x13 Xu Khóa

[GUNNYPC.ZING.VN]

Thời gian

  • Bắt đầu: 10:30 thứ năm, ngày 20.04.2023.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 03.05.2023.
  • Lưu ý: Mỗi Gunner có thể nhận 1 lần.Gà 4000 Năm - Máy chủ sẽ tách biệt với các máy chủ khác trong 14 ngày đầu, Chiến ngay!

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện Gunner nạp xu định mức 200, 500, 1000 Xu nhận hoàn trả 13.000 Xu Khóa
Mốc nạp Thưởng
200 Xu 2.600 Xu khóa
500 Xu 6.500 Xu khóa
1000 Xu 13.000 Xu khóa

*Gunner nhận thưởng tại: Quảng Trường Game - Click chọn nút EVENT --> Hấp Dẫn --> x13 Xu Khóa!