Đua Top Lực Chiến Guild

[GUNNYPC.ZING.VN]

Thời gian

  • Bắt đầu: 10:30 thứ năm, ngày 23.06.2022.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 06.07.2022.
  • Lưu ý: Chỉ áp dụng riêng dành cho máy chủ Siêu đặc biệt Gà 13 Tuổi.

Nội dung sự kiện

Kết thúc thời gian, TOP 10 Lực Chiến Guild - Chủ Guild & Thành Viên Guild đều được nhận thưởng:

Chủ Guild
Điều kiện Phần thưởng Số lượng Hình ảnh
Hạng 1 Xu thường 100000
Tài sản 250000
Danh Hiệu: Guild Vô Địch
30 ngày
1
Thẻ Phụ Kiện Cá Voi Xanh
Vĩnh viễn
1
Châu báu Sát Lv.21 1
Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Hoàn Mỹ 1
Combo: Gà Bông Gunny Lớn x1 + Áo Thun Gunny x1 + Lót chuột Gunny Gaming x1 + Bịt mắt Gunny x1 + Gối Cổ Gunny x1 + Đấm Lưng Gà 1
Hạng 2 Xu thường 50000
Tài sản 200000
Danh Hiệu: Guild Xuất Chúng
30 ngày
1
Aslan
Vĩnh viễn
1
Châu báu Sát Lv.19 1
Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí Phụ-Hoàn Mỹ 1
Combo: Gà Bông Gunny Lớn x1 + Áo Thun Gunny x1 + Lót chuột Gunny Gaming x1 + Bịt mắt Gunny x1 + Gối Cổ Gunny x1 + Đấm Lưng Gà 1
Hạng 3 Xu thường 20000
Tài sản 160000
Danh Hiệu: Guild Thiện Chiến
30 ngày
1
Lục Vỹ Hồ
Vĩnh viễn
1
Châu báu Sát Lv17 5
Quyển Phù Hiệu-Áo-Hoàn Mỹ 1
Combo: Gà Bông Gunny Lớn x1 + Áo Thun Gunny x1 + Lót chuột Gunny Gaming x1 + Bịt mắt Gunny x1 + Gối Cổ Gunny x1 + Đấm Lưng Gà 1
Hạng 4-10 Xu thường 10000
Tài sản 80000
Ngựa Lửa Chiến
Vĩnh viễn
1
Châu báu Sát Lv17 3
Quyển Phù Hiệu-Nón-Hoàn Mỹ 1
Combo: Gà Bông Gunny Lớn x1 + Áo Thun Gunny x1 + Lót chuột Gunny Gaming x1 + Đấm Lưng Gà x1 1

Thành viên guild
Điều kiện Phần thưởng Số lượng Hình ảnh
Hạng 1 Xu Khóa 2000
Guild Vô Địch
30 ngày
1
Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Ưu Tú 1
Thẻ Phụ Kiện Cá Voi Xanh
30 ngày
1
Châu báu Sát Lv17 6
Hạng 2 Xu Khóa 1000
Guild Xuất Chúng
30 ngày
1
Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí Phụ-Thường 1
Aslan
30 ngày
1
Châu báu Sát Lv17 3
Hạng 3 Xu Khóa 500
Guild Thiện Chiến
30 ngày
1
Quyển Phù Hiệu-Áo-Thường 1
Lục Vỹ Hồ
30 ngày
1
Châu báu Sát Lv17 1
Hạng 4-10 Xu Khóa 300
Quyển Phù Hiệu-Nón-Thường 1
Ngựa Lửa Chiến
30 ngày
1
Châu báu Sát Lv15 6

Ngoài những sự kiện Đua TOP Cá Nhân vô cùng đặc biệt, Guild cũng hấp dẫn không kém - Guild nào sẽ xưng bá máy chủ mới đây!

Đua TOP Tài Sản Guild

    • Thời gian: 7 ngày đầu mở máy chủ
    • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, TOP 10 Guild có điểm TÀI SẢN nhiều nhất máy chủ sẽ nhận được thưởng
    • Phần thưởng:
HẠNG Phần thưởng
HẠNG 1 250.000 Tài Sản
HẠNG 2 200.000 Tài Sản
HẠNG 3 160.000 Tài Sản
HẠNG 4-10 80.000 Tài Sản

Ghi chú

  • Kết thúc thời gian sự kiện, GM sẽ gửi tài sản về Guild sau 2-3 ngày làm việc.