Tin tức
Trang chủ Hàng ngày Gà Đột Biến - Bộ Thời Trang Nhịp Điệu Con Tim

Gà Đột Biến - Bộ Thời Trang Nhịp Điệu Con Tim

Bằng cách tham gia nhận tại Hoạt động Gunner sẽ sở hữu ngay Bộ Thời Nhịp Diệu Con Tim mới 2023.

Thời gian Gà Đột Biến

- Bắt đầu: 00:00 ngày 07/09/2023.
- Kết thúc: 23:59 ngày 28/02/2024.

BỘ THỜI TRANG NHỊP ĐIỆU CON TIM (Nam)
HÌNH ẢNH Tên Thuộc Tính Đột Biến Tên Bộ Phận Thuộc Tính Kích Bộ
Nhịp Điệu Nam (1) Áo: Ma Lực Âm Thanh
Công-Thủ-Nhanh-May +23
HP +230
Sát-Giáp +1
Nón: Âm Thanh Rực Rỡ
Công-Thủ-Nhanh-May +23
HP +230
Sát-Giáp +1
Áo: Ma Lực Âm Thanh Kết hợp với Nón Âm Thanh Rực Rỡ nhận Hiệu quả: Nhanh +20, May +23, Ma Công +25, Sát +3, HP +500, giảm sát thương phải chịu 6%.
Nón: Âm Thanh Rực Rỡ Kết hợp với Áo Ma Lực Âm Thanh nhận Hiệu quả: Nhanh +20, May +23, Ma Công +25, Sát +3, HP +500, giảm sát thương phải chịu 6%.
Nhịp Điệu Nam (2) Mắt: Thể Hiện Bản Chất
Công-Thủ-Nhanh-May +150
HP +230
Tóc: Nhạc Rap Cyborg
Công-Thủ-Nhanh-May +150
HP +230
Mắt: Thể Hiện Bản Chất Kết hợp với Tóc Nhạc Rap Cyborg nhận Hiệu quả: Nhanh +20, Thủ +23, Ma Kháng +25, Giáp +3, HP +500, Giảm ST bị bạo kích 3%.
Tóc: Nhạc Rap Cyborg Kết hợp với Mắt Thể Hiện Bản Chất nhận Hiệu quả: Nhanh +20, Thủ +23, Ma Kháng +25, Giáp +3, HP +500, Giảm ST bị bạo kích 3%.
BỘ THỜI TRANG NHỊP ĐIỆU CON TIM (Nữ)
HÌNH ẢNH Tên Thuộc Tính Tên Bộ Phận Kích Bộ
Nhịp Điệu Nữ (1) Áo: Nhịp Điệu Con Tim
Công-Thủ-Nhanh-May +23
HP +230
Sát-Giáp +1
Nón: Âm Thanh Sống Động
Công-Thủ-Nhanh-May +23
HP +230
Sát-Giáp +1
Áo: Nhịp Điệu Con Tim Kết hợp với Nón Âm Thanh Sống Động nhận Hiệu quả: Nhanh +20, May +23, Ma Công +25, Sát +3, HP +500, giảm sát thương phải chịu 6%.
Nón: Âm Thanh Sống Động Kết hợp với Áo Nhịp Điệu Con Tim nhận Hiệu quả: Nhanh +20, May +23, Ma Công +25, Sát +3, HP +500, giảm sát thương phải chịu 6%.
Nhịp Điệu Nữ (2) Mắt: Vũ Điệu Thanh Xuân
Công-Thủ-Nhanh-May +150
HP +230
Tóc: Sức Hút Lan Tỏa
Công-Thủ-Nhanh-May +150
HP +230.
Mắt: Vũ Điệu Thanh Xuân Kết hợp với Tóc Sức Hút Lan Tỏa nhận Hiệu quả: Nhanh +20, Thủ +23, Ma Kháng +25, Giáp +3, HP +500, Giảm ST bị bạo kích 3%.
Tóc: Sức Hút Lan Tỏa Kết hợp với Mắt Vũ Điệu Thanh Xuân nhận Hiệu quả: Nhanh +20, Thủ +23, Ma Kháng +25, Giáp +3, HP +500, Giảm ST bị bạo kích 3%.