Đấu Trường Mùa Hè

-=- ĐẤU TRƯỜNG MÙA HÈ -=-

Thời gian

Bắt đầu: 10h00 - 28/03/2024.

Kết thúc: 23h59 - 01/04/2024.

i. Thông tin cơ bản

 • Lv.20 trở lên có thể tham gia
 • Mỗi ngày có thể tham gia miễn phí 3 lần. Hết số lần miễn phí có thể mua thêm. Giới hạn mua thêm mỗi ngày tối đa là 2 lần, mỗi lần mua tốn 1.000 Xu.
 • Trước khi vào Chơi Ngay, Gunner có thể mua thêm bội số điểm để tăng cao điểm của mình sau khi lượt chơi lần đó kết thúc. Mua bội số bao nhiêu khi kết thúc điểm sẽ nhân lên tương ứng. Nếu không chọn mặc định điểm khi kết thúc sẽ x1. Mỗi lần mua bội số tối đa là x99. Số xu cần để mua mỗi bội số sẽ khác nhau.
 • Mua bội số x10 trở lên vào trận đấu chắc chắn sẽ có 3 kỹ năng đặc biệt.

II. Phần thưởng:

 • Thưởng Điểm: Gunner tham gia Đấu Trường Bắn Bóng sẽ nhận được điểm, tích lũy điểm càng nhiều sẽ nhận được nhiều phần thưởng khác nhau theo từng mốc đạt.

 • SHOP Điểm Tích Lũy: Gunner tham gia Đấu Trường bắn bóng sẽ nhận được điểm, và điểm này có thể dùng đổi thưởng trong SHOP điểm tích lũy, những phần quà cực hấp dẫn đang chờ bạn đổi tại đây.

 • Bảng Xếp Hạng Điểm: Bảng Xếp Hạng sẽ cập nhật Liên Server, sắp xếp theo Gunner có điểm bắn bóng tích lũy cao nhất trong thời gian diễn ra sự kiện. Kết thúc sự kiện, quà Bảng Xếp Hạng sẽ được gửi về thư.

III. Quy tắc & Hướng dẫn tham gia.

 • Tại giao diện Game chọn EVENT -> Đấu Trường Mùa Hè để vào.
 • Tại giao diện Đấu Trường Mùa Hè nhấn nút Chơi Ngay sẽ vào Đấu Trường. Và khi vào phó bản, vũ khí đang đeo hiện tại sẽ đổi thành hình dạng Pháo Hoa như hình sau:

 • Trong phó bản Gunner sẽ có 10 Turn để bắn bong bóng nhận điểm. Lưu ý: Bắn Bóng Đỏ sẽ được cộng điểm, Bắn Bóng Xanh sẽ bị trừ điểm

 • Hết 10 turn sẽ tổng kết số điểm và thoát ra ngoài sảnh.
 • Mỗi lần vào sẽ ngẫu nhiên nhận 2 kỹ năng khác nhau, chọn bội điểm x10 trở lên sẽ nhận 3 kỹ năng khác nhau:
  • Tích lũy x2: Sau khi dùng, trong turn này Bóng Đỏ nhận điểm x2
  • Màu Lục Tan Rã: Sau khi dùng, trong turn này Bóng Lục sẽ biến mất
  • Làm Lại Lần Nữa: Sau khi dùng, được tấn công thêm lần nữa, không tính turn.
 • Bóng Kỹ Năng chắc chắn xuất hiện ở Turn thứ 5: Bắn trúng sẽ ngẫu nhiên nhận 1 kỹ năng

 • Bóng Hoa chắc chắn xuất hiện ở Turn thứ 10: Bắn trung sẽ nhận được 50 điểm.

Lưu Ý:

 • Hoạt động mở theo thời gian, khi mở sẽ có thông báo tại trang chủ.
 • Điểm nhận được trong thời gian diễn ra nếu không đổi, đợt sau diễn ra điểm sẽ bị reset.
 • Bảng Xếp Hạng là cập nhật Liên Server, mỗi 3-5 phút cập nhật 1 lần.
 • Sau khi kết thúc sự kiện sẽ còn lại 1 ngày dành cho Gunner đổi điểm.
 • Hình ảnh trên bài viết là minh họa, Phần thưởng sẽ có công bố chi tiết tại trang chủ và trong game.

Cách tham gia:

 • Tại Sảnh Game chọn EVENT -> Đấu Trường Mùa Hè.


Bảng Xu mua Bội Số:

BẢNG XU MUA BỘI SỐ ĐIỂM
BỘI SỐ XU CẦN
2 600
3 1200
4 1800
5 2500
6 3100
7 3800
8 4500
9 5200
10 5900
11 6600
12 7300
13 8100
14 8900
15 9600
16 10400
17 11300
18 12100
19 13000
20 13800
21 14700
22 15600
23 16600
24 17500
25 18500
26 19500
27 20500
28 21500
29 22600
30 23700
31 24800
32 26000
33 27200
34 28400
35 29600
36 30900
37 32200
38 33500
39 34900
40 36300
41 37800
42 39300
43 40800
44 42400
45 44100
46 45700
47 47500
48 49300
49 51100
50 53000
51 55000
52 57000
53 59100
54 61300
55 63600
56 65900
57 68300
58 70800
59 73400
60 76100
61 78900
62 81800
63 84900
64 88000
65 91300
66 94800
67 98400
68 102100
69 106100
70 110200
71 114500
72 119000
73 123800
74 128800
75 134100
76 139700
77 145600
78 151800
79 158400
80 165400
81 172900
82 180900
83 189400
84 198600
85 208400
86 218900
87 230300
88 242700
89 256100
90 270700
91 286700
92 304300
93 323800
94 345400
95 369500
96 396600
97 427300
98 462300
99 502700