x13 Xu Khóa

Thời gian

  • Bắt đầu: 10:30 thứ năm, ngày 23.06.2022.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 06.07.2022.
  • Lưu ý:
    • Chỉ áp dụng riêng dành cho máy chủ Siêu đặc biệt Gà 13 Tuổi.
    • Mỗi Gunner có thể nhận 1 lần.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện Gunner nạp xu định mức 200, 500, 1000 Xu nhận hoàn trả x12 Xu Khóa.
Mốc nạpThưởng
200 Xu

2.400 Xu khóa

500 Xu

6.000 Xu khóa

1000 Xu

12.000 Xu khóa