Siêu May Mắn

[GUNNYPC.ZING.VN]

Thời gian

  • Bắt đầu: 10:30 thứ năm, ngày 23.06.2022.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 06.07.2022.
  • Lưu ý:
    • Chỉ áp dụng riêng dành cho máy chủ Siêu đặc biệt Gà 13 Tuổi.
    • Có 2 mốc nạp, mỗi mốc nạp Gunner có thể nhận 1 lần.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện Gunner nạp một lần đúng mốc sẽ nhận thêm Gói quà Nhân Phẩm S & Gói quà Nhân Phẩm SS!

Mốc nạpPhần thưởngPhần thưởng túi quà
Nạp 1 lần 1000 Xu Rương Nhân Phẩm S Mở nhận ngẫu nhiên các vũ khí: Tuần Lộc 3 x1, Ấu Long Cổ 3 x1, Phụng Hoàng Băng 3 x1, Manh Tiểu Miêu 3 x1, Phụng Hoàng Băng 4 x1, Ấu Long Cổ 4 x1, Ma xà 4 x1, Tuần Lộc 4 x1, Xanh biếc 4 x1, Kungfu Đại Hiệp 4 Sao x1, Thỏ Ngọc 4 Sao x1, Heo Hồng 4 Sao x1, Tiểu Hồ Ly 4 Sao x1, Pet Hắc Ám 4 Sao x1, Ma xà 5 x1, Phụng Hoàng Băng 5 x1, Tuần Lộc 5 x1, Kungfu Đại Hiệp 5 Sao x1, Xanh biếc 5 x1, Heo Hồng 5 Sao x1, Thỏ Ngọc 5 Sao x1, Pet Hắc Ám 5 Sao x1, Tiểu Hồ Ly 5 Sao x1.
Nạp 1 lần 5000 Xu Rương Nhân Phẩm SS Mở nhận ngẫu nhiên 1 trong các vũ khí: SUPER-Cá Chép x1, SUPER-Bong Bóng x1, SUPER - Sách Hắc Ám x1, SUPER - Đàn Hắc Ám x1, SUPER-Gậy Như Ý x1, Thần Rồng Lửa x1, SUPER-GunPhone x1, SUPER-Xếp Hình x1, SUPER-Lì Xì x1, SUPER-Vắc-xin x1, SUPER-Hoa Tiên x1, SUPER-Lồng Đèn x1, SUPER-Hoa Tuyết x1, Legend·Thần Giáo Ares x1, LEGEND - Sách Hắc Ám x1, LEGEND-Xếp Hình x1, LEGEND-Lì Xì x1, Legend - Rồng Hỏa Diệm x1, LEGEND-Gậy Như Ý x1, LEGEND-Cá Chép x1, LEGEND - Đàn Hắc Ám x1, LEGEND-Thương Cổ x1, LEGEND-Hoa Tuyết x1, LEGEND - Búa Thor x1, LEGEND-Vua Mèo x1, LEGEND-GunPhone x1, LEGEND-Hoa Tiên x1, LEGEND-Lồng Đèn x1.