Tin tức
Trang chủ Hàng ngày Gà Đột Biến - Bộ Thời Trang Nhịp Điệu Con Tim

Gà Đột Biến - Bộ Thời Trang Nhịp Điệu Con Tim

Bằng cách tham gia nhận tại Hoạt động Gunner sẽ sở hữu ngay Bộ Thời Nhịp Diệu Con Tim mới 2023.

Thời gian Gà Đột Biến

- Bắt đầu: 00:00 ngày 07/09/2023.
- Kết thúc: 23:59 ngày 28/02/2024.

BỘ THỜI TRANG NHỊP ĐIỆU CON TIM (Nam)
HÌNH ẢNH Tên Thuộc Tính Tên Bộ Phận Kích Bộ
Nhịp Điệu Nam (1) Hiệu quả: Nhanh +20, May +23, Ma Công +25, Sát +3, HP +500, giảm sát thương phải chịu 6%. Ma Lực Âm Thanh Kết hợp với Nón Âm Thanh Rực Rỡ nhận Hiệu quả: Nhanh +20, May +23, Ma Công +25, Sát +3, HP +500, giảm sát thương phải chịu 6%.
Âm Thanh Rực Rỡ Kết hợp với Áo Ma Lực Âm Thanh nhận Hiệu quả: Nhanh +20, May +23, Ma Công +25, Sát +3, HP +500, giảm sát thương phải chịu 6%.
Nhịp Điệu Nam (2) Hiệu quả: Nhanh +20, Thủ +23, Ma Kháng +25, Giáp +3, HP +500, Giảm ST bị bạo kích 3%. Thể Hiện Bản Chất Kết hợp với Tóc Nhạc Rap Cyborg nhận Hiệu quả: Nhanh +20, Thủ +23, Ma Kháng +25, Giáp +3, HP +500, Giảm ST bị bạo kích 3%.
Nhạc Rap Cyborg Kết hợp với Mắt Thể Hiện Bản Chất nhận Hiệu quả: Nhanh +20, Thủ +23, Ma Kháng +25, Giáp +3, HP +500, Giảm ST bị bạo kích 3%.
BỘ THỜI TRANG NHỊP ĐIỆU CON TIM (Nữ)
HÌNH ẢNH Tên Thuộc Tính Tên Bộ Phận Kích Bộ
Nhịp Điệu Nữ (1) Hiệu quả: Nhanh +20, May +23, Ma Công +25, Sát +3, HP +500, giảm sát thương phải chịu 6%. Nhịp Điệu Con Tim Kết hợp với Nón Âm Thanh Sống Động nhận Hiệu quả: Nhanh +20, May +23, Ma Công +25, Sát +3, HP +500, giảm sát thương phải chịu 6%.
Âm Thanh Sống Động Kết hợp với Áo Nhịp Điệu Con Tim nhận Hiệu quả: Nhanh +20, May +23, Ma Công +25, Sát +3, HP +500, giảm sát thương phải chịu 6%.
Nhịp Điệu Nữ (2) Hiệu quả: Nhanh +20, Thủ +23, Ma Kháng +25, Giáp +3, HP +500, Giảm ST bị bạo kích 3%. Vũ Điệu Thanh Xuân Kết hợp với Tóc Sức Hút Lan Tỏa nhận Hiệu quả: Nhanh +20, Thủ +23, Ma Kháng +25, Giáp +3, HP +500, Giảm ST bị bạo kích 3%.
Sức Hút Lan Tỏa Kết hợp với Mắt Vũ Điệu Thanh Xuân nhận Hiệu quả: Nhanh +20, Thủ +23, Ma Kháng +25, Giáp +3, HP +500, Giảm ST bị bạo kích 3%.