Kỹ năng Guild Mới

Thông tin cơ bản:

- Thiết bị Guild - Kỹ năng Guild - Kỹ năng cá nhân thêm hệ thống Cường Hóa.

- Chủ Guild tiêu hao tài sản để mở, Thành viên Guild tiêu hao Thuốc Cường Hóa để tăng cấp.

- Sau khi tăng cấp sẽ tăng thêm thuộc tính: Công-Thủ-Nhanh-May-HP.

Hướng dẫn vào Kỹ năng Guild mới:

-------------------
❤ Tham gia Group cộng đồng để hóng tin Hot và cùng anh chị em nhà Gà hàn huyên tâm sự: https://www.facebook.com/groups/gunny.360game.vn/