Thư pháp kiểu Gunny

Ký 4: Thư pháp... Gunny

Trong phần 4 mang tên "Thư pháp Gunny", các bạn sẽ được chiêm ngưỡng gà Gunny múa bút trổ tài viết thư pháp bằng "năng khiếu bẩm sinh"