Giải thưởng Lady Cup 1v1

GIẢI THƯỞNG LADY CUP 1v1

PHẨN THƯỞNG

Thứ hạngGiải thưởng tiền mặtGiải thưởng ingameQuà tặng hiện vật
Quà Ingame
1 2.000.000
40.000 Xu
1 combo Áo thun + gà bông + đấm lưng gà + lót chuột

Thẻ phụ kiện Xe Thỏ
60 ngày

Hoàng Long Khôi(Nữ)

Hoàng Kim Thần Long Giáp(Nữ)
(các vật phẩm trên: khóa, hạn sử dụng 30 ngày không thể tiếp phí)
2 1.500.000
20.000 Xu
1 combo Áo thun + gà bông + đấm lưng gà + lót chuột

Thẻ phụ kiện Xe Thỏ
30 ngày

Bạch Long Khôi(Nữ)

Bạch Kim Thần Long Giáp(Nữ)
(các vật phẩm trên: khóa, hạn sử dụng 30 ngày không thể tiếp phí)
3 1.000.000
10.000 Xu
1 combo Áo thun + gà bông + đấm lưng gà + lót chuột

Thẻ phụ kiện Xe Thỏ

Thiết Long Khôi(Nữ)

Thiết Long Thần Giáp(Nữ)
(các vật phẩm trên: khóa, hạn sử dụng 30 ngày không thể tiếp phí)
4 500

5.000 Xu
1 combo Áo thun + gà bông + đấm lưng gà + lót chuột

Thẻ phụ kiện Xe Thỏ
15 ngày
CODE Quà Có Tham Gia Thi Đấu - 1 Code quà tặng gồm:

Thẻ Phụ Kiện Ngọc Thố
30 ngày


Đá Phong Ấn x50


Thẻ Triệu Hồi Biến Hình Pet: Cáo Tiên
30 ngày


500 Xu Khóa

Trứng Pet Hiếm 4 Sao Ngẫu Nhiên

Ấn Bùa Truyền Thuyết
-

Lưu ý

  • - Giải thưởng tiền mặt sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng CHÍNH CHỦ của đội trưởng.
  • - Giải thưởng hiện vật sẽ được gửi chuyển phát về địa chỉ của đội trưởng đăng ký.
  • - Giải thưởng ingame được trao vào nhân vật của từng thành viên.
  • - Thành viên được phép thay đổi nhân vật nhận thưởng 1 lần khi giải kết thúc