Tháng 12 - TUYẾT TRĂNG XỨ GÀ

Tháng 12 với chuỗi sự kiện vô cùng hấp dẫn, tham gia nhận ngay thôi nào Gunner ơi!

Hoạt động: Tuyết Trắng Xứ Gà
  • Bắt đầu: 00:00 ngày 01/12/2022.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 07/12/2022.
  • Áp dụng tất cả máy chủ, nhân vật đạt từ Lv28 trở lên, nhận quà tại EVENT - Hấp Dẫn - Giờ EVENT.
  • Trong thời gian sự kiện, đăng nhập nhận thưởng.
  • Lưu ý: Nhận tại Nhiệm vụ sự kiện, chỉ nhận được 1 lần.
PHẦN THƯỞNG
Vật Phẩm Số lượng Trạng thái Hình ảnh
Danh Hiệu: Tuyết Trắng Xứ Gà
30 ngày
1 Khóa
Rương 100 Xu Khóa 3 Khóa
Quả Hồn-Cao 5 Khóa
Ngọc 500 EXP 50 Khóa
Châu báu Sát Lv.15 1 Khóa
Trùng Sinh Đơn 5 Khóa
Nhân Mã 2 khóa
Hoạt động: Hợp Lực Vì Guild
  • Bắt đầu: 00:00 ngày 01/12/2022.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 28/12/2022.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, Gunner đạt từ lv17 trở lên.
  • Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày hạ gục 5 người trong Guild Chiến.
  • Lưu ý: Nhận tại Nhiệm vụ sự kiện, chỉ nhận được 1 lần.
PHẦN THƯỞNG
Vật Phẩm Số lượng Trạng thái Hình ảnh
Sổ Tay Thám Hiểm 3 Khóa
Tài sản Guild 300 Khóa
Phỉ Thúy 10 Khóa
Lì Xì Phát Tài 1 Khóa
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 1 Khóa
Rương xu khóa sơ 9 Khóa
Hoa 5 Màu 5 Khóa
Nhân Mã 1 khóa
Hoạt động: Chút Lạnh Dịu Dàng
  • Bắt đầu: 00:00 ngày 01/12/2022.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 07/12/2022.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, Gunner đạt từ lv15 trở lên.
  • Trong thời gian sự kiện, đăng nhập nhận thưởng.
  • Lưu ý: Nhận tại Nhiệm vụ sự kiện, chỉ nhận được 1 lần.
PHẦN THƯỞNG
Vật Phẩm Số lượng Trạng thái Hình ảnh
Sổ Tay Thám Hiểm 3 Khóa
Vật Tế Cao 3 Khóa
Bí Ngân 3 Khóa
Lì Xì Phát Tài 1 Khóa
Đá Tiến Hóa 3 Khóa
Hoa 5 Màu 5 Khóa
Đồng 5 Khóa
Nhân Mã 1 khóa
Hoạt động: Nhịp Khúc Giáng Sinh
  • Bắt đầu: 00:00 ngày 01/12/2022.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 07/12/2022.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, Gunner đạt từ lv15 trở lên.
  • Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày hoàn thành 3 trận Guild Chiến
  • Lưu ý: Nhận tại Nhiệm vụ sự kiện, chỉ nhận được 1 lần.
PHẦN THƯỞNG
Vật Phẩm Số lượng Trạng thái Hình ảnh
Dùi Huyền Tinh 6 Khóa
Đá năng lượng-Trung 1 Khóa
Da Thú 5 Khóa
Thuốc Luyện Thể 3 Khóa
Lì Xì Phát Tài 1 Khóa
Hoa 5 Màu 5 Khóa
Hộp Hồn Tinh-Lớn 1 Khóa
Nhân Mã 1 khóa
Hoạt động: Đồng Vợ Đồng Chồng
  • Bắt đầu: 00:00 ngày 01/12/2022.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 07/12/2022.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, Gunner đạt từ lv15 trở lên.
  • Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày chiến thắng 3 trận đấu Vợ chồng.
  • Lưu ý: Nhận tại Nhiệm vụ sự kiện, chỉ nhận được 1 lần.
PHẦN THƯỞNG
Vật Phẩm Số lượng Trạng thái Hình ảnh
Mảnh Ngọc Lam 6 Khóa
Bạc 2 Khóa
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 3 Khóa
Lì Xì Phát Tài 1 Khóa
Đá Đúc Hồn 3 Khóa
Hoa 5 Màu 5 Khóa
Quả Hồn-Sơ 5 Khóa
Nhân Mã 1 khóa
Hoạt động: Những Giọt Sương Mai
  • Bắt đầu: 00:00 ngày 01/12/2022.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 07/12/2022.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, Gunner đạt từ lv24 trở lên.
