Đăng Nhập 14 Ngày Nhận Thưởng

Cách Tham Gia:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner khi đăng nhập vào game mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Thời Gian:

  • Bắt đầu: 00:00 - Ngày 28.03.2024.
  • Kết thúc: 23:59 - Ngày 10.04.2024.

Phần Thưởng

  • Thưởng đăng nhập LIÊN TỤC nhận:
Liên Tục Đạt Phần Thưởng Số Lượng
Đăng Nhập Liên Tục 3 Ngày Rương Huy Chương đặc biệt 2
500 Xu khóa 1
Quà Bùa Khắc Ấn Thường 1
Túi Tùy Chọn Nguyên Liệu Ấn Linh Hồn 1
Đăng Nhập Liên Tục 5 Ngày Mảnh Ấn Linh Hồn Thường 2
Châu báu sát thương Lv17 1
Vé Tăng Vật Tổ 500
Túi Tùy Chọn Nguyên Liệu Ấn Linh Hồn 1
Đăng Nhập Liên Tục 7 Ngày Mảnh Ấn Linh Hồn Thường 3
500 Xu khóa 1
Đá Phong Ấn 50
Rương Vũ Khí A 1
Đăng Nhập Liên Tục 10 Ngày Thẻ Rồng Bóng Tím
30 Ngày
1
Quà Bùa Khắc Ấn Hoàn Mỹ 1
Túi 10-50 Đá Thánh 8
Túi Quà Dũng Sĩ 1
Đăng Nhập Liên Tục 14 Ngày
Thẻ Phụ Kiện Vịt Tắm Biển
30 Ngày
1
500 Xu khóa 1
Khắc Pháo Đài (2)-Hoàn Mỹ-Ngẫu nhiên sao 1
Túi Tùy Chọn Linh Nguyên 2
  • Thưởng mỗi ngày đăng nhập nhận:
Số ngày Phần thưởng Số Lượng
Ngày 1 Rương 100 xu khóa 2
Ngày 2 Bạc Trắng 20
Ngày 3 Thuốc Tăng Cấp Thú 30
Ngày 4 Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 80
Ngày 5 Rương 100 xu khóa 2
Ngày 6 Ma Thạch 5000 EXP 1
Ngày 7 Đá Tín Nhiệm 20
Ngày 8 Rương 100 xu khóa 2
Ngày 9 Pha Lê Bóng Tối 20
Ngày 10 Pha Lê Ánh Sáng 20
Ngày 11 Linh hồn thú cưỡi  20
Ngày 12 Đá Biến Đổi 20
Ngày 13 Nước Tu Luyện Nguyên Tố Lv1 80
Ngày 14 Đá Thức Tỉnh 1

*Tất cả các phần thưởng đều khóa.