Miễn Phí Gói Quà 7 Ngày Trị Giá 1.300.000 Xu!

[GUNNYPC.ZING.VN]

Thời gian

  • Bắt đầu: 12:00 thứ năm, ngày 23.06.2022.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 29.06.2022.
  • Lưu ý: Chỉ áp dụng riêng dành cho máy chủ Siêu đặc biệt Gà 13 Tuổi.

Nội dung sự kiện

Từ 23/06 - 29/06/2022, Gunner đăng nhập Gà 13 Tuổi mỗi ngày đều nhận được gói quà đặc biệt giá trị, Gunner liên tục đăng nhập 3,7 ngày sẽ nhận thêm thưởng!

Điều KiệnTúi quàPhần thưởng túi quà
Đăng nhâp liên tục 3 ngày (25/06) Quà 13 Tuổi (3 ngày) x1 Mở chắc chắn nhận: Xu Khóa x500, Đá Cường Hóa x130, Đá năng lượng-Cao x13, Búa S-Linh thú x1, Nón S-Linh thú x1, Giáp S-Linh thú x1. (30 ngày)
Nhân vật Nam nhận thời trang: Lăng Kính Ánh Lam x1, Ngày Hè Mát Lạnh x1, Mùa Hè Dâu Xanh x1, Ước Mơ Biển Xanh x1.
Nhân vật Nữ nhận thời trang: Vịt Con Ma Thuật x1, Mùa Hè Sôi Động x1, Hương Vị Mùa Hè x1, Ước Mơ Xanh Biếc x1 (30 ngày/Có thể kích hoạt phụ kiện Thời trang).
Đăng nhâp liên tục 7 ngày (29/06) Quà 13 Tuổi (7 ngày) x1 Mở chắc chắn nhận: Xu Khóa x800, Đá Tăng Sao Lv1 x99, Bùa Tăng Sao x9, Châu báu chúc phúc công kích x13, Châu báu chúc phúc phòng ngự x13, Châu báu chúc phúc thuộc tính x13, Ấn Bùa Siêu Việt x13.
Nhận thêm ngẫu nhiên: Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Ưu Tú x1, Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí Phụ-Ưu Tú x1, Quyển Phù Hiệu-Áo-Ưu Tú x1, Quyển Phù Hiệu-Nón-Ưu Tú x1, SUPER-Vắc-xin x1, SUPER-Hoa Tiên x1, SUPER-Lồng Đèn x1, SUPER-Hoa Tuyết x1, Quyền Trượng Băng Giá x1, Legend-Halloween x1, Legend-Ngư Lôi x1, Legend·Cúp Vàng x1, Legend·Thần Giáo Ares x1.
1 Ngày (23/06) Quà 13 Tuổi (1) x1
Mở chắc chắn nhận: Đá Cường Hóa x130, Linh Châu Kỹ Năng x600, Xu Khóa x130, wow-karaoke x1, Rương 10.000 vàng x999.
Nhận thêm ngẫu nhiên: Đá Cường Hóa x130, Đá Cường Hóa x260, Đá Cường Hóa x520, Linh Châu Kỹ Năng x130, Linh Châu Kỹ Năng x260, Linh Châu Kỹ Năng x520, SUPER-Cá Chép x1, SUPER - Búa Thor x1.
2 Ngày (24/06) Quà 13 Tuổi (2) x1 Mở chắc chắn nhận: Thuốc Tăng Cấp Thú x300, Đá Cường Hóa x130, Thẻ hồn x999, wow-sushi x1, Xu Khóa x130.
Nhận thêm ngẫu nhiên: Thuốc Tăng Cấp Thú x130, Thuốc Tăng Cấp Thú x260, Thuốc Tăng Cấp Thú x520, Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên x68, Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên x99, Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên x199, Xe Không Gian (Vĩnh viễn) x1, Thẻ phụ kiện Xe Thỏ (Vĩnh viễn) x1.
3 Ngày (25/06) Quà 13 Tuổi (3) x1 Mở chắc chắn nhận: Vật Tế Cao x300, Vé Tăng Vật Tổ x999, Đá Cường Hóa x130, WOW - Rồng Nước x1, Xu Khóa x130.
Nhận thêm ngẫu nhiên: Vật Tế Cao x130, Vật Tế Cao x260, Vật Tế Cao x520, Vé Tăng Vật Tổ x999, Vé Tăng Vật Tổ x1999, Vé Tăng Vật Tổ x2999, Thần Rồng Lửa x1, SUPER-Vua Mèo x1.
4 Ngày (26/06) Quà 13 Tuổi (4) x1 Mở chắc chắn nhận: châu báu tấn công Lv13-15 x13, Châu báu phòng thủ Lv13-15 x13, Châu báu thuộc tính Lv13-15 x13, Mũi khoan cấp 1 x999, Đá Cường Hóa x130, Chiến hồn đơn x999, WOW-Cá Mập x1, Xu Khóa x130.
Nhận thêm ngẫu nhiên: Châu báu Sát Lv17 x1, Châu báu Sát Lv17 x3, Châu báu Sát Lv17 x9, Mũi khoan cấp 1 x999, Mũi khoan cấp 1 x1999, Mũi khoan cấp 1 x2999, SUPER-Bong Bóng x1, SUPER-GunPhone x1.
5 Ngày (27/06) Quà 13 Tuổi (5) x1 Mở chắc chắn nhận: Đá tăng cấp (1 ngày) x99, Đá Cường Hóa x130, Đá Linh Hồn x399, wow-noel x1, Xu Khóa x130.
Nhận thêm ngẫu nhiên: Đá Linh Hồn x399, Đá Linh Hồn x999, Đá Linh Hồn x1999, Đá tăng cấp (1 ngày) x130, Đá tăng cấp (1 ngày) x260, Đá tăng cấp (1 ngày) x520, Heo Hồng 4 Sao x1, Thỏ Ngọc 4 Sao x1.
6 Ngày (28/06) Quà 13 Tuổi (6) x1 Mở chắc chắn nhận: Nước tu luyện cấp 2 x99, Nước tu luyện ma pháp cấp 2 x99, Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 x99, Nước Tu Luyện Nguyên Tố Lv2 x99, Đá Cường Hóa x130, Sổ Rách Nát x199, Da Thú x199, WOW-Xe hơi x1, Xu Khóa x130.
Nhận thêm ngẫu nhiên: Nước tu luyện cấp 2 x199, Nước tu luyện ma pháp cấp 2 x199, Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 x199, Nước Tu Luyện Nguyên Tố Lv2 x199, Sổ Rách Nát x299, Da Thú x299, Thần Hộ Mệnh 4 Sao x1, Thần Hộ Mệnh 5 Sao x1.
7 Ngày (29/06) Quà 13 Tuổi (7) x1 Mở chắc chắn nhận: Quả Hồn-Sơ x300, Đá Gia Công x999, Đá Cường Hóa x130, Đá Tiến Hóa x99, WOW-Chổi bay x1, Xu Khóa x130.
Nhận thêm ngẫu nhiên: Quả Hồn-Sơ x699, Quả Hồn-Sơ x999, Quả Hồn-Sơ x1999, Đá Gia Công x999, Đá Gia Công x1999, Đá Gia Công x2999, Khiên Captain x1, Super-Thiên sứ ban phúc x1.