nguyên
Vật Phẩm Cần Đổi  Quà Tặng Số Lượng

Phiếu Đổi T3 x10
Linh Nguyên-Nước 1

Phiếu Đổi T3 x10
Linh Nguyên-Đất 1

Phiếu Đổi T3 x10
Linh Nguyên-Lửa 1

Phiếu Đổi T3 x10
Linh Nguyên-Gió 1

Cách Đổi Thưởng

Tại giao diện Game Chọn EVENT -> Đổi Thưởng để tiến hành đổi thưởng.