Tiêu Xu Tích Lũy [28.03 - 03.04]

Tham gia tiêu xu vào các hoạt động ingame các bạn có thể nhận ngay những quà tặng hấp dẫn vào tuần này! Mua đồ trong shop, tiếp phí VIP, tham gia các sự kiện ingame khác có tiêu xu (rương gà, sao may mắn...) đều được tích lũy lại để có quà.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 28.03.2024.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 03.04.2024.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, khi tiêu xu tích lũy đạt đến định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn:

3 mốc 200, 500 Xu, 1000 Xu có thể nhận được nhiều lần tùy theo mức tiêu xu của bạn.

Mốc Tiêu Vật Phẩm SL
200 Đá Tín Nhiệm 2
Đá Gia Công 4
Đá Phong Ấn 2
500 Trùng Sinh Đơn 1
Túi Đá Thánh 2
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 2
1,000 Đá Luyện Hóa 3
Hắc Diệu 3
Đá Ấn Linh Hồn 10
3,500 Búa S-Phù điêu
7 Ngày
1
Nón S-Phù điêu
7 Ngày
1
Giáp S-Phù điêu
7 Ngày
1
8,000 Đá Ấn Linh Hồn 200
Mảnh Ấn Linh Hồn Ưu Tú 8
Rương Ấn Hoàn Mỹ 3
15,000 Bùa Lửa Đỏ-Hoàn Mỹ 3
Bùa Bão Sét-Hoàn Mỹ 3
Trứng PET 5 Sao 1
30,000 Mảnh Ấn Linh Hồn Hoàn Mỹ 10
Đá Ấn Linh Hồn 500
Rương Ấn Hoàn Mỹ 5 Sao 1
50,000 Rương Phụ Kiện Thú Lv2 (Vĩnh viễn) 1
Quà Bùa Khắc Ấn Hoàn Mỹ 5
Rương Ấn Linh Hồn Thường 1
80,000 Đá Biến Đổi 1000
Nhẫn 10 Tuổi +5
7 Ngày
1
Legend - Dép Lào
7 Ngày
1
100,000 Rương Vũ Khí Phụ-VIP 1
Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 10
Rương Ấn Siêu Việt 1
200,000 Đá Ấn Linh Hồn 2500
Mảnh Ấn Linh Hồn Siêu Việt 10
Rương Ấn Siêu Việt-5 Sao 1
300,000 Đá Thức Tỉnh 120
Đá Ấn Linh Hồn 3000
Châu Báu Ma Pháp_Nhanh-ST(19)  1
400,000 Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 40
Rương Ấn Linh Hồn Siêu Việt 1
Nhẫn 13 Tuổi +5
7 Ngày
1
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 1
800,000 Quyển Phù Hiệu-Nón-Truyền Thuyết 2
Đá Thiên Thạch 300
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 2
1,600,000 Rương Linh Bảo Truyền Thuyết-Tùy Chọn 1
Hồn Sức Mạnh-Siêu (Phẩm chất Truyền Thuyết) 1
Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí Phụ-Truyền Thuyết 2

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

Có thể tiêu nhiều lần để nhận quà từ từ trong thời gian sự kiện hoặc tiêu 1 lúc đến mức cao nhất để nhận tất cả các món quà.

Nhận quà tiêu xu tích lũy ở giao diện Quảng Trường: Chọn EVENT -> Hấp Dẫn -> Giờ EVENT -> Tiêu Xu Tích Lũy.

Sau khi tiêu tích lũy đủ số xu yêu cầu, các bạn ấn nút "NHẬN", phần thưởng sẽ được tự động chuyển Hộp Thư cá nhân.

Lưu ý

  • Tiêu xu trong shop, tiếp phí, gia hạn, mở nông trại,... cũng được tính là tiêu xu. Ngoại trừ các trường hợp sau: đấu giá, giao dịch thư, ngân hàng, tụ bảo, thần tài, tặng quà kết hôn.