Nạp Xu Tích Lũy 3 Chọn 1 [11.04 - 17.04]

 Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu,... Gunner sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG NẠP XU TÍCH LŨY 3 CHỌN 1

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 Ngày 11.04.2024.
  • Kết thúc: 23:59 Ngày 17.04.2024.
  • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu,... có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

Mốc nạp Gói Vật Phẩm SL
200 Gói 1 Pha Lê Ánh Sáng 10
Nhẫn Athena (Vĩnh viễn) 1
Túi Mảnh Linh Lực Gà Con 2
Gói 2 Mảnh Ấn Linh Hồn Thường 1
Pha Lê Bóng Tối 10
Bao tay Athena (Vĩnh viễn) 1
500 Gói 1 Pha Lê Ánh Sáng 20
Châu báu Sát Lv.15 2
Mảnh Ấn Linh Hồn Thường 2
Gói 2 Mảnh Ấn Linh Hồn Thường 2
Pha Lê Bóng Tối 20
Túi Quyển Phù Hiệu Ưu Tú 1
1,000 Gói 1 Pha Lê Ánh Sáng 40
WOW-Gậy Như Ý
7 Ngày
1
Mảnh Ấn Linh Hồn Thường 4
Gói 2 Mảnh Ấn Linh Hồn Thường 4
WOW - Quạt Gà
7 Ngày
1
Pha Lê Bóng Tối 40
Gói 3 Túi Mảnh Linh Lực Gà Con 4
Quà Quyển Phù Hiệu Hoàn Mỹ 1
Rương trứng pet hiếm 4 sao  1
2,000 Gói 1 Pha Lê Ánh Sáng 80
Túi Mảnh Linh Lực Gà Con 6
Super-Pháo
7 Ngày
1
Gói 2 Mảnh Ấn Linh Hồn Ưu Tú 2
Túi Quyển Phù Hiệu Hoàn Mỹ 1
Pha Lê Bóng Tối 80
Gói 3 Mảnh Ấn Linh Hồn Ưu Tú 2
Quà Bùa Khắc Ấn Hoàn Mỹ 1
Danh Hiệu: Phát Tài Phát Lộc
15 Ngày
1
5,000 Gói 1 Pha Lê Ánh Sáng 160
Rương Ấn Linh Hồn Thường 1
Châu Báu Hàn Băng-Ưu Tú 1
Gói 2 Pha Lê Bóng Tối 160
Ngọn Đao Đêm Tối-Ưu Tú 1
Rương Ấn Linh Hồn Thường 1
Gói 3 Rương Ấn Linh Hồn Thường 1
Quyền Trượng Pharaoh-Ưu Tú 1
Danh Hiệu: Ủy Viên Cà Khịa
Dùng nhận danh hiệu Ủy Viên Cà Khịa, có thể vào danh sách danh hiệu dùng, nhận: Tấn công +30, Phòng thủ +30, Nhanh nhẹn +30, May mắn +30. Hiệu lực: 30 ngày.
1
8,000 Gói 1 Ma xà 4 Sao 1
Rương Thức Tỉnh Kim Xà 2
Bộ Phụ kiện vũ khí Hiếm Có 1
Gói 2 Rương Ấn Linh Hồn Thường 1
Túi quà bạch kim Vòng xoáy thời gian 10
Túi quà bạch kim ngũ thần binh  10
Gói 3 Túi Thời Trang Phong Cách Ai Cập (mới) 1
Túi Thời Trang Truyền Thuyết (mới) 1
Rương Ấn Linh Hồn Thường 1
Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 2
15,000 Gói 1 SUPER-Vắc-xin
7 Ngày
1
Thẻ Phụ Kiện Xe Lửa (Vĩnh viễn) 1
Thẻ Triệu Hồi Kỳ Lân Tinh Nghịch (Vĩnh viễn) 1
Gói 2 Túi Thời Trang Phong Cách Ai Cập 1
Túi Thời Trang Truyền Thuyết 1
Vòng Tay 9 Tuổi +5
7 Ngày
1
Gói 3 Rương Phụ Kiện Thú Lv2 (Vĩnh viễn) 1
Rương Kỹ Năng Cao Hộ Mệnh Nước-Lửa 1
Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 4
Lời Nguyền Suy Yếu-Cao 1
Đá Hóa Thần 3
30,000 Gói 1 Bộ Thời Trang Ánh Trăng Xanh 1
Rương Vũ Khí LEGEND-St 287/288 1
Rương Ấn Linh Hồn Hoàn Mỹ 1
Gói 2 Bộ Thời Trang Phong Cách Ai Cập 1
Rương Phụ Kiện Thú Lv2 (Vĩnh viễn) 1
