Đột Phá Tu Luyện

[gunnypc.zing.vn]

1. Một loại tu luyện có tổng cấp thuộc tính đạt 75 có thể Hóa Thần, cần tốn số lượng Đá Hóa Thần nhất định.

2. Hóa Thần gồm 10 bậc, mỗi bậc 5 cấp. Tăng bậc cần tốn Đá Hóa Thần, tăng cấp cần tốn Nước Tu Luyện Cấp 3 (tương ứng mỗi loại: Cơ bản, Cấp 2, Nguyên Tố).

3. Mỗi lần tăng cấp hoặc Hóa Thần sẽ nhận được nhiều thuộc tính.

Ngoại Tu: HP, Tấn công, Phòng thủ, Nhanh nhẹn, May mắn, Ma công, Ma kháng.

Nội Tu: Bạo kích, Phá giáp, ST bạo, POW, Sát thương, Hộ giáp.

Linh Tu: Kháng bạo, Miễn thương, Tất kháng, Bảo vệ, Kháng Lửa, Kháng Nước, Kháng Gió, Kháng Đất, Kháng Sáng, Kháng Tối.

4. Trong giao diện Sảnh, nhân vật sẽ hiển thị thêm hiệu quả Hóa Thần.

5. Bỏ giới hạn cấp Tu luyện theo cấp Nhân vật.

-------------------
❤ Tham gia Group cộng đồng để hóng tin Hot và cùng anh chị em nhà Gà hàn huyên tâm sự: https://www.facebook.com/groups/gunny.360game.vn/