PET mới Ánh Sáng/Bóng Tối

Thiên Sứ Ánh Sáng

Thông tin cơ bản:

  • Thú cưng có 2 phẩm chất: 4 Sao & 5 Sao, 4 Sao có thể tăng lên 5 Sao.
  • Thú cưng có Trang bị Thức tỉnh riêng.
  • Chưa thể dùng Phong Ấn Pet.

Chi tiết kỹ năng:

Tên Kỹ Năng Hiệu Quả
Yêu Tinh Xâu Xé Mỗi turn bắn xong, Pet 100% xông ra tấn công địch, gây 36% sát thương.
Đạn Thánh Quang Ném ra một viên đạn ánh sáng, gây 180% sát thương cơ bản, bản thân hồi 10% HP tối đa, đồng đội hồi 10% HP tối đa, Yêu Tinh Bóng Tối hồi thêm 10% HP tối đa (Có hiệu lực trong PVP).
Kết Giới Ánh Sáng Dùng Sức Mạnh Ánh Sáng tạo thành Kết Giới, người chơi trong phạm vi 300 trúng sát thương Đạn Pháo sẽ không bị tử vong. Kết Giới duy trì 2 turn, khi Kết Giới biến mất, sẽ hồi 10% HP (Có hiệu lực trong PVP).
Ánh Sáng Chuyển Đổi Nhanh Nhẹn của bản thân -50%, Nhanh Nhẹn của đồng đội khác +30%, duy trì 3 turn. 
Ánh Sáng Chúc Phúc Gọi Ánh Sáng Chúc Phúc soi chiếu lên tất cả người chơi phe ta trong phạm 300, giải trừ hiệu quả bất lợi cho 1 đồng đội ngẫu nhiên, duy trì 2 turn.
Yêu Tinh Bảo Vệ Khi không có đồng đội, HP tối đa +30%.
Yêu Tinh Che Chở Giảm Thương +15%
Linh Hồn Yêu Tinh Mỗi khi người chơi phe địch hành động, bản thân hồi 3% HP tối đa.
Thức Tỉnh 1-Kết Giới Ánh Sáng Dùng Sức Mạnh Ánh Sáng tạo thành Kết Giới, người chơi trong phạm vi 300 trúng sát thương Đạn Pháo sẽ không bị tử vong. Kết Giới duy trì 2 turn, khi Kết Giới biến mất, sẽ hồi 20% HP (Có hiệu lực trong PVP).
Thức Tỉnh 1-Ánh Sáng Chúc Phúc Gọi Ánh Sáng Chúc Phúc soi chiếu lên tất cả người chơi phe ta trong phạm 300, giải trừ hiệu quả bất lợi cho 2 đồng đội ngẫu nhiên, sát thương +10%, duy trì 2 turn.
Thức Tỉnh 1-Yêu Tinh Bảo Vệ Khi không có đồng đội, HP tối đa +50%.
Thức Tỉnh 1-Yêu Tinh Che Chở Giảm Thương +15%. Khi có mặt trong Kết Giới Ánh Sáng, hiệu quả nhân đôi.
Thức Tỉnh 2-Kết Giới Ánh Sáng Dùng Sức Mạnh Ánh Sáng tạo thành Kết Giới, người chơi trong phạm vi 300 trúng sát thương Đạn Pháo sẽ không bị tử vong. Kết Giới duy trì 2 turn, khi Kết Giới biến mất, sẽ hồi 35% HP (Có hiệu lực trong PVP).
Thức Tỉnh 2-Ánh Sáng Chúc Phúc Gọi Ánh Sáng Chúc Phúc soi chiếu lên tất cả người chơi phe ta trong phạm 300, giải trừ hiệu quả bất lợi cho tất cả đồng đội, sát thương +10%, hồi 12% HP, duy trì 2 turn.
Thức Tỉnh 2-Yêu Tinh Bảo Vệ Khi không có đồng đội, HP tối đa +50%, Giảm Thương +20%.
Thức Tỉnh 2-Yêu Tinh Che Chở Giảm Thương +25%. Khi có mặt trong Kết Giới Ánh Sáng, hiệu quả nhân đôi.
Thức Tỉnh 3-Kết Giới Ánh Sáng Kháng Bỏng +10%. Dùng Sức Mạnh Ánh Sáng tạo thành Kết Giới, người chơi trong phạm vi 300 trúng sát thương Đạn Pháo sẽ không bị tử vong. Kết Giới duy trì 2 turn, khi Kết Giới biến mất, sẽ hồi 35% HP (Có hiệu lực trong PVP).
Thức Tỉnh 3-Ánh Sáng Chúc Phúc Kháng Xuyên Giáp +8%. Gọi Ánh Sáng Chúc Phúc soi chiếu lên tất cả người chơi phe ta trong phạm 300, giải trừ hiệu quả bất lợi cho tất cả đồng đội, sát thương +10%, hồi 12% HP, duy trì 2 turn.
Thức Tỉnh 3-Yêu Tinh Bảo Vệ Kháng Bỏng +10%. Khi không có đồng đội, HP tối đa +50%, Giảm Thương +20%.
Thức Tỉnh 3-Yêu Tinh Che Chở Kháng Xuyên Giáp +8%. Giảm Thương +25%. Khi có mặt trong Kết Giới Ánh Sáng, hiệu quả nhân đôi.

