Trời Sinh Một Cặp

TRỜI SINH MỘT CẶP

Thời gian

Bắt đầu: 10:00 - 08.02.2024.

Kết thúc: 23:59 - 13.02.2024.

Thông tin cơ bản

  • Level 30 có thể tham gia tính năng. Diễn ra 7 ngày, ngày 8 và 9 là ngày tổng kết, đổi thưởng và phát thưởng
  • Gunner tham gia sự kiện Trời Sinh Một Cặp bằng cách nhận nuôi Pet Bé Yêu. Tham gia hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu để nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn.


Tăng cấp bồi dưỡng PET

  • Dùng Quà Cao Cấp, Quà Trung Cấp, Quà Thường để bồi dưỡng Pet. Pet level càng cao ngoại hình pet càng ngầu  • Quà bồi dưỡng Pet được ghép từ các nguyên liệu: Sô Cô La Tinh Tế, Bó Hoa Hồng Thắm, Nhẫn Cưới Lớn, Sách Chân Tình, Quà Ăn Vặt

Cách nhận nguyên liệu: Nhiệm vụ hoạt động, thưởng chiến thắng thi đấu, Tổ chức hôn lễ nhiều lần, thưởng hoàn thành số lần mục tiêu Lật bài Đấu Hẹn Hò Bạn bè, bạn đời tặng.

Hệ Thống Bảng Xếp Hạng

  • Điểm hạng cá nhân, xếp hạng theo EXP của Pet, bằng cấp sẽ tính theo thời gian.
  • Hạng điểm thành tựu, BXH số thành tựu hoàn thành cá nhân, nếu ngang nhau ai lên trước sẽ xếp trước.
  • Hạng bạn đời, hạng tổng của EXP pet 2 bên của bạn đời, cộng cấp pet hai bên của bạn đời

