Ma Ngọc - Ánh Sáng/Bóng Tối

Hệ thống Ma Ngọc bổ sung hệ Ánh Sáng/Bóng Tối

Hiệu quả của Ma Ngọc Sáng Tối

Tên Ma Ngọc Phẩm chất Hiệu quả
Ngũ Nguyên-Sáng Thô Mỗi lần chịu sát thương không phải từ Đạn, sát thương nhận vào giảm 13%, giảm thương nhân vật tăng 13%, duy trì 1 turn (Có hiệu lực trong PVP)
Ngũ Nguyên-Sáng Thường Mỗi lần chịu sát thương không phải từ Đạn, sát thương nhận vào giảm 15%, giảm thương nhân vật tăng 15%, duy trì 1 turn (Có hiệu lực trong PVP)
Ngũ Nguyên-Sáng Ưu Tú Mỗi lần chịu sát thương không phải từ Đạn, sát thương nhận vào giảm 17%, giảm thương nhân vật tăng 17%, duy trì 1 turn (Có hiệu lực trong PVP)
Ngũ Nguyên-Sáng Hoàn Mỹ Mỗi lần chịu sát thương không phải từ Đạn, sát thương nhận vào giảm 19%, giảm thương nhân vật tăng 19%, duy trì 1 turn (Có hiệu lực trong PVP)
Ngũ Nguyên-Sáng Siêu Việt Mỗi lần chịu sát thương không phải từ Đạn, sát thương nhận vào giảm 21%, giảm thương nhân vật tăng 21%, duy trì 1 turn (Có hiệu lực trong PVP)
Ngũ Nguyên-Sáng Truyền Thuyết Mỗi lần chịu sát thương không phải từ Đạn, sát thương nhận vào giảm 24%, giảm thương nhân vật tăng 24%, duy trì 1 turn (Có hiệu lực trong PVP)
Ngũ Nguyên-Tối Thô Mỗi lần chịu sát thương POW, thể tích va chạm tăng 15% (Có hiệu lực trong PVP).
Ngũ Nguyên-Tối Thường Mỗi lần chịu sát thương POW, thể tích va chạm tăng 17% (Có hiệu lực trong PVP).
Ngũ Nguyên-Tối Ưu Tú Mỗi lần chịu sát thương POW, thể tích va chạm tăng 19% (Có hiệu lực trong PVP).
Ngũ Nguyên-Tối Hoàn Mỹ Mỗi lần chịu sát thương POW, thể tích va chạm tăng 21% (Có hiệu lực trong PVP).
Ngũ Nguyên-Tối Siêu Việt Mỗi lần chịu sát thương POW, thể tích va chạm tăng 23% (Có hiệu lực trong PVP).
Ngũ Nguyên-Tối Truyền Thuyết Mỗi lần chịu sát thương POW, thể tích va chạm tăng 25% (Có hiệu lực trong PVP).
Diệt Sát-Sáng Thô Kháng Sáng +15%
Diệt Sát-Sáng Thường Kháng Sáng +18%
Diệt Sát-Sáng Ưu Tú Kháng Sáng +21%
Diệt Sát-Sáng Hoàn Mỹ Kháng Sáng +24%
Diệt Sát-Sáng Siêu Việt Kháng Sáng +27%
Diệt Sát-Sáng Truyền Thuyết Kháng Sáng +30%
Diệt Sát-Tối Thô Kháng Tối +15%
Diệt Sát-Tối Thường Kháng Tối +18%
Diệt Sát-Tối Ưu Tú Kháng Tối +21%
Diệt Sát-Tối Hoàn Mỹ Kháng Tối +24%
Diệt Sát-Tối Siêu Việt Kháng Tối +27%
Diệt Sát-Tối Truyền Thuyết Kháng Tối +30%
Sắc Lệnh-Sáng Thô HP tối đa tăng 600
Sắc Lệnh-Sáng Thường HP tối đa tăng 900
Sắc Lệnh-Sáng Ưu Tú HP tối đa tăng 1200
Sắc Lệnh-Sáng Hoàn Mỹ HP tối đa tăng 1500
Sắc Lệnh-Sáng Siêu Việt HP tối đa tăng 1800
Sắc Lệnh-Sáng Truyền Thuyết HP tối đa tăng 2100
Sắc Lệnh-Tối Thô HP tối đa tăng 600
Sắc Lệnh-Tối Thường HP tối đa tăng 900
Sắc Lệnh-Tối Ưu Tú HP tối đa tăng 1200
Sắc Lệnh-Tối Hoàn Mỹ HP tối đa tăng 1500
Sắc Lệnh-Tối Siêu Việt HP tối đa tăng 1800
Sắc Lệnh-Tối Truyền Thuyết HP tối đa tăng 2100
Thời Vận-Sáng Thô Toàn phe địch Công Sáng -12% (Có hiệu lực trong PVP).
Thời Vận-Sáng Thường Toàn phe địch Công Sáng -14% (Có hiệu lực trong PVP).
Thời Vận-Sáng Ưu Tú Toàn phe địch Công Sáng -16% (Có hiệu lực trong PVP).
Thời Vận-Sáng Hoàn Mỹ Toàn phe địch Công Sáng -18% (Có hiệu lực trong PVP).
Thời Vận-Sáng Siêu Việt Toàn phe địch Công Sáng -20% (Có hiệu lực trong PVP).
Thời Vận-Sáng Truyền Thuyết Toàn phe địch Công Sáng -24% (Có hiệu lực trong PVP).
Thời Vận-Tối Thô Toàn phe địch Công Tối -12% (Có hiệu lực trong PVP).
Thời Vận-Tối Thường Toàn phe địch Công Tối -14% (Có hiệu lực trong PVP).
Thời Vận-Tối Ưu Tú Toàn phe địch Công Tối -16% (Có hiệu lực trong PVP).
Thời Vận-Tối Hoàn Mỹ Toàn phe địch Công Tối -18% (Có hiệu lực trong PVP).
Thời Vận-Tối Siêu Việt Toàn phe địch Công Tối -20% (Có hiệu lực trong PVP).
Thời Vận-Tối Truyền Thuyết Toàn phe địch Công Tối -24% (Có hiệu lực trong PVP).

-------------------
❤ Chơi ngay không cần cài đặt: http://idgunny.360game.vn/quick-play
❤ Tham gia Group cộng đồng để hóng tin Hot và cùng anh chị em nhà Gà hàn huyên tâm sự: https://www.facebook.com/groups/gunny.360game.vn/