Thưởng Đua Top Guild

[GUNNYPC.ZING.VN]

Thời gian

  • Bắt đầu: 10:30 ngày 20.04.2023.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 03.05.2023.
  • Lưu ý: áp dụng "Gà 4000 Năm".Gà 4000 Năm - Máy chủ sẽ tách biệt với các máy chủ khác trong 14 ngày đầu, Chiến ngay!

Nội dung sự kiện

- Kết thúc thời gian, TOP 4 Lực Chiến Guild nhận thưởng.

- Sau khi kết thúc sự kiện, Guild cần thỏa điều kiện Cấp Guild >=6 mới thỏa điều kiện nhận thưởng.

Chủ Guild
Điều kiện Phần thương Số lượng Hình ảnh
Hạng 1 Tài sản 250000
Danh Hiệu: Guild Vô Địch
30 ngày
1
Thẻ Phụ Kiện Siêu Xe H2R 1
Châu báu Sát Lv.21 1
Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Hoàn Mỹ 1
Hạng 2 Tài sản 200000
Danh Hiệu: Guild Xuất Chúng
30 ngày
1
Xe Không Gian
Vĩnh viễn
1
Châu báu Sát Lv.19 1
Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí Phụ-Hoàn Mỹ 1
Hạng 3 Tài sản 160000
Danh Hiệu: Guild Thiện Chiến
30 ngày
1
Thẻ Phụ Kiện Hổ Răng Kiếm
Vĩnh viễn
1
Châu báu Sát Lv17 5
Quyển Phù Hiệu-Áo-Hoàn Mỹ 1
Hạng 4 Tài sản 80000
Tinh anh guild
7 ngày
1
Thẻ Phụ Kiện Thú: Hỏa Ngưu
Vĩnh viễn
1
Châu báu Sát Lv17 3
Quyển Phù Hiệu-Nón-Hoàn Mỹ 1

Thành viên guild
Điều kiện Phần thưởng Số lượng Hình ảnh
Hạng 1 Guild Vô Địch
30 ngày
1
Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Ưu Tú 1
Thẻ Phụ Kiện Thú: Siêu Xe H2R
30 ngày
1
Châu báu Sát Lv17 6
Hạng 2 Guild Xuất Chúng
30 ngày
1
Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí Phụ-Thường 1
Xe Không Gian
30 ngày
1
Châu báu Sát Lv17 3
Hạng 3 Guild Thiện Chiến
30 ngày
1
Quyển Phù Hiệu-Áo-Thường 1
Thẻ Phụ Kiện Hổ Răng Kiếm
30 ngày
1
Châu báu Sát Lv17 1
Hạng 4 Tinh anh guild
7 ngày
1
Quyển Phù Hiệu-Nón-Thường 1
Thẻ Phụ Kiện Thú: Hỏa Ngưu
Vĩnh viễn
1
Châu báu Sát Lv15 6

Đua TOP Tài Sản Guild

  • Thời gian: 00h00 ngày 20/04 đến 23h59 ngày 03/05/2023.
  • Điều kiện:
  • Kết thúc thời gian, TOP 4 Guild có điểm tài sản cao nhất nhận thưởng.
  • Sau khi kết thúc sự kiện, Guild cần thỏa điều kiện Cấp Guild >=6 mới thỏa điều kiện nhận thưởng.
  • Áp dụng: Gà 4000 Năm
Điều kiện Phần thưởng
CHỦ GUILD
Vật phẩm Số lượng
Hạng 1 Xu thường 100,000
Tài sản Guild 250,000
Hạng 2 Xu thường 50,000
Tài sản Guild 200,000
Hạng 3 Xu thường 20,000
Tài sản Guild 160,000
Hạng 4 Xu thường 10,000
Tài sản Guild 80,000
Điều kiện Phần thưởng
THÀNH VIÊN GUILD
Vật phẩm Số lượng
Hạng 1 Xu Khóa 6,000
Hạng 2 Xu Khóa 3,000
Hạng 3 Xu Khóa 1,500
Hạng 4 Xu Khóa 500