Tin tức
Trang chủ Hàng ngày [10.06 - 12.06] Ưu đãi Tháng 6 - Flash Sale Siêu Đỉnh!

[10.06 - 12.06] Ưu đãi Tháng 6 - Flash Sale Siêu Đỉnh!

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 10.06.2024.
  • Kết thúc: 12.06.2024.
  • Áp dụng cho tất cả các server

Nội dung sự kiện

Flash Sale - Giới hạn server

Lưu ý: Người chơi sinh sống ở nước ngoài vui lòng chỉnh thời gian máy tính về múi giờ UTM +7 mới có thể thấy tranh mua đúng giờ.

Thời gian: 12h00 - 18h00 ngày 10.06.2024
Vật Phẩm Giá gốc Giá còn Giới hạn Server Hình ảnh
Thẻ phụ kiện Xe Thỏ (Vĩnh viễn) 100000 20000 1
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv3 (Giới hạn cá nhân) 9000 900 50
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 100000 15000 5
PET Quàng Thượng 5 Sao 50000 10000 1
Mảnh Ấn Linh Hồn Siêu Việt 10000 5000 5
Thẻ Phụ Kiện Rồng Vương (30 ngày) 50000 10000 1
LEGEND-Hoa Tuyết
7 ngày/Có thể tiếp phí
100000 10000 1
Legend - Pháo Hoa 100000 10000 1
Quà Bùa Khắc Ấn Truyền Thuyết 40000 8000 10
Túi Tùy Chọn Thần Hộ Mệnh-5Sao 100000 10000 1
Rương Phụ Kiện Thú Lv4 (Vĩnh viễn) 200000 40000 1
Hồ Lô-Thần Thoại 45000 22500 14
Cáo Tiên (Vĩnh viễn) 50000 25000 2
Quyền Trượng Băng Giá
7 ngày/Có thể tiếp phí
100000 5000 1
Rương Vũ Khí LEGEND 287-VIP
7 ngày/Có thể tiếp phí
200000 20000 1
Túi Tùy Chọn Linh Bảo-Hoàn Mỹ 50000 7500 1
Cánh Bướm Rực Rỡ
7 ngày/Có thể tiếp phí
25000 6250 1
Áo  Nhung Hoa Điểm Thúy
7 ngày/Có thể tiếp phí
25000 6250 1
Thời gian: 20h00 - 22h00 ngày 10.06.2024
Vật Phẩm Giá gốc Giá còn Giới hạn Server Hình ảnh
Sắc Màu Huyền Ảo
7 ngày/Có thể tiếp phí
25000 6250 1
Ma xà 5 Sao 50000 10000 1
Bong Bóng 7 Tuổi (70-70-70-70)
Vĩnh Viễn
100000 30000 1
Legend-Boomerang 100000 10000 1
Vòng Tay 10 Tuổi +5
7 ngày/Có thể tiếp phí
90000 9000 1
Hồn Bóng Tối 5 Sao 100000 10000 1
Quà Bùa Khắc Ấn Truyền Thuyết 40000 8000 10
LEGEND-Hồ Lô Như Ý
7 ngày/Có thể tiếp phí
200000 40000 1
Rương Kỹ Năng Sáng Tối-Cao-Ngẫu Nhiên 30000 4500 5
Rương Vũ Khí LEGEND 287-SVIP 200000 40000 1
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv3 (Giới hạn cá nhân) 9000 900 50
Kungfu Đại Sư 5 Sao 900000 540000 1
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 100000 15000 5
Túi Tùy Chọn Linh Bảo-Siêu Việt 300000 75000 1
Thẻ Phụ Kiện Cá Voi Xanh (Vĩnh viễn) 100000 20000 1
Thẻ triệu hồi Tiểu Hải Sư (Vĩnh viễn) 100000 30000 1
Làn Điệu Phiêu Du
7 ngày/Có thể tiếp phí
25000 6250 1
Nhẫn 10 Tuổi +5
7 ngày/Có thể tiếp phí
90000 9000 1
Thời gian: 12h00 - 18h00 ngày 11.06.2024
Vật Phẩm Giá gốc Giá còn Giới hạn Server Hình ảnh
Bộ Thời Trang Chiến Binh Mùa Đông
Vĩnh Viễn
50000 7500 1
Rương Phụ Kiện Thú Lv3 (Vĩnh viễn) 100000 20000 1
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv3 (Giới hạn cá nhân) 9000 900 50
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 100000 15000 5
Thẻ phụ kiện Khủng Long Trắng (Vĩnh viễn) 1000000 500000 1
Kungfu Đại Hiệp 5 Sao 30000 6000 1
Nhẫn 13 Tuổi +5
7 ngày/Có thể tiếp phí
200000 40000 1