  • Trong Giải Chiến Thần (Diễn Võ) hạ gục được 3 người chơi
  • Lưu ý: Nhận tại Nhiệm vụ sự kiện, chỉ nhận được 1 lần.
PHẦN THƯỞNG
Vật Phẩm Số lượng Trạng thái Hình ảnh
Mảnh Ngọc Lục 4 Khóa
Đá Đúc Luyện 3 Khóa
Đá Tăng Sao Lv1 2 Khóa
Lì Xì Phát Tài 1 Khóa
Hộp Hồn Tinh-Vừa 3 Khóa
Hoa 5 Màu 5 Khóa
Rương xu khóa sơ 9 Khóa
Nhân Mã 1 khóa
Hoạt động: Nồng Nàn Thắp Lửa
  • Bắt đầu: 00:00 ngày 08/12/2022.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 14/12/2022.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, Gunner đạt từ lv15 trở lên.
  • Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày Vượt ải Đấu Trường Dũng Sĩ (LEGEND) 1 lần.
  • Lưu ý: Nhận tại Nhiệm vụ sự kiện, chỉ nhận được 1 lần.
PHẦN THƯỞNG
Vật Phẩm Số lượng Trạng thái Hình ảnh
Mảnh Ngọc Lục 4 Khóa
Thuốc Tăng Cấp Thú 3 Khóa
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 4 Khóa
Lì Xì Phát Tài 1 Khóa
Đá Tăng Sao Lv1 1 Khóa
Hoa 5 Màu 5 Khóa
Hộp Hồn Tinh-Nhỏ 6 Khóa
Nhân Mã 1 khóa
Hoạt động: Khúc Giao Mùa
   • Bắt đầu: 00:00 ngày 08/12/2022.
   • Kết thúc: 23:59 ngày 14/12/2022.
   • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, Gunner đạt từ lv15 trở lên.
   • Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày Vượt ải Đấu Trường Dũng Sĩ (LEGEND) 1 lần.
   • Lưu ý: Nhận tại Nhiệm vụ sự kiện, chỉ nhận được 1 lần.
PHẦN THƯỞNG
Vật Phẩm Số lượng Trạng thái Hình ảnh
Đá Khắc 10 Khóa
Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng 1 Khóa
Đá Luyện Hóa 5 Khóa
Đá Linh Nguyện 3 Khóa
Sách Kỹ Năng Hộ Mệnh 1 Khóa
Hoa 5 Màu 5 Khóa
Lì Xì Phát Tài 1 Khóa
Nhân Mã 1 khóa
Hoạt động: Mây Trắng Thong Dong
   • Bắt đầu: 00:00 ngày 08/12/2022.
   • Kết thúc: 23:59 ngày 14/12/2022.
   • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, Gunner đạt từ lv15 trở lên.
   • Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày hạ gục 3 người trong Đấu Trường Không Gian
   • Lưu ý: Nhận tại Nhiệm vụ sự kiện, chỉ nhận được 1 lần.
PHẦN THƯỞNG
Vật Phẩm Số lượng Trạng thái Hình ảnh
Đá Ma Ngọc 20 Khóa
Đá Tăng Sao Lv1 2 Khóa
Vật Tế Cao 5 Khóa
Da Thú 15 Khóa
Nến Thất Bảo 5 Khóa
Hoa 5 Màu 5 Khóa
Lì Xì Phát Tài 1 Khóa
Nhân Mã 1 khóa
Hoạt động: Chuyển Động Thiên Nhiên
   • Bắt đầu: 00:00 ngày 08/12/2022.
   • Kết thúc: 23:59 ngày 14/12/2022.
   • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, Gunner đạt từ lv15 trở lên.
   • Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày hoàn thành 3 trận chiến tự do 2vs2
   • Lưu ý: Nhận tại Nhiệm vụ sự kiện, chỉ nhận được 1 lần.
PHẦN THƯỞNG
Vật Phẩm Số lượng Trạng thái Hình ảnh
Hắc Diệu 2 Khóa
Linh hồn thú cưỡi 2 Khóa
Bí Ngân 5 Khóa
Trùng Sinh Đơn 4 Khóa
Hộp Hồn Tinh-Nhỏ 12 Khóa
Hoa 5 Màu 5 Khóa
Lì Xì Phát Tài 1 Khóa
Nhân Mã 1 khóa
Hoạt động: Khẽ Rước Đông Sang
   • Bắt đầu: 00:00 ngày 15/12/2022.
