Tin tức
Trang chủ Hàng ngày Chuỗi sự kiện mừng Tết 2024

Chuỗi sự kiện mừng Tết 2024

[gunnypc.zing.vn]

Đăng Nhập Nhận Thưởng:

Thời gian: 00h00 08/02/2024 - 23h59 14/02/2024.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi Gunner nhận được 1 lần tại EVENT - Hấp Dẫn - Quà Tặng Mừng Xuân Giáp Thìn.

Phần thưởng:

Vật Phẩm SL
Danh Hiệu: Long Thần Hộ Mệnh 1
Quà Trang Sức +3/Hoàn Mỹ 1
Châu báu thuộc tính 11-17 5
Quà Set Rồng 1
Quà Bùa Khắc Ấn Hoàn Mỹ 1
Túi Tùy Chọn Nguyên Liệu Ấn Linh Hồn 1
Mảnh Ấn Linh Hồn Thường 3

Quà Nhận Thưởng Mỗi Ngày:

Thời gian: 00h00 08/02/2024 - 23h59 14/02/2024.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nhận được 1 lần tại Nhiệm Vụ Sự Kiện!

Phần thưởng:

Vật Phẩm SL
Nhận hết Rương Phụ Kiện Thú Cưỡi-Cao (10 ngày) 1
Rương Huy Chương đặc biệt 1
Ngọc 500 EXP 75
Đá tăng cấp 15
Đá Cường Hóa 100
Đá Phong Ấn 10
Châu báu Sát Lv.15 1
Mũi khoan cấp 4  10
Tùy Chọn Nhận Cành Mai 1
Cành Đào 1

Đổi Cành Mai:

Thời gian: 00h00 08/02/2024 - 23h59 14/02/2024.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner dùng Cành Mai để đổi quà.

Phần thưởng:

Đổi Cành Mai
Điều kiện Vật Phẩm SL Lưu ý
Cành Mai x5 Châu báu sát thương Lv17 1 Tối đa đổi 1 lần
Túi Tùy Chọn Linh Nguyên 1
Đá Ấn Linh Hồn 200
Đá Biến Đổi 50
Thuốc Tăng Tư Chất 1
Đá Thức Tỉnh 1
Cành Mai x5
Phiếu Đổi T2 x3
Rương Vũ Khí SUPER-St 260/262 1
Túi Tùy Chọn Linh Nguyên 2
Đá Ấn Linh Hồn 400
Đá Biến Đổi 100
Thuốc Tăng Tư Chất 2
Đá Thức Tỉnh 2
Cành Mai x5
Phiếu Đổi T2 x25
Rương Vũ Khí LEGEND-St 287/288 1
Rương Phụ Kiện Thú Lv2 (Vĩnh viễn) 1
Mảnh Ấn Linh Hồn Hoàn Mỹ 4
Rương Kỹ Năng Hộ Mệnh-Cao (Ngẫu Nhiên) 1
Cành Mai x5
Phiếu Đổi T2 x50
Rương Vũ Khí LEGEND-St 288 1
Rương Phụ Kiện Thú Lv3 (Vĩnh viễn) 1
Mảnh Ấn Linh Hồn Siêu Việt 5
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 1

Đổi Cành Đào:

Thời gian: 00h00 08/02/2024 - 23h59 14/02/2024.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner dùng Cành Đào để đổi quà.

Phần thưởng:

Đổi Cành Đào
Điều kiện Vật Phẩm SL Lưu ý
Cành Đào x5 Châu báu sát thương Lv17 1 Tối đa đổi 1 lần
Túi Tùy Chọn Linh Nguyên 1
Đá Ấn Linh Hồn 200
Đá Biến Đổi 50
Thuốc Tăng Tư Chất 1
Đá Thức Tỉnh 1
Cành Đào x5
Phiếu Đổi T2 x3
Rương Thú Cưng Hiếm - 4 Sao 1
Túi Tùy Chọn Linh Nguyên 2
Đá Ấn Linh Hồn 400
Đá Biến Đổi 100
Thuốc Tăng Tư Chất 2
Đá Thức Tỉnh 2
Cành Đào x5
Phiếu Đổi T2 x20
Rương Thú Cưng Hiếm/Chí Tôn-5 Sao 1
Rương Phụ Kiện Thú Lv2 (Vĩnh viễn) 1
Mảnh Ấn Linh Hồn Hoàn Mỹ 4
Rương Kỹ Năng Hộ Mệnh-Cao (Ngẫu Nhiên) 1
Cành Đào x5
Phiếu Đổi T2 x80
Rương Phụ Kiện Thú Cưỡi-Hiếm-Vĩnh Viễn 1
Rương Phụ Kiện Thú Lv3 (Vĩnh viễn) 1
Mảnh Ấn Linh Hồn Siêu Việt 5
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 2

-------------------
❤ Tham gia Group cộng đồng để hóng tin Hot và cùng anh chị em nhà Gà hàn huyên tâm sự: https://www.facebook.com/groups/gunny.360game.vn/