Thêm Thức Tỉnh Siêu

Gunner có thể tham khảo thêm về tính năng Thức Tỉnh-Siêu TẠI ĐÂY!

Thức tỉnh Siêu – Tôn Ngộ Không 5 Sao

Kỹ năngThức tỉnh 1Thức tỉnh 2Thức tỉnh 3
Cưỡi Mây Mỗi turn bắn xong có xác suất 100% xông ra tấn công địch, gây 65% sát thương. Mỗi turn sau khi bắn có xác suất 100% xông lên tấn công địch, gây 100% sát thương. Kháng Bỏng +12%. Mỗi turn sau khi bắn có xác suất 100% xông lên tấn công địch, gây 100% sát thương.
Đào Tiên Vạn Năm Ném 1 đào tiên, gây 220% sát thương cơ bản, tăng 25% tỷ lệ bạo kích, duy trì 3 turn. Ném 1 Đào Tiên, gây 220% sát thương cơ bản, tăng 25% xác suất bạo kích và sát thương bạo kích, duy trì 3 turn. Kháng Xuyên Giáp +10%. Ném ra 1 Đào Tiên, gây 220% sát thương cơ bản, tăng 25% xác suất bạo kích và sát thương bạo kích, duy trì 3 turn.
Bất Động Tất cả địch không thể hành động 1 turn, giảm 20 điểm ma pháp. (Chỉ có hiệu quả khi chiến đấu) Toàn phe địch không thể hành động 1 turn, -20 Điểm MP, tăng 20% sát thương phải chịu. (Chỉ có hiệu quả khi chiến đấu) Kháng Xuyên Giáp +10%. Toàn phe địch không thể hành động 1 turn, -20 Điểm MP, tăng 20% sát thương phải chịu. (Chỉ có hiệu quả khi chiến đấu)
Kim Cang Giảm 30% sát thương phải chịu, có xác suất 35% miễn bị bạo kích. Giảm 30% sát thương phải chịu, có 60% xác sát miễn bị bạo kích. Kháng Bỏng +12%. Giảm 30% sát thương phải chịu, có xác suất 60% miễn bị bạo kích.
Hỏa Nhãn Kim Tinh Đánh dấu tất cả địch ẩn thân, khiến địch chịu thêm 30% sát thương, duy trì 2 turn (Chỉ có hiệu quả khi chiến đấu) Đánh dấu tất cả người chơi tàng hình phe địch, khiến mục tiêu -30% sát thương gây ra, +30% sát thương phải chịu, duy trì 2 turn (Chỉ có hiệu quả khi chiến đấu) HP Tối Đa +15%. Đánh dấu tất cả người chơi tàng hình phe địch, khiến mục tiêu -30% sát thương gây ra, +30% sát thương phải chịu, duy trì 2 turn (Chỉ có hiệu quả khi chiến đấu)
Lông Vàng Mỗi lần chịu đòn chí mạng hồi phục 5% HP và tăng 50 điểm nộ khí, mỗi trận đấu tối đa kích hoạt 3 lần. (Chỉ có hiệu quả khi chiến đấu) Mỗi lần chịu đòn chí mạng hồi phục 8% HP và tăng 50 điểm nộ khí, tăng 30% giảm thương, tăng 30% giảm thương Nguyên Tố, duy trì 1 turn (Được cộng dồn), mỗi trận đấu tối đa kích hoạt 3 lần. (Chỉ có hiệu quả khi chiến đấu) Kháng Bỏng +12%. Mỗi lần chịu đòn chí mạng hồi phục 8% HP và tăng 50 điểm nộ khí, tăng 30% giảm thương, tăng 30% giảm thương Nguyên Tố, duy trì 1 turn (Được cộng dồn), mỗi trận đấu tối đa kích hoạt 3 lần. (Chỉ có hiệu quả khi chiến đấu)
Đấu Thắng Phật Mỗi lần dùng đạo cụ chiến đấu tăng 1 điểm ma pháp và 2 điểm nộ khí. Mỗi lần dùng đạo cụ chiến đấu tăng 2 điểm MP và 4 điểm nộ khí. Kháng Bỏng +12%. Mỗi lần dùng đạo cụ chiến đấu tăng 2 Điểm MP và 4 điểm nộ.

