Tin tức
Trang chủ Hàng ngày Vũ khí mới: SUPER/LEGEND - GẬY KỲ LÂN

Vũ khí mới: SUPER/LEGEND - GẬY KỲ LÂN

Chào các Gunner!

GG xin giới thiệu 1 Vũ khí hoàn toàn mới với hình dáng Kỳ Lân, hiệu ứng màu sắc bắt mắt.

Thông Tin Cơ Bản

• Gậy Kỳ Lân có 2 phẩm chất SUPER & LEGEND.

• Là vũ khí POW 3 tia/Có thể dịch chuyển.

Giới thiệu vũ khí

SUPER – GẬY KỲ LÂN
Thuộc tính Chỉ số (điểm)
(+0) (+10) (+12) Cấp 3 & Dát Vàng
Góc độ 15 ~ 65
Sát thương 262
Công kích 246 320 402 543
Phòng thủ 125 162 203 274
Nhanh nhẹn 141 184 231 312
May mắn 58 77 96 130
Ngọc VK Tấn Công (TC)
POW 3 Tia
Giá tiếp phí - 300 Xu/Xu Khóa/7 ngày
- 1000 Xu/Xu Khóa/30 ngày
- 3000 Xu/Xu Khóa/365 ngày
Hình ảnh
LEGEND - GẬY KỲ LÂN
Thuộc tính Chỉ số (điểm)
(+0) (+10) (+12) Cấp 3 & Dát Vàng
Góc độ 15 ~ 65
Sát thương 288
Công kích 300 374 460 582
Phòng thủ 170 212 260 327
Nhanh nhẹn 496 620 761 964
May mắn 162 203 252 319
Ngọc VK Cân Bằng (CB)
POW 3 Tia
Giá tiếp phí - 300 Xu/Xu Khóa/7 ngày
- 1000 Xu/Xu Khóa/30 ngày
- 3000 Xu/Xu Khóa/365 ngày
Hình ảnh

Hình Ảnh Gậy Kỳ Lân Trong Game