Thử Tài Dung Luyện

[GUNNYPC.ZING.VN]

Thời gian

  • Bắt đầu: 10:00 thứ năm, ngày 20.04.2023.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 03.05.2023.
  • Lưu ý: Mỗi Gunner có thể nhận 1 lần.Gà 4000 Năm - Máy chủ sẽ tách biệt với các máy chủ khác trong 14 ngày đầu, Chiến ngay!

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện Gunner nạp xu định mức đúng mốc nhận gói Quà tương ứng Gà 4000 Năm (S) ; (SS); (SSS)!

Mốc nạp Phần thưởng Phần thưởng túi quà
Nạp định mức
1 Xu - 999 Xu
Quà Gà 4000 Năm (S) Nhận hết các vật phẩm sau: Legend - Nỏ thần - Mảnh cao x4, Lưỡi Hái Tử Thần - Mảnh cao x4, Cuồng Long Trượng - Mảnh cao x4, Mảnh ghép cao cấp WOW-Thiên sứ ban phúc x4, Mảnh ghép cao cấp Super-Ná Thần x4, Mảnh gậy Maya-Cao x4, Mảnh kiếm bá tước-Cao x4, Mảnh ghép cao cấp Sách Ma Pháp x4, Mảnh ghép cao cấp VIP Ares x4.
Nạp định mức
1000-4999 xu
Quà Gà 4000 Năm (SS) Nhận hết các vật phẩm sau: Mảnh ghép cao cấp LEGEND-Hoa Tuyết x4, Mảnh cao-LEGEND-Lì Xì, Mảnh cao-LEGEND-GunPhone, Mảnh cao-LEGEND-Sách Hắc Ám x4, Mảnh Cao-LEGEND-Xếp Hình x4, Khiên Captain - Mảnh cao x4, Vip - Athena - Mảnh cao x4, Legend - Ngư Lôi - Mảnh cao x4, Legend - Maya - Mảnh cao x4, Legend - Gươm Thần - Mảnh cao x4, Legend-Halloween - Mảnh cao x4, Legend - Kẹo ma quái - Mảnh cao x4.
Nạp định mức
5000-99999 xu
Quà Gà 4000 Năm (SSS) Nhận hết các vật phẩm sau: Mảnh ghép cao cấp LEGEND-Hồ Lô Như Ý x4, Mảnh Tiểu Hồ Ly-Cao x4, Mảnh Thỏ Ngọc-Cao x4, Mảnh Pet Hắc Ám x4, Mảnh Chuột Thợ Mỏ-Cao x4, Mảnh Gà Đại Hiệp-Cao x4.

*Gunner nhận thưởng tại: Quảng Trường Game - Click chọn nút EVENT --> Hấp Dẫn --> Thử Tài Dung Luyện!