Lịch Trận Đấu & Lịch Trao Thưởng Dự Đoán Mỗi Ngày

Gunner thân mến,

Sau đây GG xin gửi tới thông tin lịch dự đoán từng trận và thời gian trao thưởng dự đoán từng trận tương ứng!

Chi tiết lịch dự đoán

STT Trận Tên Đội 1 Tên Đội 2 Thời gian trận đấu Thời gian trao thưởng Dự Đoán Mỗi Ngày
1 Qatar Ecuador 23:00:00 20-11-2022 17h ngày hôm sau
2 Senegal Hà Lan 23:00:00 21-11-2022 17h ngày hôm sau
3 Anh Iran 20:00:00 21-11-2022 17h ngày hôm sau
4 Hoa Kỳ Wales 2:00:00 22-11-2022 17h ngày hôm sau
5 Pháp Úc 2:00:00 23-11-2022 17h ngày hôm sau
6 Đan Mạch Tunisia 20:00:00 22-11-2022 17h ngày hôm sau
7 Mexico Ba Lan 23:00:00 22-11-2022 17h ngày hôm sau
8 Argentina Saudi Arabia 17:00:00 22-11-2022 17h ngày hôm sau
9 Bỉ Canada 2:00:00 24-11-2022 17h ngày hôm sau
10 Tây Ban Nha Costa Rica 23:00:00 23-11-2022 17h ngày hôm sau
11 Đức Nhật Bản 20:00:00 23-11-2022 17h ngày hôm sau
12 Maroc Croatia 17:00:00 23-11-2022 17h ngày hôm sau
13 Thụy Sĩ Cameroon 17:00:00 24-11-2022 17h ngày hôm sau
14 Uruguay Hàn Quốc 20:00:00 24-11-2022 17h ngày hôm sau
15 Bồ Đào Nha Ghana 23:00:00 24-11-2022 17h ngày hôm sau
16 Brazil Serbia 2:00:00 25-11-2022 17h ngày hôm sau
17 Wales Iran 17:00:00 25-11-2022 17h ngày hôm sau
18 Qatar Senegal 8:00:00 25-11-2022 17h ngày hôm sau
19 Hà Lan Ecuador 23:00:00 25-11-2022 17h ngày hôm sau
20 Anh Hoa Kỳ 2:00:00 26-11-2022 17h ngày hôm sau
21 Tunisia Úc 17:00:00 26-11-2022 17h ngày hôm sau
22 Ba Lan Saudi Arabia 20:00:00 26-11-2022 17h ngày hôm sau
23 Pháp Đan Mạch 23:00:00 26-11-2022 17h ngày hôm sau
24 Argentina Mexico 2:00:00 27-11-2022 17h ngày hôm sau
25 Nhật Bản Costa Rica 17:00:00 27-11-2022 17h ngày hôm sau
26 Bỉ Maroc 20:00:00 27-11-2022 17h ngày hôm sau
27 Croatia Canada 23:00:00 27-11-2022 17h ngày hôm sau
28 Tây Ban Nha Đức 2:00:00 28-11-2022 17h ngày hôm sau
29 Cameroon Serbia 17:00:00 28-11-2022 17h ngày hôm sau
30 Hàn Quốc Ghana 20:00:00 28-11-2022 17h ngày hôm sau
31 Brazil Thụy Sĩ 23:00:00 28-11-2022 17h ngày hôm sau
32 Bồ Đào Nha Uruguay 2:00:00 29-11-2022 17h ngày hôm sau
33 Wales Anh 2:00:00 30-11-2022 17h ngày hôm sau
34 Iran Hoa Kỳ 2:00:00 30-11-2022 17h ngày hôm sau
35 Ecuador Senegal 22:00:00 29-11-2022 17h ngày hôm sau
36 Hà Lan Qatar 22:00:00 29-11-2022 17h ngày hôm sau
37 Úc Đan Mạch 22:00:00 30-11-2022 17h ngày hôm sau
38 Tunisia Pháp 22:00:00 30-11-2022 17h ngày hôm sau
39 Ba Lan Argentina 2:00:00 01-12-2022 17h ngày hôm sau
40 Saudi Arabia Mexico 2:00:00 01-12-2022 17h ngày hôm sau
41 Croatia Bỉ 22:00:00 01-12-2022 17h ngày hôm sau
42 Canada Maroc 22:00:00 01-12-2022 17h ngày hôm sau
43 Nhật Bản Tây Ban Nha 2:00:00 02-12-2022 17h ngày hôm sau
44 Costa Rica Đức 2:00:00 02-12-2022 17h ngày hôm sau
45 Ghana Uruguay 2:00:00 02-12-2022 17h ngày hôm sau
46 Hàn Quốc Bồ Đào Nha 2:00:00 02-12-2022 17h ngày hôm sau
47 Serbia Thụy Sĩ 2:00:00 03-12-2022 17h ngày hôm sau
48 Brazil Cameroon 2:00:00 03-12-2022 17h ngày hôm sau
49 1A 2B 22:00:00 03-12-2022 17h ngày hôm sau
50 1C 2D 2:00:00 04-12-2022 17h ngày hôm sau
51 1B 2A 2:00:00 05-12-2022 17h ngày hôm sau
52 1D 2C 22:00:00 04-12-2022 17h ngày hôm sau
53 1E 2F 22:00:00 05-12-2022 17h ngày hôm sau
54 1G 2H 2:00:00 06-12-2022 17h ngày hôm sau
55 1F 2E 22:00:00 06-12-2022 17h ngày hôm sau
56 1H 2G 2:00:00 07-12-2022 17h ngày hôm sau
57 W49 W50 2:00:00 10-12-2022 17h ngày hôm sau
58 W53 W54 22:00:00 09-12-2022 17h ngày hôm sau
59 W51 W52 2:00:00 11-12-2022 17h ngày hôm sau
60 W55 W56 22:00:00 10-12-2022 17h ngày hôm sau
61 W57 W58 2:00:00 14-12-2022 17h ngày hôm sau
62 W59 W60 2:00:00 15-12-2022 17h ngày hôm sau
63 RU61 RU62 22:00:00 17-12-2022 17h ngày hôm sau
64 W61 W62 22:00:00 18-12-2022 17h ngày hôm sau