Vua Tăng CấpGà 4000 Năm - Máy chủ sẽ tách biệt với các máy chủ khác trong 14 ngày đầu, Chiến ngay!

Thời gian

  • Trong 7 ngày đầu mở Server.
  • Áp dụng tại Server Gà 4000 Năm.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện tại Landing Page - Mừng máy chủ mới Siêu đặc biệt Gà 4000 Năm. Gunner đạt mốc lv 22/25/27/30/31/32/33/34/35/36 nhận thưởng.
Level Số lần Quà thưởng
Level 22 - Đá Cường Hóa
Mũi khoan cấp 1
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên
Level 25 - Đá Cường Hóa
Mũi khoan cấp 1
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên
Level 28 - Đá Cường Hóa
Mũi khoan cấp 1
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên
Level 30 - Đá năng lượng-Sơ
Đá tăng cấp
Ma Thạch Nhất Linh-Ưu Tú
Level 31 - Bùa Thường
Châu báu chúc phúc công kích
Chiến hồn đơn
Level 32 - Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Thô
WOW-Túc cầu
7 Ngày
Đá Phong Ấn
Level 33 - Gấu Phúc Lộc
30 Ngày
Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng
Da Thú
Level 34 - Cung Ảo Ảnh Kalsiddon
30 Ngày
Mảnh Chiến Kỹ
Thần gió vàng
30 Ngày
Level 35 - Đá
Đá Tiến Hóa
Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Thường
Level 36 20 Super-Lu Gạch
7 Ngày
Quả Hồn-Sơ
Ma Thạch Nhị Thánh-Ưu Tú
Level 40 - Super-Tủ Thuốc
7 Ngày
Đá Tăng Sao Lv1
Đá Linh Hồn
Level 41 15 Mầm Xanh Lấp Lánh 5 Sao
Quả Hồn-Sơ
Ma Thạch Tứ Tượng-Ưu Tú
Level 42 10 Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Thường
Quả Hồn-Sơ
Bụi Sao
Level 44 5 Thần Hộ Mệnh 4 Sao
Quả Hồn-Sơ
Bụi Sao
Level 46 3 Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Hoàn Mỹ
Quả Hồn-Sơ
Vàng Tím
Level 48 1 SUPER-Vắc-xin
7 Ngày
Quả Hồn-Sơ
Hồn Rồng Lửa
Level 50 - Rương Ấn Hoàn Mỹ
Hộp Hồn Tinh-Vừa
Đá Luyện Hóa