   • Kết thúc: 23:59 ngày 21/12/2022.
   • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, Gunner đạt từ lv15 trở lên.
   • Trong thời gian sự kiện, đăng nhập nhận thưởng.
   • Lưu ý: Nhận tại Nhiệm vụ sự kiện, chỉ nhận được 1 lần.
PHẦN THƯỞNG
Vật Phẩm Số lượng Trạng thái Hình ảnh
Nước Tu Luyện Nguyên Tố Lv1 30 Khóa
Quả Hồn-Sơ 10 Khóa
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 4 Khóa
Lì Xì Phát Tài 1 Khóa
Hoa 5 Màu 5 Khóa
Đá Tăng Sao Lv1 1 Khóa
Hộp Hồn Tinh-Nhỏ 6 Khóa
Nhân Mã 1 khóa
Hoạt động: Đồng Vợ Đồng Chồng
   • Bắt đầu: 00:00 ngày 15/12/2022.
   • Kết thúc: 23:59 ngày 21/12/2022.
   • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, Gunner đạt từ lv15 trở lên.
   • Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày chiến thắng 3 trận đấu Vợ chồng.
   • Lưu ý: Nhận tại Nhiệm vụ sự kiện, chỉ nhận được 1 lần.
PHẦN THƯỞNG
Vật Phẩm Số lượng Trạng thái Hình ảnh
Mã Não 1 Khóa
Nến Thất Bảo 3 Khóa
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 3 Khóa
Đá Luyện Hóa 5 Khóa
Đá tím 5 Khóa
Hoa 5 Màu 5 Khóa
Lì Xì Phát Tài 1 Khóa
Nhân Mã 1 khóa
Hoạt động: Phiêu Lưu Diễn Võ
  • Bắt đầu: 00:00 ngày 15/12/2022.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 21/12/2022.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, Gunner đạt từ lv15 trở lên.
  • Trong thời gian sự kiện, Chiến thắng 3 trận Giải Chiến Thần
  • Lưu ý: Nhận tại Nhiệm vụ sự kiện, chỉ nhận được 1 lần.
PHẦN THƯỞNG
Vật Phẩm Số lượng Trạng thái Hình ảnh
Rương 100 xu khóa 1 Khóa
Đá Đột Phá 10 Khóa
Mảnh Ngọc Lam 6 Khóa
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 10 Khóa
Pha Lê Linh Hồn 10 Khóa
Hoa 5 Màu 5 Khóa
Lì Xì Phát Tài 1 Khóa
Nhân Mã 1 khóa
Hoạt động: Khiêu Chiến Pháo Đài
   • Bắt đầu: 00:00 ngày 15/12/2022.
   • Kết thúc: 23:59 ngày 21/12/2022.
   • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, Gunner đạt từ lv15 trở lên.
   • Hoàn thành 1 trong 3 nhiệm vụ
    Vượt thành công Khiêu Chiến Pháo Đài (Thường) x1
    Vượt thành công Khiêu Chiến Pháo Đài (Khó) x1
    Vượt thành công Khiêu Chiến Pháo Đài (Anh Hùng) x1
   • Lưu ý: Nhận tại Nhiệm vụ sự kiện, chỉ nhận được 1 lần.
PHẦN THƯỞNG
Vật Phẩm Số lượng Trạng thái Hình ảnh
Tam Sinh Thạch 1 Khóa
Đá Giải Ấn 1 Khóa
Đá tím 6 Khóa
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 10 Khóa
Sách Thần-Sơ 2 Khóa
Hoa 5 Màu 5 Khóa
Lì Xì Phát Tài 1 Khóa
Nhân Mã 1 khóa
Hoạt động: Sương Mù Giăng Kín
 • Bắt đầu: 00:00 ngày 15/12/2022.
 • Kết thúc: 23:59 ngày 21/12/2022.
 • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, Gunner đạt từ lv15 trở lên.
 • Trong thời gian sự kiện, đăng nhập nhận thưởng.
 • Lưu ý: Nhận tại Nhiệm vụ sự kiện, chỉ nhận được 1 lần.
