Tin tức
Trang chủ Hàng ngày Bắn Gunny - Nhận Quà Sưởi Ấm Mỗi Ngày!

Bắn Gunny - Nhận Quà Sưởi Ấm Mỗi Ngày!

Chào các Gunner!

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner hoàn thành 1 trận Tự Do sẽ nhận được phần quà Sưởi Ấm!

Mỗi Gunner/Mỗi Ngày có thể hoàn thành nhận 1 lần.

Ra mắt túi quà mới


Quà Sửi Ấm
Thời gian: 00h00 ngày 24/11 đến 23h59 ngày 28/12/2022
Túi Quà Vật phẩm Số lượng Hình ảnh
Bắn Gunny Nhận Quà Sưởi Ấm
(Mở chắc chắn nhận: Đá Cường Hóa x100, Thức Ăn (Cao-20k exp) x15, Quả Hồn-Trung x5, Vật Tế Cao x10, Hắc Diệu x5, Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng x1, Hộp Hồn Tinh-Nhỏ x20, Thuốc Tăng Cấp Thú x20, Ngọc 500 EXP x15, Xu Khóa x100.
Ngẫu nhiên nhận thêm: Bùa Bảo Vệ-Đột Phá Pet x1, Ma Thạch Nhất Linh-Ưu Tú x1, Ma Thạch Nhất Linh-Hoàn Mỹ x1, Ma Thạch Nhất Linh-Siêu Việt x1, Linh Nguyên-Tự Chọn x1, Quà Ngọc Thuộc Tính x1, Merry xmas (Set/Kích hoạt phụ kiện) x1, Merry Christmas (Set/Kích hoạt phụ kiện) x1, SUPER-Cá Chép x1, SUPER-Bong Bóng x1, SUPER-Xếp Hình x1, Legend - Dép Lào x1, LEGEND-Gậy Như Ý x1, Huyền Vũ 5 Sao x1.
)
Đá Cường Hóa 100
Thức Ăn (Cao-20k exp) 15
Quả Hồn-Trung 5
Vật Tế Cao 10
Hắc Diệu 5
Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng 1
Hộp Hồn Tinh-Nhỏ 20
Thuốc Tăng Cấp Thú 20
Ngọc 500 EXP 15
Xu Khóa 100
Bùa Bảo Vệ-Đột Phá Pet 1
Ma Thạch Nhất Linh-Ưu Tú 1
Ma Thạch Nhất Linh-Hoàn Mỹ 1
Ma Thạch Nhất Linh-Siêu Việt 1
Linh Nguyên-Tự Chọn 1
Quà Ngọc Thuộc Tính 1
Merry xmas (Set/Kích hoạt phụ kiện) 1
Merry Christmas (Set/Kích hoạt phụ kiện) 1
SUPER-Cá Chép
7 ngày
1
SUPER-Bong Bóng
7 ngày
1
SUPER-Xếp Hình
7 ngày
1
Legend - Dép Lào
7 ngày
1
LEGEND-Gậy Như Ý
7 ngày
1
Huyền Vũ 5 Sao 1

 Sự kiện áp dụng cho toàn máy chủ.