Thử Tài Dung Luyện

[GUNNYPC.ZING.VN]

Thời gian

  • Bắt đầu: 10:30 thứ năm, ngày 23.06.2022.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 06.07.2022.
  • Lưu ý:
    • Chỉ áp dụng riêng dành cho máy chủ Siêu đặc biệt Gà 13 Tuổi.
    •  Mỗi Gunner có thể nhận 1 lần.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện Gunner nạp xu bất kỳ nhận gói Quà 13 Tuổi (S) & (SS)!

Mốc nạpPhần thưởngPhần thưởng túi quà
Nạp tích lũy
1 Xu - 999 Xu
Quà 13 Tuổi S Mở nhận hết các vật phẩm sau: Legend - Nỏ thần - Mảnh cao x4, Lưỡi Hái Tử Thần - Mảnh cao x4, Cuồng Long Trượng - Mảnh cao x4, Mảnh ghép cao cấp WOW-Thiên sứ ban phúc x4, Mảnh ghép cao cấp Super-Ná Thần x4, Mảnh gậy Maya-Cao x4, Mảnh kiếm bá tước-Cao x4, Mảnh ghép cao cấp Sách Ma Pháp x4, Mảnh ghép cao cấp VIP Ares x4.
Nạp tích lũy
1000-4999 xu
Quà 13 Tuổi SS Mở nhận hết các vật phẩm sau: Mảnh ghép cao cấp LEGEND-Hoa Tuyết x4, Mảnh cao-LEGEND-Lì Xì, Mảnh cao-LEGEND-GunPhone, Mảnh cao-LEGEND-Sách Hắc Ám x4, Mảnh Cao-LEGEND-Xếp Hình x4, Khiên Captain - Mảnh cao x4, Vip - Athena - Mảnh cao x4, Legend - Ngư Lôi - Mảnh cao x4, Legend - Maya - Mảnh cao x4, Legend - Gươm Thần - Mảnh cao x4, Legend-Halloween - Mảnh cao x4, Legend - Kẹo ma quái - Mảnh cao x4.
Nạp tích lũy
5000-99999 xu
Quà 13 Tuổi SSS Mở nhận hết các vật phẩm sau: Mảnh Tiểu Hồ Ly-Cao x4, Mảnh Thỏ Ngọc-Cao x4, Mảnh Pet Hắc Ám x4, Mảnh Chuột Thợ Mỏ-Cao x4, Mảnh Gà Đại Hiệp-Cao x4.