Tin tức
Trang chủ Hàng ngày Tiêu Xu Định Mức Nhận Hoàn Trả Rương Trang Bị Pet

Tiêu Xu Định Mức Nhận Hoàn Trả Rương Trang Bị Pet

 Sự kiện Tiêu xu đạt mốc nhận ngay hoàn trả tương ứng và quà siêu xịn!

Thời gian

  • Bắt đầu: 12:00 ngày 10/01/2023.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 15/01/2023.
  • Áp dụng tất cả máy chủ Gunny.
  • Gunner tiêu xu một lần đạt mốc theo sự kiện đưa ra nhận ngay hoàn trả tương ứng.

    Lưu ý:

    1. Để kết hợp cùng với Rương Thức Tỉnh Pet, Gunner có thể cân nhắc mua Đá Thức Tỉnh tại SHOP Giảm Giá nhé!

    2. Giá bán: Đá Thức Tỉnh 750 Xu/1 Viên

Số Xu Tiêu 1 Lần Đạt Mốc Nhận thêm Rương TB Thức Tỉnh Pet
Rương Số lượng
15000-19999 Rương Thức Tỉnh Tiểu Hồ Ly 1
20000-29999 Rương Thức Tỉnh Thỏ Ngọc 1
30000-34999 Rương Thức Tỉnh Phụng Hoàng Băng 1
35000-44999 Rương Thức Tỉnh Ấu Long Cổ 1
45000-49999 Rương Thức Tỉnh Kim Xà 1
50000-59999 Rương Thức Tỉnh Tề Thiên Đại Thánh 1
60000-64999 Rương Thức Tỉnh Huyền Vũ 1
65000-74999 Rương Thức Tỉnh Rồng Băng Giá 1
75000-84999 Rương Trang Bị Phượng Hoàng Lửa 1
85000-89999 Rương Thức Tỉnh Hỏa Khuyển 1
90000-999999 Rương Thức Tỉnh Kungfu Đại Sư 1

Không giới hạn lần Tiêu nhận thưởng! Trang bị nhận được từ Rương mặc định 7 Ngày/Có thể tiếp phí!