Quà Tri Ân Gunner 12 Tuổi

Happy Birthday To Gunny!!

Chúc mừng Gunny PC đã chạm mốc 12 Tuổi, Gunny Team xin gửi tới các món quà tri ân cho các Gunner đã gắn bó với Vương Quốc Gà trong suốt các năm qua, và hãy luôn tiếp tục ủng hộ và gắn bó với Vương Quốc Gà để cùng giao lưu, thi đấu và học hỏi với mọi Gunner khắp mọi nơi của Vương Quốc lâu hơn nữa như 1 đại gia đình nhé!

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner chỉ cần đăng nhập vào game và đạt các mốc điều kiện sẽ được nhận thưởng nha.

Thời gian:
  • o Bắt đầu: 10:00 Ngày 17/06/2021.
  • o Kết thúc: 23:59 Ngày 14/07/2021.
  • o Nhận quà tại: EVENT -> Lễ Mừng Sinh Nhật -> Phúc Lợi
Phần thưởng:
Tên RươngThưởng
Túi quà Tri ân 1 năm
Nhân vật tạo từ: 09/06/2020 - 14/07/2021
Cấp nhân vật >=30
Danh Hiệu Gunner 1 Tuổi x1
90 ngày
Rương 100 xu khóa x10
Quà Quyển Phù Hiệu x1
Quà Sinh Nhật May Mắn x2
Bong Bóng 12 Tuổi x1
12 ngày
Người Đá Xanh x1
10 ngày
Túi quà Tri ân 2 năm
Nhân vật tạo từ: 07/06/2019 - 08/06/2020
Cấp nhân vật >=30
Danh Hiệu Gunner 2 Tuổi x1
90 ngày
Rương 100 xu khóa x15
Quà Quyển Phù Hiệu x2
Quà Sinh Nhật May Mắn x3
Bong Bóng 12 Tuổi x1
14 ngày
Người Đá Xanh x1
20 ngày
Túi quà Tri ân 3 năm
Nhân vật tạo từ: 07/06/2018 - 06/06/2019
Cấp nhân vật >=30
Danh Hiệu Gunner 3 Tuổi x1
90 ngày
Rương 100 xu khóa x20
Quà Quyển Phù Hiệu x3
Quà Sinh Nhật May Mắn x4
Bong Bóng 12 Tuổi x1
14 ngày
Người Đá Xanh x1
30 ngày
Túi quà Tri ân 4 năm
Nhân vật tạo từ: 07/06/2017 - 06/06/2018
Cấp nhân vật >=30
Danh Hiệu Gunner 4 Tuổi x1
90 ngày
Rương 100 xu khóa x25
Quà Quyển Phù Hiệu x4
Quà Sinh Nhật May Mắn x5
Bong Bóng 12 Tuổi x1
14 ngày
Người Đá Xanh x1
40 ngày
Túi quà Tri ân 5 năm
Nhân vật tạo từ: 07/06/2016 - 06/06/2017
Cấp nhân vật >=30
Danh Hiệu Gunner 5 Tuổi x1
90 ngày
Rương 100 xu khóa x30
Quà Quyển Phù Hiệu x5
Quà Sinh Nhật May Mắn x6
Bong Bóng 12 Tuổi x1
14 ngày
Người Đá Xanh x1
50 ngày
Túi quà Tri ân 6 năm
Nhân vật tạo từ: 07/06/2015 - 06/06/2016
Cấp nhân vật >=30
Danh Hiệu Gunner 6 Tuổi x1
90 ngày
Rương 100 xu khóa x35
Quà Quyển Phù Hiệu x6
Quà Sinh Nhật May Mắn x7
Bong Bóng 12 Tuổi x1
14 ngày
Người Đá Xanh x1
60 ngày
Túi quà Tri ân 7 năm
Nhân vật tạo từ: 07/06/2014 - 06/06/2015
Cấp nhân vật >=30
Danh Hiệu Gunner 7 Tuổi x1
90 ngày
Rương 100 xu khóa x40
Quà Quyển Phù Hiệu x7
Quà Sinh Nhật May Mắn x8
Bong Bóng 12 Tuổi x1
14 ngày
Người Đá Xanh x1
70 ngày
Túi quà Tri ân 8 năm
Nhân vật tạo từ: 07/06/2013 - 06/06/2014
Cấp nhân vật >=30
Danh Hiệu Gunner 8 Tuổi x1
90 ngày
Rương 100 xu khóa x45
Quà Quyển Phù Hiệu x8
Quà Sinh Nhật May Mắn x9
Bong Bóng 12 Tuổi x1
14 ngày
Người Đá Xanh x1
80 ngày
Túi quà Tri ân 9 năm
Nhân vật tạo từ: 07/06/2012 - 06/06/2013
Cấp nhân vật >=30
Danh Hiệu Gunner 9 Tuổi x1
90 ngày
Rương 100 xu khóa x50
Quà Quyển Phù Hiệu x9
Quà Sinh Nhật May Mắn x10
Bong Bóng 12 Tuổi x1
14 ngày
Người Đá Xanh x1
90 ngày
Túi quà Tri ân 10 năm
Nhân vật tạo từ: 07/06/2011 - 06/06/2012
Cấp nhân vật >=30
Gunner 10 Tuổi x1
90 ngày
Rương 100 xu khóa x55
Quà Quyển Phù Hiệu x10
Quà Sinh Nhật May Mắn x11
Bong Bóng 12 Tuổi x1
14 ngày
Người Đá Xanh x1
100 ngày
Túi quà Tri ân 11 năm
Nhân vật tạo từ: 07/06/2010 - 06/06/2011
Cấp nhân vật >=30
Gunner 11 Tuổi x1
Vĩnh viễn
Rương 100 xu khóa x60
Quà Quyển Phù Hiệu x11
Quà Sinh Nhật May Mắn x12
Bong Bóng 12 Tuổi x1
14 ngày
Người Đá Xanh x1
110 ngày
Túi quà Tri ân 12 năm
Nhân vật tạo từ: 26/04/2009 - 06/06/2010
Cấp nhân vật >=30 
Gunner 12 Tuổi x1
Vĩnh viễn
Rương 100 xu khóa x65
Quà Quyển Phù Hiệu x12
Quà Sinh Nhật May Mắn x13
Bong Bóng 12 Tuổi x1
14 ngày
Người Đá Xanh x1
120 ngày

*Quà Quyển Phù Hiệu: Mở nhận ngẫu nhiên 1 Quyển Phù Hiệu phẩm chất 1-4. Quyển sẽ được tự động đặt vào Túi Chế Tạo Phù Hiệu.

*Quà Sinh Nhật May Mắn: Mở nhận ngẫu nhiên: Bộ Trang Bị Phục Cổ x1, Thần Khí Nhỏ x1, Trang Phục Thời Thơ Ấu x1, Đá Tăng Cấp,…nhiều vật phẩm khác.

Lưu ý:
  • • Tất cả các quà tặng đều khóa.