Thiên Sứ Bóng Tối

Thông tin cơ bản:

  • Thú cưng có 2 phẩm chất: 4 Sao & 5 Sao, 4 Sao có thể tăng lên 5 Sao.
  • Thú cưng có Trang bị Thức tỉnh riêng.
  • Chưa thể dùng Phong Ấn Pet.

Chi tiết kỹ năng:

Tên Kỹ Năng Hiệu Quả
Yêu Tinh Xâu Xé Mỗi turn bắn xong, Pet 100% xông ra tấn công địch, gây 36% sát thương.
Yêu Tinh Tấn Công Ném một quả cầu năng lượng, gây 180% sát thương cơ bản, đoạt 20 MP từ mục tiêu trúng đòn, giúp bản thân hồi 10 MP, đồng đội hồi 5 MP, Yêu Tinh Ánh Sáng hồi thêm 5 MP
Khế Ước Tử Thần Hiến tế bản thân cho tử thần, HP biến thành 1%, nhận được Sức Mạnh Tử Thần, duy trì 2 turn. Khi có Sức Mạnh Tử Thần, sát thương gây ra tăng 40%. Sức Mạnh Tử Thần có thể triệt tiêu 1 lần sát thương chí tử, sau khi triệt tiêu thành công sẽ lập tức biến mất. Khi mất hiệu quả Sức Mạnh Tử Thần, sẽ hồi ngay 50% HP.
Lời Nguyền Hắc Ám Đặt lời nguyền lên người chơi phe địch trong phạm vi 300, khiến thể lực mục tiêu -40%, hiệu quả trị liệu từ Pet -50%, duy trì 2 turn. 
Sức Mạnh Đêm Đen Mỗi tốn 10 MP, lập tức +10% Ma Công, duy trì 3 turn. 
Bóng Tối Bao Trùm Mỗi tốn 10 MP, giúp tất cả đồng đội hồi 5 MP. 
Tử Thần Giáng Lâm Khi trong trạng thái Ánh Sáng Chúc Phúc, bị đạn pháo hạ gục sẽ vào trạng thái linh hồn. Trong trạng thái linh hồn, không thể dùng kỹ năng Pet hoặc kỹ năng thú cưỡi, không thể di chuyển hoặc bay, duy trì 1 turn sau sẽ tử vong (Trong trạng thái linh hồn vẫn có thể bị hạ gục) (Có hiệu lực trong PVP).
Vũ Điệu Đêm Tối Mỗi khi bắt đầu turn, hồi thêm 1 MP
Thức Tỉnh 1-Khế Ước Tử Thần Hiến tế bản thân cho tử thần, HP biến thành 20%, nhận được Sức Mạnh Tử Thần, duy trì 3 turn. Khi có Sức Mạnh Tử Thần, sát thương gây ra tăng 50%. Sức Mạnh Tử Thần có thể triệt tiêu 1 lần sát thương chí tử, sau khi triệt tiêu thành công sẽ lập tức biến mất. Khi mất hiệu quả Sức Mạnh Tử Thần, sẽ hồi ngay 50% HP.
Thức Tỉnh 1-Lời Nguyền Hắc Ám Đặt lời nguyền lên người chơi phe địch trong phạm vi 300, khiến thể lực mục tiêu -60%, hiệu quả trị liệu từ Pet -80%, duy trì 2 turn. 
Thức Tỉnh 1-Sức Mạnh Đêm Đen Mỗi tốn 10 MP, lập tức +10% Ma Công, duy trì 3 turn. Khi có mặt trong Kết Giới Ánh Sáng, hiệu quả nhân đôi.
Thức Tỉnh 1-Tử Thần Giáng Lâm Khi trong trạng thái Ánh Sáng Chúc Phúc, bị đạn pháo hạ gục sẽ vào trạng thái linh hồn. Trong trạng thái linh hồn, không thể dùng kỹ năng Pet hoặc kỹ năng thú cưỡi, không thể di chuyển hoặc bay, duy trì 2 turn sau sẽ tử vong (Trong trạng thái linh hồn vẫn có thể bị hạ gục) (Có hiệu lực trong PVP).
