x13 Xu Khóa

[GUNNY.ZING.VN]

Thời gian

  • Bắt đầu: 10:30 thứ năm, ngày 22.09.2022.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 05.10.2022.
  • Lưu ý: Mỗi Gunner có thể nhận 1 lần.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện Gunner nạp xu định mức 200, 500, 1000 Xu nhận hoàn trả 13.000 Xu Khóa
Mốc nạpThưởng
200 Xu 2.600 Xu khóa
500 Xu 6.500 Xu khóa
1000 Xu 13.000 Xu khóa