PHẦN THƯỞNG
Vật Phẩm Số lượng Trạng thái Hình ảnh
Mảnh Ngọc Lam 6 Khóa
Da Thú 5 Khóa
Mảnh Ngọc Lục 4 Khóa
Lì Xì Phát Tài 1 Khóa
Đồng 5 Khóa
Nhân Mã 1 khóa
Hoạt động: Không Chịu Khuất Phục
 • Bắt đầu: 00:00 ngày 22/12/2022.
 • Kết thúc: 23:59 ngày 28/12/2022.
 • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, Gunner đạt từ lv15 trở lên.
 • Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày hoàn thành 3 trận Guild Chiến
 • Lưu ý: Nhận tại Nhiệm vụ sự kiện, chỉ nhận được 1 lần.
PHẦN THƯỞNG
Vật Phẩm Số lượng Trạng thái Hình ảnh
Phỉ Thúy 10 Khóa
Đồng 5 Khóa
Da Thú 5 Khóa
Hắc Diệu 3 Khóa
Lì Xì Phát Tài 1 Khóa
Hoa 5 Màu 5 Khóa
Đá Ma Ngọc 50 Khóa
Nhân Mã 1 khóa
Hoạt động: Tóc Mây Nghiêng Ngả
 • Bắt đầu: 00:00 ngày 22/12/2022.
 • Kết thúc: 23:59 ngày 28/12/2022.
 • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, Gunner đạt từ lv15 trở lên.
 • Trong thời gian sự kiện, Hạ gục 3 người chơi trong Đấu Trường Không Gian
 • Lưu ý: Nhận tại Nhiệm vụ sự kiện, chỉ nhận được 1 lần.
PHẦN THƯỞNG
Vật Phẩm Số lượng Trạng thái Hình ảnh
Châu báu Sát Lv15 1 Khóa
Bạc 2 Khóa
Đá Phong Ấn 2 Khóa
Sổ Nguyên Vẹn-Đồng Hành 3 Khóa
Hoa 5 Màu 5 Khóa
Lì Xì Phát Tài 1 Khóa
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 3 Khóa
Nhân Mã 1 khóa
Hoạt động: Khiêu Chiến BOSS Gà
 • Bắt đầu: 00:00 ngày 22/12/2022.
 • Kết thúc: 23:59 ngày 28/12/2022.
 • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, Gunner đạt từ lv15 trở lên.
 • Trong thời gian sự kiện, Hoàn thành 1 trong 3 nhiệm vụ
  Vượt thành công Khiêu Chiến BOSS Gà (Thường) x1
  Vượt thành công Khiêu Chiến BOSS Gà (Khó) x1
  Vượt thành công Khiêu Chiến BOSS Gà (Anh Hùng) x1
 • Lưu ý: Nhận tại Nhiệm vụ sự kiện, chỉ nhận được 1 lần.
PHẦN THƯỞNG
Vật Phẩm Số lượng Trạng thái Hình ảnh
Tam Sinh Thạch 1 Khóa
Đá Giải Ấn 1 Khóa
Đá tím 6 Khóa
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 10 Khóa
Sách Thần-Sơ 2 Khóa
Hoa 5 Màu 5 Khóa
Lì Xì Phát Tài 1 Khóa
Nhân Mã 1 khóa
Hoạt động: Đam Mê Bất Diệt
 • Bắt đầu: 00:00 ngày 01/12/2022.
 • Kết thúc: 23:59 ngày 28/12/2022.
 • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, Gunner đạt từ lv15 trở lên.
 • Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày nạp 1000 Xu trở lên có thể nhận thưởng!
 • Lưu ý: Nhận tại Nhiệm vụ sự kiện, chỉ nhận được 1 lần.
PHẦN THƯỞNG
Vật Phẩm Số lượng Trạng thái Hình ảnh
Rương Thần Hộ Mệnh-Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Mảnh Ngọc Lam 10 Khóa
Hắc Diệu 10 Khóa
Đá tím 15 Khóa
Mảnh ghép sơ cấp LEGEND-Hoa Tuyết 4 Khóa
Hoa 5 Màu 5 Khóa
Châu báu Sát Lv17 1 Khóa
Nhân Mã 1 khóa
Hoạt động: Đổi Nhân Mã I
 • Bắt đầu: 00:00 ngày 01/12/2022.
 • Kết thúc: 23:59 ngày 28/12/2022.
 • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, Gunner đạt từ lv15 trở lên.
 • Trong thời gian sự kiện, Thu thập Nhân Mã x70
 • Lưu ý: Nhận tại Nhiệm vụ sự kiện, chỉ nhận được 1 lần.
