Ưu Hóa Khác

Thêm Kho Chứa Đồ Mới

 

- Trong Quản Lý Kho - Nhà Ma Pháp - Thêm trang Kho chứa đồ mới (Kho Báu 1)

- Gunner tiêu hao Chìa Ma Pháp để mở hoặc có thể dùng Xu Khóa để mở nhanh.

Đạo cụ Chìa Ma Pháp - Dùng để Mở ô Kho Chứa Đồ.

Danh Hiệu

Ưu hóa Danh Hiệu có thể sử dụng cộng dồn thời gian.

Trước Ưu Hóa: Danh hiệu đã mở không thể xài thêm, chờ hết hạn mới có thể xài.

Sau Ưu hóa: Danh hiệu đã mở, có thể sử dụng item danh hiệu tiếp, hệ thống sẽ tự cộng dồn thời gian.

-------------------
❤ Tham gia Group cộng đồng để hóng tin Hot và cùng anh chị em nhà Gà hàn huyên tâm sự: https://www.facebook.com/groups/gunny.360game.vn/