Rương Ấn Linh Hồn Hoàn Mỹ 1
Gói 3 Đá Hóa Thần 6
Rương Ấn Siêu Việt-5 Sao 1
Rương Ấn Linh Hồn Hoàn Mỹ 1
Đá Thức Tỉnh 100
50,000 Gói 1 Bộ Thời Trang VIP: Phép Màu Kim Cương 1
Danh Hiệu: Thành Chủ Cần Thơ
30 Ngày
1
Đá Biến Đổi 1200
Gói 2 Bộ Thời Trang VIP: Thanh Long 1
Danh Hiệu: Thành Chủ Cần Thơ
30 Ngày
1
Rương Ấn Linh Hồn Hoàn Mỹ 1
Gói 3 Đá Ấn Linh Hồn 1500
Đá Hóa Thần 10
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 1
Danh Hiệu: Thành Chủ Cần Thơ
30 Ngày
1
100,000 Gói 1 Vòng Tay 12 Tuổi +5
7 Ngày
1
Túi Tùy Chọn Linh Bảo-Siêu Việt 1
LEGEND-Quạt Tiên
(7 ngày)
1
Gói 2 Nhẫn 12 Tuổi +5
7 Ngày
1
Mảnh Ấn Linh Hồn Siêu Việt 5
LEGEND-Gậy Kỳ Lân
(7 ngày)
1
Gói 3 Rương Ấn Linh Hồn Hoàn Mỹ 2
Đá Hóa Thần 20
Đá Tín Nhiệm 1000
Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 20
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 1
200,000 Gói 1 Rương Phụ Kiện Thú Lv4 (Vĩnh viễn) 1
Vòng Tay 12 Tuổi +5
7 Ngày
1
Bùa Băng Giá-Truyền Thuyết 5
Gói 2 Mảnh Ấn Linh Hồn Siêu Việt 20
Nhẫn 12 Tuổi +5
7 Ngày
1
Rương Phụ Kiện Thú Lv4 (Vĩnh viễn) 1
Gói 3 Đá Tín Nhiệm 2000
Đá Hóa Thần 40
Đá Ấn Linh Hồn 4000
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 1
300,000 Gói 1 Vòng Tay 13 Tuổi +5
7 Ngày
2
Túi PET Huyền Vũ 5 Sao 1
Đá Thức Tỉnh 300
Gói 2 Nhẫn 13 Tuổi +5
7 Ngày
2
Mảnh Ấn Linh Hồn Truyền Thuyết 10
Đá Biến Đổi 4000
Gói 3 Rương Ấn Linh Hồn Siêu Việt 1
Đá Ấn Linh Hồn 6000
Đá Hóa Thần 60
Đá Tín Nhiệm 3000
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 2
500,000 Gói 1 LEGEND-Thánh Kiếm Theia 1
Bùa Băng Giá-Truyền Thuyết 12
Rương Ấn Linh Hồn Truyền Thuyết 1
Rương Phụ Kiện Thú Lv4 (Vĩnh viễn) 1
Gói 2 LEGEND-Phượng Âm Cửu Thiên 1
Bùa Nứt Đất-Truyền Thuyết 12
Đá Ấn Linh Hồn 8000
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 3
Gói 3 Nhẫn 13 Tuổi +7
7 Ngày
2
Rương Ấn Linh Hồn Truyền Thuyết 1
Đá Hóa Thần 100
Đá Tín Nhiệm 5000
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 3
1,000,000 Gói 1 Vòng Tay 14 Tuổi +7
7 Ngày
2
Túi Tùy Chọn Linh Bảo-Truyền Thuyết 1
Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 100
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 8
Gói 2 Nhẫn 14 Tuổi +7
7 Ngày
2
Rương Ấn Linh Hồn Truyền Thuyết 1
Đá Ấn Linh Hồn 15000
Phụ Kiện Thú Cưỡi: Rồng Vương (Vĩnh viễn) 1
Gói 3 Rương Ấn Linh Hồn Truyền Thuyết 1
Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 200
Đá Hóa Thần 200
Đá Tín Nhiệm 10000
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 8

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng: 

Lưu ý:

  • Trong thời gian sự kiện, Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.