Thức Tỉnh 2-Khế Ước Tử Thần Hiến tế bản thân cho tử thần, HP biến thành 20%, nhận được Sức Mạnh Tử Thần, duy trì 3 turn. Khi có Sức Mạnh Tử Thần, sát thương gây ra tăng 60%. Sức Mạnh Tử Thần có thể triệt tiêu 1 lần sát thương chí tử, sau khi triệt tiêu thành công sẽ lập tức biến mất. Khi mất hiệu quả Sức Mạnh Tử Thần, sẽ hồi ngay 50% HP.
Thức Tỉnh 2-Lời Nguyền Hắc Ám Đặt lời nguyền lên người chơi phe địch trong phạm vi 300, khiến thể lực mục tiêu -60%, kèm hiệu quả Cấm Trị Liệu, duy trì 3 turn. 
Thức Tỉnh 2-Sức Mạnh Đêm Đen Mỗi tốn 10 MP, lập tức +15% Ma Công, duy trì 3 turn. Khi có mặt trong Kết Giới Ánh Sáng, hiệu quả nhân đôi.
Thức Tỉnh 2-Tử Thần Giáng Lâm Khi trong trạng thái Ánh Sáng Chúc Phúc, bị đạn pháo hạ gục sẽ vào trạng thái linh hồn. Trong trạng thái linh hồn, không thể dùng kỹ năng Pet hoặc kỹ năng thú cưỡi, không thể di chuyển hoặc bay, duy trì 2 turn sau sẽ tử vong (Trong trạng thái linh hồn, sát thương +50%, có thể bị hạ gục) (Có hiệu lực trong PVP).
Thức Tỉnh 3-Khế Ước Tử Thần Kháng Bỏng +10%. Hiến tế bản thân cho tử thần, HP biến thành 20%, nhận được Sức Mạnh Tử Thần, duy trì 3 turn. Khi có Sức Mạnh Tử Thần, sát thương gây ra tăng 60%. Sức Mạnh Tử Thần có thể triệt tiêu 1 lần sát thương chí tử, sau khi triệt tiêu thành công sẽ lập tức biến mất. Khi mất hiệu quả Sức Mạnh Tử Thần, sẽ hồi ngay 50% HP.
Thức Tỉnh 3-Lời Nguyền Hắc Ám Kháng Bỏng +10%. Đặt lời nguyền lên người chơi phe địch trong phạm vi 300, khiến thể lực mục tiêu -60%, kèm hiệu quả Cấm Trị Liệu, duy trì 3 turn. 
Thức Tỉnh 3-Sức Mạnh Đêm Đen Sát Thương +10%. Mỗi tốn 10 MP, lập tức +15% Ma Công, duy trì 3 turn. Khi có mặt trong Kết Giới Ánh Sáng, hiệu quả nhân đôi.
Thức Tỉnh 3-Tử Thần Giáng Lâm Kháng Xuyên Giáp +8%. Khi trong trạng thái Ánh Sáng Chúc Phúc, bị đạn pháo hạ gục sẽ vào trạng thái linh hồn. Trong trạng thái linh hồn, không thể dùng kỹ năng Pet hoặc kỹ năng thú cưỡi, không thể di chuyển hoặc bay, duy trì 2 turn sau sẽ tử vong (Trong trạng thái linh hồn, sát thương +50%, có thể bị hạ gục) (Có hiệu lực trong PVP).

-------------------
❤ Chơi ngay không cần cài đặt: http://idgunny.360game.vn/quick-play
❤ Tham gia Group cộng đồng để hóng tin Hot và cùng anh chị em nhà Gà hàn huyên tâm sự: https://www.facebook.com/groups/gunny.360game.vn/