Đăng ký nhận CODE Chào mừng Máy chủ Siêu đặc biệt: Gà Rồng Tiên

Gà Rồng Tiên - Máy chủ sẽ tách biệt với các máy chủ khác trong 21 ngày đầu, Chiến ngay!

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 12.04.2024.
  • Kết thúc: 10:00 ngày 18.04.2024.
  • Thời gian trao CODE: 12h ngày 18.04.2024.
  • Lưu ý: CODE có thể nhập cho toàn máy chủ Gunny.
  • Truy cập

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện tại Landing Page - Mừng máy chủ mới Siêu đặc biệt Gà Rồng Tiên. Số người đăng ký đạt mốc nào người đăng ký sẽ nhận thưởng mốc đó tại trang nhận quà.

Lưu ý: Gunner nhận qua thông qua tài khoản Zing đã ghi danh.

Mốc Quà tặng SL Hình ảnh
2999
(Tất cả Gunner tham gia đăng ký có thể nhận)
Trứng Pet 3 Sao 1
Lãng mạn +1
7 Ngày
1
Bao tay Venus +1
7 Ngày
1
Mảnh ghép cao cấp VIP·Thiên sứ ban phúc 4
Rương 100 xu khóa 2
Bụi Sao 10
Châu báu Sát Lv15 1
7999
(Tất cả Gunner tham gia đăng ký có thể nhận)
Thú cưng Huyền Vũ 5 Sao x1
(Quay Số)
 
Trứng pet 4 sao ngẫu nhiên 1
Lãng mạn +3
7 Ngày
1
Bao tay Venus +3
7 Ngày
1
Mảnh ghép cao cấp SUPER·Boomerang   4
Rương 100 xu khóa 4
Bụi Sao 30
Châu báu Sát Lv17 1
Búa S-Linh thú
7 Ngày
1
Nón S-Linh thú
7 Ngày
1
Giáp S-Linh thú
7 Ngày
1
10999
(Tất cả Gunner tham gia đăng ký có thể nhận)
Thú cưng Hỏa Khuyển 5 Sao x1
(Quay Số)
 
Rương trứng pet hiếm 4 sao  1
Lãng mạn +4
7 Ngày
1
Vĩnh cửu+4
7 Ngày
1
Mảnh Cao-LEGEND GunPhone 4
Rương 100 xu khóa 8
Ấn Bùa Siêu Việt 1
Châu báu Sát Lv17 2
Ma Thạch Nhất Linh-Ưu Tú 1
Rương Ấn Hoàn Mỹ 1
Túi Quyển Phù Hiệu Ưu Tú
Mở ngẫu nhiên nhận Quyển Phù Hiệu Ưu Tú. (Vũ khí, Vũ khí phụ, Áo & Nón)
1
14000
(Tất cả Gunner tham gia đăng ký có thể nhận)
Thú cưng Bạch Hổ Thánh Diệm 5 Sao x1
(Quay Số)
 
Hạnh phúc +5
7 Ngày
1
Bao tay Venus +5
7 Ngày
1
Rương trứng pet hiếm 4 sao  1
Mảnh ghép cao cấp LEGEND-Hồ Lô Như Ý 4
Rương 100 xu khóa 14
Ấn Bùa Truyền Thuyết 2
Châu báu Sát Lv17 3
Ma Thạch Nhất Linh-Hoàn Mỹ 1
Rương Ấn Hoàn Mỹ 2
Quà Bùa Khắc Ấn Hoàn Mỹ 2
Túi Quyển Phù Hiệu Hoàn Mỹ
Mở ngẫu nhiên nhận Quyển Phù Hiệu Hoàn Mỹ. (Vũ khí, Vũ khí phụ, Áo & Nón)
1