Phần thưởng

  • Thưởng pet tăng cấp: Mỗi tăng 1 cấp đều có thưởng tương ứng gửi qua thư
THƯỞNG TĂNG CẤP PET
Cấp PET Đạt Lv EXP Lên Cấp Thưởng
1 0 Chocolate Tình Yêu x3
2 150 Chocolate Tình Yêu x8
3 250 Tình Ý x10
4 300 Đá tăng cấp x25
5 400 Đá tăng cấp x30
6 500 Thuốc Tăng Cấp Thú x88
7 600 Thuốc Tăng Cấp Thú x188
8 700 Bí Ngân x79
9 800 Bí Ngân x89
10 900 Châu báu x9
11 1000 Đá Thức Tỉnh x5
12 1100 Đá Thức Tỉnh x6
13 1200 Đá Luyện Hóa x120
14 1400 Đá Luyện Hóa x140
15 1500 Quà Thần Khí Nhỏ x1
Mở ngẫu nhiên nhận 1 trong các đạo cụ: SUPER-Nỏ Thần x1, Super-Karaoke x1, SUPER-Gươm Thần x1, Super-Pháo x1, SUPER - Búa Thor x1, Super-Samurai x1, Super-Chổi Bay x1, Super-Lựu Đạn x1, Super-Lu Gạch x1, Super Thần Giáo Ares x1.
16 1600 Linh hồn thú cưỡi x50
17 1700 Linh hồn thú cưỡi x60
18 1900 Hộp Hồn Tinh-Vừa x100
19 2000 Hộp Hồn Tinh-Vừa x110
20 2100 Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Hoàn Mỹ x1
21 4550 Nước Tu Luyện Nguyên Tố Lv2 x150
22 150 Đá Luyện Hóa x15
23 2500 Ma Thạch 5000 EXP x8
24 2700 Ma Thạch 5000 EXP x10
25 2800 Ấu Long Cổ 4 Sao x1
26 3000 Nến Thất Bảo x300
27 3100 Nến Thất Bảo x310
28 3300 Đá Tiến Hóa x330
29 3400 Đá Tiến Hóa x340
30 3600 Bò Sữa Trái Tim (Vĩnh viễn) x1
31 3800 Hắc Diệu x200
32 3900 Hắc Diệu x220
33 4100 Dùi Huyền Tinh x800
34 4300 Mảnh Ngọc Lam x860
35 4400 Thẻ triệu hồi Tiểu Thần (Vĩnh viễn) x1
36 4600 Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x555
37 4800 Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x600
38 5000 Vẫn Kim x185
39 5200 Vẫn Kim x200
40 5300 Tiểu Hồ Ly 4 Sao x1
41 5500 Thuốc Tăng Tư Chất x5
42 5700 Thuốc Tăng Tư Chất x6
43 5900 Thuốc Tăng Tư Chất x7
44 6100 Quà Ngọc Thuộc Tính II x2
Mở nhận ngẫu nhiên: Ngọc-Ma Công x1, Ngọc-Công Lửa x1, Ngọc-Công Nước x1, Ngọc-Công Gió x1, Ngọc-Công Đất x1
45 6300 Khiên Ares (Vĩnh viễn) x1
46 6500 Mảnh Ngọc Lục x800
47 6700 Mảnh Ngọc Lục x820
48 6900 Đá Linh Nguyện x690
49 7100 Đá Linh Nguyện x710
50 7400 Rương Ấn Siêu Việt x1
51 7600 Trùng Sinh Đơn x158
52 7800 Trùng Sinh Đơn x168
53 8000 Sổ Tay Thám Hiểm x400
54 8200 Sổ Tay Thám Hiểm x410
55 8500 Rương Ấn Siêu Việt x2
56 8700 Châu báu Lv.21 x1
57 8900 Châu báu Lv.21 x1
58 9100 Châu báu Lv.21 x2
59 9400 Châu báu Lv.21 x3
60 9600 Vòng Tay 10 Tuổi +5 x1
  • Thưởng thành tựu: Trong hoat động đạt điều kiện thành tựu sẽ tự động nhận thưởng và điểm thành tựu, mỗi thành tựu hoàn thành 1 lần, hệ thống thành tựu chỉ cho ra điểm thành tựu, không có thưởng khác
THƯỞNG HẠNG THÀNH TỰU
Hạng Thưởng
Thưởng Hạng 1 BXH Thành Tựu Thưởng hạng Thành Tựu Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Vật Định Tình +2 x8, Biến Hình PET: Thẻ Triệu Hồi Tiểu Hồ Ly (Vĩnh viễn) x1
Thưởng Hạng 2 BXH Thành Tựu Thưởng hạng Thành Tựu Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Vật Định Tình +2 x7, Biến Hình PET: Thẻ Triệu Hồi Cáo Tiên (Vĩnh viễn) x1
Thưởng Hạng 3 BXH Thành Tựu Thưởng hạng Thành Tựu Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Vật Định Tình +2 x6, Biến Hình PET: Thẻ Triệu Hồi Cún Sociu (Vĩnh viễn) x1
Thưởng Hạng 4-5 BXH Thành Tựu Thưởng hạng Thành Tựu Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Vật Định Tình +2 x5, Biến Hình PET: Thẻ Triệu Hồi Cánh Bóng Tối (Vĩnh viễn) x1
Thưởng Hạng 6-10 BXH Thành Tựu Thưởng hạng Thành Tựu Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Vật Định Tình +2 x4, Biến Hình PET: Thẻ Triệu Hồi Thẻ Cánh Bóng Tối (Vĩnh viễn) x1
Thưởng Hạng 11-20 BXH Thành Tựu Thưởng hạng Thành Tựu Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Vật Định Tình +2 x3
Thưởng Hạng 21-50 BXH Thành Tựu Thưởng hạng Thành Tựu Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Vật Định Tình +2 x2
Thưởng Hạng 51-100 BXH Thành Tựu Thưởng hạng Thành Tựu Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Vật Định Tình +2 x1
  • Thưởng BXH: BXH là xếp hạng liên server, tất cả thưởng gửi qua thư
THƯỞNG HẠNG CẤP ĐỘ TRỜI SINH MỘT CẶP
Hạng Thưởng
Thưởng Hạng 1 BXH Trời Sinh Một Cặp Thưởng hạng Cấp Độ Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Nhẫn 10 Tuổi +4 x8, Danh hiệu: Tình Yêu Bền Vững x1, 1 Bộ Thời Trang Sang Trọng (Nhân vật nam mở nhận 4 phụ kiện của Bộ Phi Long, nhân vật nữ mở nhận 4 phụ kiện của Bộ Phượng Vũ).
Thưởng Hạng 2 BXH Trời Sinh Một Cặp Thưởng hạng Cấp Độ Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Nhẫn 9 Tuổi +4 x7, Danh hiệu: Tình Yêu Bền Vững x1, 1 Bộ Thời Trang Sang Trọng (Nhân vật nam mở nhận 4 phụ kiện của Bộ Phi Long, nhân vật nữ mở nhận 4 phụ kiện của Bộ Phượng Vũ).
Thưởng Hạng 3 BXH Trời Sinh Một Cặp Thưởng hạng Cấp Độ Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Nhẫn 9 Tuổi +4x6, Danh hiệu: Tình Yêu Bền Vững x1, 1 Bộ Thời Trang Sang Trọng (Nhân vật nam mở nhận 4 phụ kiện của Bộ Phi Long, nhân vật nữ mở nhận 4 phụ kiện của Bộ Phượng Vũ).
Thưởng Hạng 4-5 BXH Trời Sinh Một Cặp Thưởng hạng Cấp Độ Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Nhẫn Athena +4 x5, Danh hiệu: Tình Yêu Bền Vững x1, 1 Bộ Thời Trang Sang Trọng (Nhân vật nam mở nhận 4 phụ kiện của Bộ Phi Long, nhân vật nữ mở nhận 4 phụ kiện của Bộ Phượng Vũ).
Thưởng Hạng 6-10 Trời Sinh Một Cặp Thưởng hạng Cấp Độ Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Nhẫn Athena +4 x4, Danh hiệu: Tình Yêu Bền Vững x1, 1 Bộ Thời Trang Sang Trọng (Nhân vật nam mở nhận 4 phụ kiện của Bộ Phi Long, nhân vật nữ mở nhận 4 phụ kiện của Bộ Phượng Vũ).
Thưởng Hạng 11-20 Trời Sinh Một Cặp Thưởng hạng Cấp Độ Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Nhẫn Athena +4 x3
Thưởng Hạng 21-50 Trời Sinh Một Cặp Thưởng hạng Cấp Độ Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Nhẫn Athena +4 x2
Thưởng Hạng 51-100 Trời Sinh Một Cặp Thưởng hạng Cấp Độ Trời Sinh Một Cặp. Mở nhận: Nhẫn Athena +4 x1