PHẦN THƯỞNG
Vật Phẩm Số lượng Trạng thái Hình ảnh
Phụ Kiện Thú: Người Đá Xanh
150 ngày
1 Khóa
Rương 100 Xu khóa 25 Khóa
Đá Thức Tỉnh 10 Khóa
Đá Ma Ngọc 1000 Khóa
Hộp Hồn Tinh-Lớn 50 Khóa
Túi Khắc Ấn PVP-Hoàn Mỹ 1 Khóa
Ma Thạch Nhất Linh-Siêu Việt 1 Khóa
Sổ Tay Thám Hiểm-Điểm Đấu 200 khóa
Hoạt động: Đổi Nhân Mã II
 • Bắt đầu: 00:00 ngày 01/12/2022.
 • Kết thúc: 23:59 ngày 28/12/2022.
 • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, Gunner đạt từ lv15 trở lên.
 • Trong thời gian sự kiện, Thu thập Nhân Mã x88
 • Lưu ý: Nhận tại Nhiệm vụ sự kiện, chỉ nhận được 1 lần.
PHẦN THƯỞNG
Vật Phẩm Số Lượng Trạng Thái Hình Ảnh
Bắt buộc Châu báu chúc phúc công kích 13 Khóa
Châu báu chúc phúc phòng ngự 13 Khóa
Châu báu chúc phúc thuộc tính 13 Khóa
Linh Nguyên-Tự Chọn 3 Khóa
Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt 1 Khóa
Châu báu Sát Lv.19 1 Khóa
Đồng 500 Khóa
Ma Thạch 5000 EXP 15 Khóa
Tùy chọn 1 trong 8 Bộ Thời Trang Tuần Lộc 1 Khóa
Bộ Thời Trang Người Tuyết & Tinh Tú 1 Khóa
Bộ Thời Trang Xuân Sớm - Phát Tài 1 Khóa
Bộ Thời Trang Mộng Ước 1 Khóa
Bộ Thời Trang: Nghệ Sĩ Thời Gian- Búp Bê Thỏ Xanh 1 Khóa
Bộ Thời Trang Câu Chuyện Mùa Đông 1 Khóa
Bộ Thời Trang Bá Tước - Bóng Chày 1 Khóa
Bộ Thời Trang Năm Mới Vui Vẻ 1 Khóa
Bộ Thời Trang Học Viện Phép Thuật 1 Khóa
Hoạt động: Đổi Nhân Mã III
 • Bắt đầu: 00:00 ngày 01/12/2022.
 • Kết thúc: 23:59 ngày 28/12/2022.
 • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, Gunner đạt từ lv15 trở lên.
 • Trong thời gian sự kiện, Thu thập Nhân Mã x300
 • Lưu ý: Nhận tại Nhiệm vụ sự kiện, chỉ nhận được 1 lần.
PHẦN THƯỞNG
Vật Phẩm Số Lượng Trạng Thái Hình Ảnh
Tùy chọn 1 trong 8 Vòng Tay 11 Tuổi +5 1 Khóa
Nhẫn 11 Tuổi +5 1 Khóa
Bộ Thời Trang Chiến Binh Mùa Đông 1 Khóa
Bộ Thời Trang Ánh Trăng Xanh 1 Khóa
Bộ Thời Trang Ánh Trăng Đỏ 1 Khóa
Quà Trang Phục Phong Cách Ai Cập 1 Khóa
Rồng Thần Băng Giá (120 ngày) 1 Khóa
Khắc Ấn Siêu Việt - PvP - 5 Sao 1 Khóa
Nhận hết Trùng Sinh Đơn 250 Khóa
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 360 Khóa
Đá Luyện Hóa 360 Khóa
Bí Ngân 400 Khóa
Đá Phong Ấn 400 Khóa
Hắc Diệu 200 Khóa
Dùi Huyền Tinh 700 Khóa
Linh Nguyên-Tự Chọn 6 Khóa

 

Hoạt động: Siêng Năng Nhận Vinh Dự
  • Bắt đầu: 00:00 ngày 01/12/2022.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 28/12/2022.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, Gunner đạt từ lv15 trở lên.
  • Trong thời gian sự kiện, Thu thập Cần Cù x1
  • Lưu ý: Nhận tại Nhiệm vụ sự kiện, chỉ nhận được 1 lần.
PHẦN THƯỞNG
Vật Phẩm Số Lượng Trạng Thái Hình Ảnh
Chọn 1 trong 2 Tinh hoa vinh dự 50 Khóa
Chìa Ma Pháp 10 Khóa
Thu Thập Cần cù 1 Khóa