Giải Thưởng

GIẢI THƯỞNG ĐẠI CHIẾN GUILD 2022

Tổng giải thưởng trị giá 155,000,000 VNĐ TIỀN MẶT và 3,400,000 XU KHÓA sẽ thuộc về những Guild nào ở Giải Đấu Gunny PC - Đại Chiến Guild 2022

Giải thưởng
 TIỀN MẶT và QUÀ HIỆN VẬT
Thứ hạng Thưởng tiền mặt Quà hiện vật

Thiên Hạ Đệ Nhất Guild
 1 giải
50,000,000 VNĐ 

1 tượng Thợ Săn Thần Thú
10 combo Áo Thun, Gà Bông, Lót Chuột, Đấm Lưng Gunny

Thiên Hạ Đệ Nhị Guild
1 giải
25,000,000 VNĐ 

1 tượng Thợ Săn Thần Thú
8 combo Áo Thun, Gà Bông, Lót Chuột, Đấm Lưng Gunny

Thiên Hạ Đệ Tam Guild
 1 giải
15,000,000 VNĐ 

1 tượng Thợ Săn Thần Thú
5 combo Áo Thun, Gà Bông, Lót Chuột, Đấm Lưng Gunny
Đồng hạng 4  2 giải
10,000,000 VNĐ 
- 3 combo Áo Thun, Gà Bông, Lót Chuột, Đấm Lưng Gunny
Đồng hạng 6  6 giải
6,000,000 VNĐ 
- 3 combo Áo Thun, Gà Bông Gunny
Đồng hạng 12  4 giải
2,000,000 VNĐ 
- 3 combo Áo Thun, Gà Bông Gunny
Hạng 16  1 giải
1,000,000 VNĐ 
- 3 combo Áo Thun, Gà Bông Gunny
Giải thưởng INGAME
Dành cho: 8 Guild TOP Bảng A ( Vòng Loạn Đấu - các server cũ)
BXH GUILDChủ Guild & Thành Viên Guild
THU THẬP LỆNH BÀIGiải thưởngSố lượngDanh Hiệu 
Hạng 1
3500 Xu Khóa
200 phần Guild Vô Địch
(30 ngày) x1
Hạng 2
1500 Xu Khóa
200 phần Guild Xuất Chúng
(30 ngày) x1
Hạng 3
1000 Xu Khóa
200 phần Guild Thiện Chiến
(30 ngày) x1
Hạng 4 - 8
500 Xu Khóa 
1000 phần -
Giải thưởng INGAME
Dành cho: 8 Guild TOP Bảng B (Vòng Loạn Đấu - các server mới)
BXH GUILDChủ Guild & Thành Viên Guild
THU THẬP LỆNH BÀIGiải thưởngSố lượngDanh Hiệu 
Hạng 1
3500 Xu Khóa
200 phần Guild Vô Địch
(30 ngày) x1
Hạng 2
1500 Xu Khóa
200 phần Guild Xuất Chúng
(30 ngày) x1
Hạng 3
1000 Xu Khóa
200 phần Guild Thiện Chiến
(30 ngày) x1
Hạng 4 - 8
500 Xu Khóa 
1000 phần -