Thức Tỉnh Siêu – Phượng Hoàng Băng

Kỹ năngThức tỉnh 1Thức tỉnh 2Thức tỉnh 3
Đá Sương Đông Mỗi turn bắn xong, thú cưng có xác suất 100% xông ra tấn công địch, gây 65% sát thương. Mỗi turn bắn xong, Pet 100% xông ra tấn công địch, gây 100% sát thương. Kháng Bỏng +10%. Trước mỗi lượt tấn công, Pet 100% xông ra tấn công địch, gây 100% sát thương.
Đạn Liệt Băng Ném 1 Đạn Liệt Băng, gây 180% sát thương, 100% bạo kích, tăng 6% tấn công và sát thương, duy trì 2 turn. Ném 1 Đạn Liệt Băng, gây 180% sát thương, 100% bạo kích, 50% kích hoạt Đóng Băng, tăng 6% tấn công và sát thương, duy trì 2 turn. Kháng Bỏng +10%. Ném ra 1 Đạn Liệt Băng, gây 180% sát thương, 100% bạo kích, 50% kích hoạt hiệu quả Đóng Băng, tăng 6% tấn công và sát thương, duy trì 2 turn.
Chắn Thủy Tinh Tất cả đồng đội tăng 30% tỷ lệ giảm thương, duy trì 2 turn, không thể cộng dồn. Tất cả đồng đội tăng 40% giảm thương, 40% Miễn Bạo, duy trì 2 turn, không thể cộng dồn. Kháng Xuyên Giáp +8%. Tất cả đồng đội tăng 40% giảm thương, 40% Miễn Bạo, duy trì 2 turn. Kỹ năng không thể dùng cộng dồn.
Địa Ngục Băng Giá Mỗi turn mất 8% HP để đổi 800 sát thương thêm, sau khi di chuyển hiệu quả bị hủy. Khi HP còn không đủ sẽ tử vong. Mỗi turn giảm 8% HP, tăng 800 sát thương + 30% giảm thương, di chuyển sẽ hủy. Khi HP không đủ, dùng kỹ năng này sẽ tử vong. Giảm Thương +15%. Mỗi turn giảm 8% HP, tăng 800 sát thương + 30% giảm thương, di chuyển sẽ hủy. Khi HP không đủ, dùng kỹ năng này sẽ tử vong.
Tấn Lôi Tất cả đồng đội tăng 600 nhanh nhẹn. Tất cả đồng đội tăng 10% + 600 nhanh nhẹn, Turn đầu tốc độ nhanh nhất, nhận thêm 10 Điểm MP. Kháng Xuyên Giáp +8%. Tất cả đồng đội tăng 10% + 600 nhanh nhẹn, turn đầu tốc độ nhanh nhất, nhận thêm 10 Điểm MP.
Tim Phụng Hoàng Tất cả đồng đội tăng 600 tấn công. Tất cả đồng đội tăng 10% + 600 tấn công, tăng thêm 20% sát thương bạo kích Kháng Bỏng +10%. Tất cả đồng đội tăng 10% + 600 tấn công, tăng thêm 20% sát thương bạo kích
Nhất Kích Tất Sát Tăng 5% tấn công và sát thương, tăng 50% tỷ lệ bạo kích, kèm hiệu quả dẫn đường, duy trì 2 turn. Tăng 15% tấn công và sát thương, tăng 50% xác suất bạo kích, kèm hiệu quả Dẫn Đường, duy trì 2 turn. Kháng Xuyên Giáp +8%. Tăng 15% tấn công và sát thương, tăng 50% xác suất bạo kích, kèm hiệu quả Dẫn Đường, duy trì 2 turn.
Băng Hồn Đến lượt bản thân, tất cả đồng đội tăng thêm 2 điểm ma pháp và hồi phục 2% HP. Đến lượt bản thân, tất cả đồng đội tăng thêm 2 điểm ma pháp và hồi phục 2% HP. (Bản thân nhân đôi). HP Tối Đa +15%. Đến lượt bản thân, tất cả đồng đội tăng thêm 2 điểm ma pháp và hồi phục 2% HP. (Bản thân nhân đôi).

Gunner có thể tham khảo hướng dẫn thêm về tính năng Thức Tỉnh-Siêu TẠI ĐÂY!