Giải thưởng Tổ Đội 2v2

GIẢI THƯỞNG TỔ ĐỘI 2v2

Giải thưởng tiền mặt và quà tặng hiện vật

Thứ HạngGiải Thưởng Tiền MặtQuà Tặng Hiện Vật
16.000.000 VND 2 combo Áo thun + gà bông + đấm lưng gà + lót chuột
8.000.000 VND 2 combo Áo thun + gà bông + đấm lưng gà + lót chuột
4.000.000 VND 2 combo Áo thun + gà bông + đấm lưng gà + lót chuột
4 2.000.000 VND 2 combo Áo thun + gà bông + đấm lưng gà + lót chuột
Đồng hạng 8 (4 giải) 1.000.000 VND 2 combo Áo thun + gà bông + đấm lưng gà + lót chuột

Lưu ý:

  • - Giải thưởng tiền mặt sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng CHÍNH CHỦ của đội trưởng.
  • - Giải thưởng hiện vật sẽ được gửi chuyển phát về địa chỉ của đội trưởng đăng ký.

Giải thưởng Ingame

Thứ Hạng

Giải thưởng ingame

SL


Xu

80000

Set Trang Bị - Hiệp Sĩ Giáp Vàng
Độc Quyền/Đột biến: Công-Thủ-Nhanh-May-Sát-Giáp +150, HP +1500/ Thời hạn đột biến: Không có
30 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí
1

Hoàng Long Khôi (Theo giới tính)
Độc Quyền
30 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí
1

Hoàng Kim Thần Long Giáp (Theo giới tính)
Độc Quyền
30 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí
1

Xu
40000

Set Trang Bị - Hiệp Sĩ Giáp Bạc
Độc Quyền/Đột biến: Công-Thủ-Nhanh-May-Sát-Giáp +120, HP +1200/ Thời hạn đột biến: Không có
30 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí

1

Bạch Long Khôi (Theo giới tính)
Độc Quyền
30 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí
1

Bạch Kim Thần Long Giáp (Theo giới tính) 

Độc Quyền
30 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí
1
 
Xu
20000

Set Trang Bị - Hiệp Sĩ Giáp Đồng
Độc Quyền/Đột biến: Công-Thủ-Nhanh-May-Sát-Giáp +100, HP +1000/ Thời hạn đột biến: Không có 
30 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí

1

Thiết Long Khôi (Theo giới tính)
Độc Quyền
30 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí
1

Thiết Long Thần Giáp (Theo giới tính) 

Độc Quyền
30 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí
1
4
Xu
10000
Đồng hạng 8 (4 giải)
Xu Khóa
10000
CODE Vòng Loại Giải Đấu
Thẻ Phụ Kiện Thuyền Rồng
30 ngày
1

Đá Phong Ấn
50

Thẻ Triệu Hồi Biến Hình Pet: Cún Sociu
30 ngày
1

Trứng Pet Hiếm 4 Sao Ngẫu Nhiên
1

Xu Khóa
500

Ấn Bùa Truyền Thuyết
1

Lưu ý:

  • Phần thưởng ingame được trao vào nhân vật của từng thành viên.
  • Thành viên được phép thay đổi nhân vật nhận thưởng 1 lần khi giải kết thúc