Đổi Thưởng Pet Chí Tôn

Đổi Thưởng Pet Chí Tôn II

Thời Gian: Duy nhất ngày 11/05 - 17/05/2023.

Nội Dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện Gunner thu thập đạo cụ để đổi thưởng vật phẩm hiếm.

Chi tiết:

Diều Kiện Vật Phẩm SL
Thu thập Rương Tùy Chọn-Đại Sư-Bạch Hổ-Hỏa Khuyển-Phượng Hoàng 1
Phần thưởng tùy chọn Túi Bạch Diệm Thánh Hổ 5 Sao
Mở nhận: Thú cưng Bạch Diệm Thánh Hổ 5 Sao x1, Rương Trang Bị Thức Tỉnh Bạch Diệm Thánh Hổ 5 Sao x5.
1
Túi Kungfu Đại Sư 5 Sao
Mở nhận: Thú cưng Kungfu Đại Sư 5 Sao x1, Rương Trang Bị Thức Tỉnh Kungfu Đại Sư 5 Sao x5.
1
Túi Phượng Hoàng Lửa 5 Sao
Mở nhận: Thú cưng Phượng Hoàng Lửa 5 Sao x1, Rương Trang Bị Thức Tỉnh Phượng Hoàng Lửa 5 Sao x5.
1
Túi Hỏa Khuyển 5 Sao
Mở nhận: Thú cưng Hỏa Khuyển 5 Sao x1, Rương Trang Bị Thức Tỉnh Hỏa Khuyển 5 Sao x5.
1
Túi Rồng Băng 5 Sao
Mở nhận: Thú cưng Rồng Băng 5 Sao x1, Rương Trang Bị Thức Tỉnh Rồng Băng 5 Sao x5.
1

Hướng dẫn đạo cụ

- Phiếu Đổi T5 nhận được từ Nạp định mức Khuyến mãi tại EVENT -> Hấp Dẫn -> Khuyến mãi nạp.

- Rương Tùy Chọn-Đại Sư-Bạch Hổ-Hỏa Khuyển-Phượng Hoàng nhận tại sự kiện Quà Tuần Nạp 3 chọn 1 mốc nạp 500.000 Xu.

-------------------
❤ Chơi ngay không cần cài đặt: http://idgunny.360game.vn/quick-play
❤ Tham gia Group cộng đồng để hóng tin Hot và cùng anh chị em nhà Gà hàn huyên tâm sự: https://www.facebook.com/groups/gunny.360game.vn/