Cùng team Vượt Ải Phó bản nhận quà HOT!

[GUNNYPC.ZING.VN]

Thời gian

  • Bắt đầu: 12:00 thứ năm, ngày 23.06.2022.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 06.07.2022.
  • Lưu ý: Chỉ áp dụng riêng dành cho máy chủ Siêu đặc biệt Gà 13 Tuổi.

Nội dung

Trong thời gian sự kiện, đội/cá nhân nào trở thành người đầu tiên vượt ải phó bản độ khó tương ứng, sẽ nhận được Thưởng Vượt Phó Bản Sớm Nhất.

Lưu ý: Cá Nhân/Tổ Đội đều nhạn được thưởng.