Công thức bắn siêu cao

Chào các Gunner. Sau bảng công thức bắn góc thấp mới được chia sẻ thời gian gần đây, các cao thủ của Gunny lại tiếp tục công bố công thức bắn góc siêu cao. Công thức bắn góc siêu cao này được thành viên anhduymaster chia sẻ như sau:

Chia màn hình chơi game thành 9 khoảng bằng nhau. Với khoảng cách này thì công thức chuẩn là góc 81, lực full, không gió (gió = 0).

Nếu khoảng cách nhỏ hơn 9 khoảng thì công thức tính góc là: góc = 81+(9-khoảng cách)+2*gió.

Nếu khoảng cách lớn hơn 9 khoảng thì công thức tính góc là: góc = 81+(9-khoảng cách)+2*gió = 81-(khoảng cách - 9) +2*gió.

Nếu có gió thì cứ 0.5 gió 1 góc. Gió ngược thì giảm góc còn gió thuận thì tăng góc.

Ví dụ: Gió 2 thuận, khoảng cách đối thủ là 1 đoạn. Góc = 81+(9-1)+2*(2)=93.

Gió 1 ngược, khoảng cách đối thủ là 10 khoảng. Góc = 81+(9-10)+2*(-1)=78.

Theo bạn thì công thức này có chính xác không? Hãy cùng đóng góp ý kiến để hoàn thiện công thức bắn siêu cao bằng cách click vào liên kết dưới đây: