Đổi Thưởng Tháng 10

-=- ĐỔI THƯỞNG THÁNG 10 -=-

Hoạt động 1: Đổi Nguyên Liệu

  • Thời gian: 20/10/2021.
  • Nội dung: Gunner có thể đổi các nguyên liệu cho là không cần thiết nữa, đừng bỏ lỡ sự kiện này vì nó lâu lâu mới diễn ra!.
Nguyên liệu cầnPhần thưởng đổiGiới hạn lần đổi
Nước tu luyện cấp 1 x20 Mũi khoan cấp 1 x4 500
Nước tu luyện cấp 2 x1 Đá x2
Nước tu luyện cấp 2 x1 Chiến hồn đơn x15
Nước tu luyện cấp 2 x1 Da Thú x2

Chú ý:

- Gunner có thể đổi tối đa 500 lần trong thời gian sự kiện.

- Ví dụ: Dùng nước tu luyện cấp 1 x20 để đổi thưởng 300 lần, thì số lần dùng nước tu luyện cấp x2 còn lại để đổi chỉ là 200 lần ~. Gunner vui lòng cân nhắc số lượng theo nhu cầu.

Hoạt động 2: Đổi Vũ Khí 1

  • Thời gian: 20/10/2021.
  • Nội dung: Nếu Gunner có dư vũ khí dưới hãy đem lấy đổi ngay, đừng bỏ lỡ sự kiện này vì nó lâu lâu mới diễn ra!
Nguyên liệu cầnPhần thưởng đổiGiới hạn lần đổi
Lưỡi Hái Tử Thần +12 x1, Trứng Thiên Sứ x1 Đá x5000 4
LEGEND-Nỏ Thần +12 x1, Trứng Thiên Sứ x1 Đá x5000
Legend-Gươm Thần +12 x1, Trứng Thiên Sứ x1 Đá x5000
Quyền Trượng Băng Giá +12 x1, Trứng Thiên Sứ x1 Đá x5000

Chú ý:

- Trứng Thiên Sứ mua tại EVENT - Giảm Giá - Cấp. 300 Xu/1 cái.

- Các vũ khí ở trạng thái cường hóa +12 mới thỏa điều kiện đổi thưởng, nếu vũ khí Cấp 1, 2, 3 đều không thỏa điều kiện đổi.

- Gunner có thể đổi tối đa 4 lần trong thời gian sự kiện.

- Ví dụ: Dùng Quyền Trượng Băng Giá để đổi lấy Đá x5000 - 2 lần, như vậy số lần đổi các vật phẩm khác chỉ còn 2 lần. Gunner vui lòng cân nhắc số lượng theo nhu cầu.

Hoạt động 3: Đổi Vũ Khí 2

  • Thời gian: 20/10/2021.
  • Nội dung: Nếu Gunner có dư vũ khí dưới hãy đem lấy đổi ngay, đừng bỏ lỡ sự kiện này vì nó lâu lâu mới diễn ra!
Nguyên liệu cầnPhần thưởng đổiGiới hạn lần đổi
SUPER-Boomerang* Vũ khí tạm thời  +12 x1, Trứng Thiên Sứ x1 Đá x1500 4
SUPER-Thương cổ Vũ khí tạm thời +12 x1, Trứng Thiên Sứ x1 Đá x1500
SUPER-Búa Minotaure Vũ khí tạm thời +12 x1, Trứng Thiên Sứ x1 Đá x1500
SUPER-Bazooka Vũ khí tạm thời +12 x1, Trứng Thiên Sứ x1 Đá x1500

Chú ý:

- Trứng Thiên Sứ mua tại EVENT - Giảm Giá - Cấp. 300 Xu/1 cái.

- Các vũ khí ở trạng thái cường hóa +12 mới thỏa điều kiện đổi thưởng, nếu vũ khí ở trạng thái Cấp 1, 2, 3 đều không thỏa điều kiện đổi.

- Gunner có thể đổi tối đa 4 lần trong thời gian sự kiện.

- Ví dụ: Dùng SUPER-Boomerang* +12 để đổi lấy Đá x1500 - 2 lần, như vậy số lần đổi các vật phẩm khác chỉ còn 2 lần. Gunner vui lòng cân nhắc số lượng theo nhu cầu.