Mảnh Ấn Linh Hồn Siêu Việt 10000 5000 5
Chiến thần*
Vĩnh Viễn
30000 6000 2
Hồn Nước 5 Sao 50000 7500 1
Bạch Diệm Thánh Hổ 5 Sao 900000 540000 1
Dây Chuyền 14 Tuổi (Vĩnh viễn) 500000 175000 1
Vương Miện Tình yêu
7 ngày/Có thể tiếp phí
25000 6250 1
Thẻ Phụ Kiện: Chu Tước (Vĩnh viễn) 200000 24000 1
Rương Phụ Kiện Thú Lv2 (Vĩnh viễn) 50000 7500 4
Hoàng Kim Vũ*
Vĩnh Viễn
30000 6000 2
Vương Giả Hoàng Kim (Nữ)
7 ngày/Có thể tiếp phí
25000 6250 1
Vòng Tay 13 Tuổi +5
7 ngày/Có thể tiếp phí
200000 40000 1
Thời gian: 20h00 - 22h00 ngày 11.06.2024
Vật Phẩm Giá gốc Giá còn Giới hạn Server Hình ảnh
Đá Dung Hợp 10000 3000 14
Bong Bóng: Mừng Sinh Nhật 8 Tuổi (80-80-80-80)
Vĩnh Viễn
100000 50000 1
Thẻ Triệu Hồi Tiểu Hồ Ly
Vĩnh Viễn
100000 50000 1
Phượng Hoàng Lửa 5 Sao 300000 120000 1
Thẻ Phụ Kiện Khổng Tước (30 ngày) 50000 5000 1
Vương Giả Hoàng Kim (Nam)
7 ngày/Có thể tiếp phí
25000 6250 1
Vòng Tay 11 Tuổi +5 90000 13500 1
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 100000 15000 5
Đá Hóa Thần (Giới hạn cá nhân) 1000 500 10
Rương Phụ Kiện Thú Lv3 (Vĩnh viễn) 100000 20000 1
Thẻ Phụ Kiện: Aslan (Vĩnh viễn) 50000 7500 1
Bộ Thời Trang Phong Cách Ai Cập 50000 7500 1
LEGEND-Gậy Kỳ Lân 200000 40000 1
Nhẫn 11 Tuổi +5 90000 13500 1
Vương Miện Vàng
7 ngày/Có thể tiếp phí
25000 6250 1
LEGEND-Thiên Sứ Ban Phúc
7 ngày/Có thể tiếp phí
200000 40000 2
Thời gian: 12h00 - 18h00 ngày 12.06.2024
Vật Phẩm Giá gốc Giá còn Giới hạn Server Hình ảnh
Legend·Thần Giáo Ares
7 ngày/Có thể tiếp phí
100000 10000 1
Đá Hóa Thần (Giới hạn cá nhân) 1000 500 10
Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 10000 3500 5
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 100000 15000 5
Linh Vũ 10000 1500 1
Túi Tùy Chọn Linh Bảo-Hoàn Mỹ 50000 7500 1
Vòng Tay 12 Tuổi +5 50000 20000 1
Mảnh Ấn Linh Hồn Siêu Việt 10000 5000 5
Ngọc Vũ Khí: Suy Xét 50000 7500 1
Phượng Vũ
7 ngày/Có thể tiếp phí
10000 1500 1
Rương Thức Tỉnh Kungfu Đại Sư 30000 6000 5
Voi Chín Ngà (Vĩnh viễn) 300000 60000 1
Hỏa Khuyển 5 Sao 900000 450000 1
Rương Ấn Linh Hồn Hoàn Mỹ 132000 6600 1
Rương TB Bạch Diệm Thánh Hổ 30000 6000 5
Rương Kỹ Năng Sáng Tối-Cao-Ngẫu Nhiên 30000 4500 5
Thời gian: 20h00 - 22h00 ngày 12.06.2024
Vật Phẩm Giá gốc Giá còn Giới hạn Server Hình ảnh
Phi Long
7 ngày/Có thể tiếp phí
10000 1500 1
Đá Hóa Thần (Giới hạn cá nhân) 1000 500 10
Legend·Cúp Vàng 100000 10000 1
Code Gà Hành 7200 288 111
Bong Bóng 10 Tuổi (100-100-100-100) 100000 80000 1
Thẻ Phụ Kiện: Rồng Thần Băng Giá (Vĩnh viễn) 200000 20000 1
Rồng Băng Giá 5 Sao 300000 120000 1
Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao 100000 15000 5
LEGEND-Súng Điện 200000 40000 1
Đá Thức Tỉnh 2000 200 14
Rương Vũ Khí LEGEND 287-SVIP 200000 40000 1
Ma Thạch Tứ Tượng-Truyền Thuyết 30000 6000 5
Nhẫn 12 Tuổi +5 50000 20000 1
Ấu Long Cổ 4 Sao 30000 3000 1
Dây Chuyền 11 Tuổi (Vĩnh viễn) 100000 25000 1
Lân Rồng
7 ngày/Có thể tiếp phí
10000 1500 1

Các vật phẩm sẽ được bày bán tại cửa hàng khu vực GIẢM GIÁ MỚI: