[29.11-30.11] Flash Sale Siêu Hấp Dẫn!

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 29.11.2022.
  • Kết thúc: 30.11.2022.
  • Áp dụng cho tất cả các server

Nội dung sự kiện

Flash Sale - Giới hạn server

Lưu ý: Người chơi sinh sống ở nước ngoài vui lòng chỉnh thời gian máy tính về múi giờ UTM +7 mới có thể thấy tranh mua đúng giờ.

Thời gian: 12h00 - 18h00 | 29.11.2022
Vật phẩm Giá gốc Giá còn Giới hạn Server Hình ảnh

Phù Hiệu Sáng Hoàn Mỹ-Áo

Mở nhận 1 Túi NL Phù Hiệu Sáng-Hoàn Mỹ. Nguyên liệu tự bỏ vào Túi Chế Tạo Phù Hiệu. Gồm: Quyển Phù Hiệu-Áo x1 (Hoàn Mỹ), Bụi Sao x200, Vàng x50, Pha Lê Ánh Sáng x100.

15000 1500 3
Thỏ Ngọc 5 Sao 50000 15000 1

Xe Không Gian

Vĩnh viễn

100000 30000 1
Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt 30000 3000 13
Thần Hộ Mệnh 5 Sao 100000 15000 3
Tôn Ngộ Không 5 Sao 300000 99000 1

Phù Hiệu Sáng Hoàn Mỹ-Vũ Khí Phụ

Mở nhận 1 Túi NL Phù Hiệu Sáng-Hoàn Mỹ. Nguyên liệu tự bỏ vào Túi Chế Tạo Phù Hiệu. Gồm: Quyển Phù Hiệu-VK Phụ x1 (Hoàn Mỹ), Bụi Sao x200, Vàng x50, Pha Lê Ánh Sáng x100.

20000 2000 3

Phù Hiệu Sáng Hoàn Mỹ-Vũ Khí

Mở nhận 1 Túi NL Phù Hiệu Sáng-Hoàn Mỹ. Nguyên liệu tự bỏ vào Túi Chế Tạo Phù Hiệu. Gồm: Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí x1 (Hoàn Mỹ), Bụi Sao x200, Vàng x50, Pha Lê Ánh Sáng x100.

20000 2000 3
LEGEND - Sách Hắc Ám
7 ngày/Có thể tiếp phí
200000 20000 1
Hồ Lô-Thần Thoại 45000 22500 13
Băng Lam
7 ngày/Có thể tiếp phí
25000 2500 1
Rương Ấn Hoàn Mỹ 5 Sao 30000 1200 3
Hồn Ánh Sáng 5 Sao 200000 20000 1
Vũ Điệu Băng
7 ngày/Có thể tiếp phí
25000 2500 1
Ấn Nghệ Thuật (4)-Siêu Việt-Ngẫu nhiên Sao 50000 10000 1
Thời gian: 20h00 - 22h00 | 29.11.2022
Vật phẩm Giá gốc Giá còn Giới hạn Server Hình ảnh

Phù Hiệu Sáng Hoàn Mỹ-Nón

Mở nhận 1 Túi NL Phù Hiệu Sáng-Hoàn Mỹ. Nguyên liệu tự bỏ vào Túi Chế Tạo Phù Hiệu. Gồm: Quyển Phù Hiệu-Nón x1 (Hoàn Mỹ), Bụi Sao x200, Vàng x50, Pha Lê Ánh Sáng x100.

15000 1500 3
Tiểu Hồ Ly 5 Sao 50000 17500 1
Thần Hộ Mệnh 5 Sao 100000 15000 3
Vòng Tay 10 Tuổi +5
7 ngày/Có thể tiếp phí
90000 9000 1
Hồn Bóng Tối 5 Sao 200000 20000 1
SUPER-Rìu Thần
7 ngày/Có thể tiếp phí
30000 6000 2
Rương Ấn Hoàn Mỹ 5 Sao 30000 1200 3
Ấn Nghệ Thuật (1)-Siêu Việt-Ngẫu nhiên Sao 50000 10000 1
Băng Võ
7 ngày/Có thể tiếp phí
25000 2500 1
Thẻ Phụ Kiện Đà Điểu
Vĩnh viễn
300000 90000 1
Sương Lam
7 ngày/Có thể tiếp phí
25000 2500 1
Nhẫn 10 Tuổi +5
7 ngày/Có thể tiếp phí
90000 9000 1

Phù Hiệu Tối Hoàn Mỹ-Vũ Khí

Mở nhận 1 Túi NL Phù Hiệu Tối-Hoàn Mỹ. Nguyên liệu tự bỏ vào Túi Chế Tạo Phù Hiệu. Gồm: Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí x1 (Hoàn Mỹ), Bụi Sao x200, Vàng x50, Pha Lê Bóng Tối x100.

20000 2000 3
LEGEND-Xếp Hình
7 ngày/Có thể tiếp phí
200000 30000 1
Thời gian: 12h00 - 18h00 | 30.11.2022
Vật phẩm Giá gốc Giá còn Giới hạn Server Hình ảnh
Chiến thần*
Vĩnh viễn/Có thể dịch chuyển
30000 6000 2
Thẻ Sơn Dương
Vĩnh viễn
50000 500 13
Áo Nghê Thường
7 ngày/Có thể tiếp phí
25000 5000 1
Hoàng Kim Vũ*
Vĩnh viễn
30000 6000 2
Nhẫn 10 Tuổi +5
7 ngày/Có thể tiếp phí
90000 9000 1
Hồn Ánh Sáng 5 Sao 200000 20000 1
Phù Hiệu Tối Hoàn Mỹ-Vũ Khí Phụ 20000 2000 3
Rương Thức Tỉnh Huyền Vũ 60000 6000 3
Nón Huy Nguyệt
7 ngày/Có thể tiếp phí
25000 5000 1
Hồ Lô-Sử Thi 10000 5000 13
Thẻ phụ kiện Xe Thỏ
Vĩnh viễn
100000 30000 1
LEGEND-Lì Xì
7 ngày/Có thể tiếp phí
200000 40000 1
Legend·Cúp Vàng
7 ngày/Có thể tiếp phí
200000 30000 1
Ấn Nghệ Thuật (2)-Siêu Việt-Ngẫu nhiên Sao 50000 10000 1
Thời gian: 20h00 - 22h00 | 30.11.2022
Vật phẩm Giá gốc Giá còn Giới hạn Server Hình ảnh
Khiên Ares
7 ngày/Có thể tiếp phí
50000 35000 1
Ngọc Tinh Diệu
7 ngày/Có thể tiếp phí
25000 5000 1
Áo Ngang Hông
7 ngày/Có thể tiếp phí
25000 5000 1
SUPER-Vắc-xin
7 ngày/Có thể tiếp phí
30000 6000 2
Đá Dung Hợp 10000 3000 13
Huyền Vũ 5 Sao 300000 99000 1
Ấn Nghệ Thuật (3)-Siêu Việt-Ngẫu nhiên Sao 50000 10000 1
Rương Thức Tỉnh Kim Xà 50000 5000 3
Hồn Bóng Tối 5 Sao 200000 20000 1
Siêu Xe H2R
Vĩnh viễn
300000 90000 1
Rương Thức Tỉnh Hỏa Khuyển 80000 8000 3
Vòng Tay 10 Tuổi +5 90000 9000 1
Đá Thức Tỉnh 2000 200 13
Rương Ấn Hoàn Mỹ 5 Sao 30000 1200 3

Các vật phẩm sẽ được bày bán tại cửa hàng khu vực GIẢM GIÁ MỚI: