Nhân Phẩm Tối Thượng

[GUNNYPC.ZING.VN]

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 23.06.2022.
  • Kết thúc: 23:59 thứ năm, ngày 29.06.2022.
  • Lưu ý: Chỉ áp dụng riêng dành cho máy chủ Siêu đặc biệt Gà 13 Tuổi.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner cường hóa/tăng cấp tổng cấp trang bị Vũ khí/Vũ Khí phụ/Áo/Nón đạt mốc sẽ được nhận thưởng!
Lưu ý: Phần thưởng cao cấp sẽ có giới hạn dành cho người chơi đạt mốc & nhận thưởng sớm nhất!

Tổng cấp cường hóa/tăng cấp đạt mốc Vât phẩm Số lượng Hình ảnh Giới hạn số lượng nhận
48 Đá tăng cấp (1 ngày) 20 Không giới hạn
Thẻ phụ kiện Gấu Ngốc Nghếch (Vĩnh viễn) 1
Bùa Siêu việt 1
52 Đá tăng cấp (1 ngày) 60 130
Thẻ phụ kiện Lạc Đà (Vĩnh viễn) 1
Bùa Siêu việt 3
56 Đá tăng cấp (1 ngày) 120 13
LEGEND-Xếp Hình
7 ngày
1
Bùa Truyền thuyết 1
60 Tôn Ngộ Không 5 Sao 1 3
Phù Hiệu Lửa-Vũ Khí (Hoàn Mỹ) 3
Bùa Truyền thuyết 3