Giới thiệu Thú Cưng: Rồng Băng Giá

PET Rồng Băng Giá chỉ có 1 phẩm chất là 5 Sao & có trang bị Thức Tỉnh.

Nhận được thông qua EVENT, chi tiết EVENT sẽ được công bố tại trang chủ.

Hiện tại thú cưng Rồng Băng Giá 5sao chưa thể dùng để phong ấn.

Hình Ảnh Pet:

Thông tin kỹ năng:

Kỹ năngHình ảnh
Gió Lốc Băng Ngục (kỹ năng bị động): Sau mỗi đợt tấn công thú cưng sẽ tấn công địch, gây 30% - 50% sát thương.

Gai Băng (kỹ năng chủ động): Ném ra một quả cầu nước, gây 150% - 220% sát thương, chắc chắn bạo kích, đồng thời kích hoạt hiệu quả Đóng Băng, duy trì 2 turn (Có hiệu lực trong PVP)

Hơi Thở Băng Giá (kỹ năng chủ động): Bắn ra tia sáng thẳng xuyên địa hình, khiến mục tiêu chịu 500% sát thương (Không Bạo Kích). Sát thương thay đổi tùy theo tiến độ thanh lực bắn, lực kéo càng dài sát thương càng thấp, mỗi cự ly sát thương giảm 5%.

Rồng Gầm (kỹ năng chủ động): Sau khi dùng, chấn động màn hình, gây 150% ST cơ bản, có thể diệt nhanh người chơi địch HP dưới 10% (Có hiệu lực trong PVP)

Sức Mạnh Cực Hàn (kỹ năng bị động): Mỗi tốn 1 Nộ, tăng 10% sát thương, duy trì 3 turn

Tường Băng Sương (kỹ năng chủ động): Khi bắt đầu chiến đấu, nhận khiên chắn bằng 30% HP tối đa, tăng 20% Giảm Thương, hiệu quả duy trì 2 turn.

Hàn Băng Phẫn Nộ (kỹ năng chủ động): Khi bắt đầu mỗi turn sẽ nhận được 1 Nộ, tối đa tích lũy 3 Nộ

Giấc Ngủ Vĩnh Hằng (kỹ năng bị động): Chịu sát thương cuối (lasthit) sẽ vào trạng thái Đóng Băng, không thể thao tác, 2 turn sau sẽ tử vong. Nếu bị sát thương Bỏng từ Pet sẽ lập tức mất trạng thái Đóng Băng, hồi phục 50% HP (mỗi trận 1 lần)

Áo Giáp Băng Giá (kỹ năng bị động): Tăng 30% Giảm Thương, 50% Giảm Bạo Thương

Kỹ Năng Thức Tỉnh

Thức - Gai Băng: Ném ra một quả cầu nước, gây 220% sát thương, chắc chắn bạo kích, đồng thời kích hoạt hiệu quả Đóng Băng, duy trì 3 turn (Có hiệu lực trong PVP)

Thức - Hơi Thở Băng Giá: Bắn ra tia sáng thẳng xuyên địa hình, khiến mục tiêu chịu 700% sát thương (25% gây Bạo Kích). Sát thương thay đổi tùy theo tiến độ thanh lực bắn, lực kéo càng dài sát thương càng thấp, mỗi cự ly sát thương giảm 5%.

Thức - Rồng Gầm: Sau khi dùng, chấn động màn hình, gây 200% ST cơ bản, có thể diệt nhanh người chơi địch HP dưới 12% (Có hiệu lực trong PVP)

Thức - Sức Mạnh Cực Hàn: Mỗi tốn 1 Nộ, tăng 15% sát thương, duy trì 3 turn

Thức - Băng Sương Chắn: Khi bắt đầu chiến đấu, nhận khiên chắn bằng 50% HP tối đa, tăng 30% Giảm Thương, hiệu quả duy trì 3 turn.

Thức -Hàn Băng Phẫn Nộ: Khi bắt đầu mỗi turn nhận được 1 Nộ, mỗi 4 turn nhận thêm 1 nộ. Khi bắt đầu turn, nếu HP của bản thân cao nhất trong trận, sẽ được nhận thêm 1 Nộ, tối đa tích lũy 4 Nộ

Thức - Áo Giáp Băng Giá: Nhận 35% Giảm Thương, 60% Giảm Bạo Thương. Khi bị Bạo Kích sẽ lập tức tăng thêm 30% Giảm Thương và 20% Kháng Xuyên Giáp, duy trì 3 turn